Formanty ActiveX mogą nie być ładowane w programie Internet Explorer zgodnie z oczekiwaniami z powodu zmian ochrony wielostronnej wprowadzonych w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 896688 (MS05-052)

Symptomy
Po zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 896688 może wystąpić jeden lub kilka z następujących problemów:
 • Strona sieci Web zawierająca formant ActiveX nie ładuje się zgodnie z oczekiwaniami. Podczas próby otwarcia apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania może się również pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Obiekt nie obsługuje tej właściwości lub metody
  Ponadto foldery mogą nie być wyświetlane prawidłowo, jeśli włączony jest widok sieci Web.
 • Podczas próby otwarcia Kont użytkowników może wyświetlić się następujący komunikat o błędzie:
  Niewłaściwa liczba argumentów lub nieprawidłowe przypisanie właściwości.
 • Podczas próby otwarcia przywracania systemu pojawia się puste, białe okno.
 • Podczas próby otwarcia informacji o systemie (Msinfo32.exe) pojawia się puste, białe okno. Dodatkowo podczas próby zamknięcia okna pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Wystąpił błąd w skrypcie na tej stronie.
  Wiersz: 60
  Znak: 3
  Adres URL: hcp://system/sysinfo/msinfo.htm
  Uwaga Podobne błędy skryptu występują również przy próbie otwarcia konsoli zarządzania usługami (Services.msc).
 • Podczas wizyty w witrynie sieci Web Microsoft Windows Update przeglądarka napotyka problem i nie może wyświetlić strony. W przeglądarce wyświetlony zostaje natomiast komunikat o błędzie „0x8DDD0004”.
 • W Centrum pomocy i obsługi technicznej nie ma żadnych opcji na liście Wybierz temat pomocy.
Przyczyna
Te problemy mogą występować, jeśli w rejestrze brakuje niektórych podkluczy.
Rozwiązanie
W celu rozwiązania problemów należy dodać wymagane podklucze do rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Notepad.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wklej następujący tekst w dokumencie Notatnika:
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}] @="ClassMoniker"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32] @="ole32.dll"[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}\ProgID] @="clsid"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\CLSID] @="{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}"
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Zapisywanie jako.
 4. W polu Zapisz w kliknij opcję Pulpit.
 5. W polu Nazwa pliku wpisz KB909889.reg.
 6. W polu Zapisz jako typ kliknij opcję Wszystkie pliki, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 7. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.
 8. Na pulpicie kliknij dwukrotnie plik KB909889.reg, a następnie kliknij opcję Tak, aby dodać informacje do rejestru.
 9. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że informacje zawarte w pliku KB909889.reg zostały dodane do rejestru.
 10. Uruchom ponownie komputer.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń MS05-052, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
896688 MS05-052: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
ole32.dll moniker clsid
Właściwości

Identyfikator artykułu: 909889 — ostatni przegląd: 07/13/2006 14:25:05 — zmiana: 2.2

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbtshoot kbprb KB909889
Opinia