Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas korzystania z witryny sieci Web Windows Update, witryny Microsoft Update w sieci Web lub programu WSUS do instalowania aktualizacji, komunikat o błędzie 0x80240020

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:910341


Streszczenie
W tym artykule opisano sposoby rozwiązywania problemów dotyczących komunikatów o błędach, które mogą wystąpić podczas próby pobrania aktualizacji z witryny Microsoft Windows Update w sieci Web, witryny Microsoft Update w sieci Web lub serwera Microsoft Windows Server aktualizacje Services (WSUS). Aby rozwiązać ten problem, w sekcji "Rozwiązanie" obejmuje czynności w systemie Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003 i Windows XP. Ten artykuł zawiera także sekcję "Obejście problemu". Można wykonać kroki, które są w sekcji "Obejście problemu", jeżeli czynności, które znajdują się w sekcji "Rozwiązanie" nie umożliwiają rozwiązania problemu.
Symptomy
Podczas próby pobrania i zainstalowania aktualizacji z Witryny sieci Web Microsoft Windows Update, z witryny Microsoft Update w sieci Web, lub serwer Windows Server Update Services (WSUS) może pojawić następujący komunikat o błędzie:
0x80240020
Przyczyna
Ten problem występuje, jeśli usługa Aktualizacje automatyczne nie personifikować użytkownika zalogowanego na zakończenie pobierania i instalowania Aktualizacja.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem na komputerze, na którym jest uruchomiony System Windows 2000, wykonaj kroki opisane w sekcji A. Aby rozwiązać ten problem na komputer z systemem Windows Server 2000 lub Windows XP, wykonaj kroki w W sekcji B.

Sekcja A: systemu Windows 2000

Krok 1: Logowania i uruchamiania programu Microsoft Internet Explorer jako użytkownik, który jest członkiem lokalnej grupy Administratorzy

 1. Zaloguj się jako użytkownik, który jest członkiem lokalnej Grupa Administratorzy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Program Internet Explorer ikony, Kliknij przycisk Uruchom jako, a następnie uruchomić program jako użytkownik, który jest członek lokalnej grupy Administratorzy.
 3. Odwiedź witrynę sieci Web Windows Update, odwiedź witrynę Microsoft Aktualizowanie witryny sieci Web lub łączenie się z serwerem WSUS.

Krok 2: Sprawdź, czy zainstalowano klienta sieci Microsoft Networks

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, Typ ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie lokalne, który jest skojarzony z karty sieciowej, a następnie kliknij Właściwości.
 3. Sprawdź, czy Klient sieci Microsoft Networkspojawia się w To połączenie wykorzystuje następujące elementy: pole. Sprawdź, czy pole wyboru wyświetlany obok Klient firmy Microsoft Sieci jest zaznaczone. Jeżeli Klient firmy Microsoft Sieci nie ma To połączenie wykorzystuje następujące elementy pole, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Zainstaluj, kliknij przycisk Klient, a następnie kliknij przycisk Dodawanie.
  2. Kliknij przycisk Klient sieci Microsoft Networks, Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak.

Krok 3: Sprawdź, czy uruchomiono Background Intelligent Transfer Service i Usługa powiadamiania o zdarzeniach systemowych

Uwaga Zależy od usługi inteligentnego transferu w tle (BITS) System Usługa powiadamiania o zdarzeniach (SENS) w systemie Windows 2000.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, Typ Services.msc, a następnie kliknij przyciskOK.
 2. W Nazwa Kliknij dwukrotnie pozycjęPowiadamianie o zdarzeniach systemowych.
 3. W Typ uruchomienia Kliknij przyciskAutomatyczne.
 4. Kliknij przycisk Start, poczekaj, aż usługa Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Powtórz kroki od 2 do 4 tej procedury Usługa inteligentnego transferu w tle.

Krok 4: Zaloguj się do sesji konsoli systemu Windows 2000 Server

Uwaga Ten krok dotyczy tylko systemu Windows 2000 Server.

