Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Instalacja jednej z aktualizacji zabezpieczeń programu DirectX z biuletynu Microsoft Security Bulletin MS05-050 na komputerze z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000 może się nie udać

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Komputer może nie zostać zaktualizowany po zainstalowaniu pakietu „Aktualizacja zabezpieczeń programu DirectX 7.0 dla systemu Windows 2000 (KB904706)” z biuletynu Microsoft Security Bulletin MS05-050, jeżeli są spełnione następujące warunki:
 • Uruchomiony jest system Microsoft Windows 2000
 • Na komputerze jest zainstalowany program DirectX 8.0 lub DirectX 9.0
Ponadto komputer może nie zostać zaktualizowany po zainstalowaniu pakietu „Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows XP (KB904706)” z biuletynu Microsoft Security Bulletin MS05-050, jeżeli są spełnione następujące warunki:
 • Uruchomiony jest system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1
 • Na komputerze jest zainstalowany program DirectX 9.0
Ponadto komputer może nie zostać zaktualizowany po zainstalowaniu pakietu „Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2003 (KB904706)” z biuletynu Microsoft Security Bulletin MS05-050, jeżeli są spełnione następujące warunki:
 • Uruchomiony jest system Microsoft Windows Server 2003
 • Na komputerze jest zainstalowany program DirectX 9.0
Uwagi dodatkowe

Jeżeli komputer nie jest aktualizowany z przyczyn wspomnianych w tej sekcji:
 • Może na nim występować problem opisany w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS05-050, dotyczącym aktualizacji zabezpieczeń.
 • Powiadomienie o aktualizacji komputera zakończonej niepowodzeniem nie jest wyświetlane.
Przyczyna
Ten problem występuje wówczas, gdy jest instalowana niepoprawna wersja aktualizacji zabezpieczeń.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawną aktualizację zabezpieczeń. Aby zainstalować poprawną aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web. Zostanie automatycznie wyświetlony monit o zainstalowanie poprawnej aktualizacji na danym komputerze.Uwaga Firma Microsoft zaleca odinstalowanie uprzednio zainstalowanej niepoprawnej aktualizacji zabezpieczeń przed zainstalowaniem poprawnej aktualizacji zabezpieczeń. Jeżeli uprzednio zainstalowana niepoprawna aktualizacja zabezpieczeń nie zostanie odinstalowana i zostanie zainstalowana poprawna aktualizacja zabezpieczeń, użytkownik może utracić możliwość odinstalowania poprawnej aktualizacji zabezpieczeń. Odinstalowanie uprzednio zainstalowanej niepoprawnej aktualizacji zabezpieczeń nie jest wymagane. W takim przypadku poprawna aktualizacja zabezpieczeń zostanie jednak zainstalowana pomyślnie zgodnie z tymi krokami.
Więcej informacji

Informacje dla administratorów

Aby ręcznie zainstalować poprawną aktualizację zabezpieczeń, należy na podstawie pliku Quartz.dll zidentyfikować nazwę aktualizacji zabezpieczeń, którą należy zainstalować, a następnie ręcznie zainstalować poprawną aktualizację zabezpieczeń, korzystając z wybranej metody.

Aby na podstawie pliku Quartz.dll zidentyfikować nazwę aktualizacji zabezpieczeń, którą należy zainstalować, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dxdiag, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę System, a następnie zanotuj wersję programu DirectX wyświetlaną w polu Informacje o systemie.
 3. Kliknij kartę Pliki DirectX, a następnie zanotuj informacje dotyczące wersji pliku Quartz.dll.
Korzystając z następującej tabeli, można zidentyfikować nazwę aktualizacji zabezpieczeń, którą należy zainstalować — na podstawie systemu operacyjnego i wersji programu DirectX. Jeżeli używana wersja pliku Quartz.dll jest zgodna z wersją widoczną w kolumnie „Wersja pliku Quartz.dll po zainstalowaniu poprawnej aktualizacji”, oznacza to, że jest już zainstalowana poprawna aktualizacja zabezpieczeń. Jeżeli wersja nie jest zgodna z wersją widoczną w tej kolumnie, należy zainstalować poprawną aktualizację, aby rozwiązać problem opisany w sekcji „Symptomy”.
System operacyjnyWersja programu DirectXWersja pliku Quartz.dll po zainstalowaniu niepoprawnej aktualizacjiNazwa poprawnej aktualizacji, którą należy zainstalowaćWersja pliku Quartz.dll po zainstalowaniu poprawnej aktualizacji
Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4DirectX 9.0cOd 6.5.1.900 do 6.5.1.906Microsoft DirectX 9.0, 9.0a, 9.0b i 9.0c w przypadku instalacji w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 46.5.1.907
Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4DirectX 8.1Od 6.3.1.400 do 6.3.1.888Microsoft DirectX 8.0, 8.0a, 8.1, 8.1a, 8.1b i 8.2 w przypadku instalacji w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 46.3.1.889
Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4DirectX 7.0Od 6.1.9.726 do 6.1.9.731Microsoft DirectX 7.0 w przypadku instalacji w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 46.1.9.732
Windows XP z dodatkiem Service Pack 1DirectX 9.0cOd 6.5.1.900 do 6.5.1.906Microsoft DirectX 9.0, 9.0a, 9.0b i 9.0c w przypadku instalacji w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 16.5.1.907
Windows XP z dodatkiem Service Pack 1DirectX 8.1Od 6.4.2600.1106 do 6.4.2600.1737Microsoft DirectX 8.1 w przypadku instalacji w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 i Microsoft DirectX 9.0c w przypadku instalacji w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 6.4.2600.1738
Windows Server 2003DirectX 9.0cOd 6.5.1.900 do 6.5.1.906Microsoft DirectX 9.0, 9.0a, 9.0b i 9.0c w przypadku instalacji w systemie Windows Server 20036.5.1.907
Windows Server 2003DirectX 8.1Od 6.4.3790.0 do 6.4.3790.398Microsoft DirectX 9.0, 9.0a, 9.0b i 9.0c w przypadku instalacji w systemie Windows Server 20036.4.3790.399

Po zidentyfikowaniu nazwy aktualizacji zabezpieczeń, którą należy zainstalować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web w celu zlokalizowania odpowiedniej aktualizacji:
security directx
Właściwości

Identyfikator artykułu: 909596 — ostatni przegląd: 01/04/2007 07:17:44 — zmiana: 4.2

 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • kbtshoot kbsecurity KB909596
Opinia