Uwaga Background Intelligent Transfer Service nie obsługuje. Sesje usług terminalowych w systemie Windows 2000. Tło inteligentnego transferu Usługa może przesłać zadanie pobierania tylko przy użyciu poświadczeń komputera. Jeśli zaporę lub serwer proxy wymaga uwierzytelniania na poziomie użytkownika, będzie zadanie pobierania nie powiedzie się.
 1. Zalogowania do komputera. Nie należy używać terminalu Usługi sesji.
 2. Odwiedź witrynę sieci Web Windows Update, odwiedź witrynę Microsoft Aktualizowanie witryny sieci Web lub łączenie się z serwerem WSUS.

Krok 5: Sprawdź, czy są obecne następujące wpisy rejestru

Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadania zawiera kroki, które informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. Należy więc dokładnie wykonaj następujące kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę kopii zapasowej rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Następnie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia kopii zapasowych i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, Typ Regedit, a następnie kliknij przyciskOK.
 2. Rozwiń następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn
 3. Sprawdź, czy są obecne następujące wpisy rejestru:
  NazwaTyp danychWartość danych
  AsynchroniczneDWORD00000001
  Nazwa_pliku_dllCiągWlNotify.dll
  PersonifikacjaDWORD00000001
  ZablokujCiągSensLockEvent
  WylogowywanieCiągSensLogoffEvent
  LogowanieCiągSensLogonEvent
  MaxWaitDWORD00000258
  BezpieczneDWORD00000001
  Zamknięcia systemuCiągSensShutdownEvent
  StartScreenSaverCiągSensStartScreenSaverEvent
  StartShellCiągSensStartShellEvent
  AutostartCiągSensStartupEvent
  StopScreenSaverCiągSensStopScreenSaverEvent
  OdblokowywanieCiągSensUnlockEvent
 4. Upewnij się, zmiany lub dodatki, które są wymagane.

  Poniższy przykład opisuje sposób zmiany wartości Wpis rejestru zamknięcia:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Zamknięcia systemu, a następnie kliknij przycisk Modyfikowanie.
  2. W Wartość danych pole typu SensShutdownEvent Aby zastąpić istniejącą wartość, a następnie Kliknij przycisk OK.
  Poniższy przykład opisuje sposób dodawania nowych rejestru wpis:
  1. W lewym okienku kliknij przycisk SensLogn.
  2. Kliknij przycisk Edycja, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij odpowiedni typ wartości. Dla naszych przykład, kliknij przycisk Wartość DWORD.
  3. Typ Personifikacja, a następnie naciśnij klawisz. NALEŻY WPROWADZIĆ.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy Personifikacja, a następnie Kliknij przycisk Modyfikowanie.
  5. W Wartość danych pole typu 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, skopiuj i wklej lub wpisz następujące polecenie w Otwórz a następnie kliknij przycisk OK:
  Regsvr32 wlnotify.dll /s
 6. Wszelkie zmiany wprowadzone do rejestru, uruchom ponownie komputer. Następnie spróbuj ponownie pobrać i zainstalować aktualizację.

Sekcja B: systemu Windows Server 2003 i Windows XP

Krok 1: Logowania i uruchamiania programu Internet Explorer jako użytkownik, który jest członkiem lokalnej grupy Administratorzy

 1. Zaloguj się jako użytkownik, który jest członkiem lokalnej Grupa Administratorzy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Program Internet Explorer ikony, Kliknij przycisk Uruchom jako, a następnie uruchomić program jako użytkownik, który jest członek lokalnej grupy Administratorzy.
 3. Odwiedź witrynę sieci Web Windows Update, odwiedź witrynę Microsoft Aktualizowanie witryny sieci Web lub łączenie się z serwerem WSUS.

Krok 2: Sprawdź, czy są obecne następujące wpisy rejestru

Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadania zawiera kroki, które informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. Należy więc dokładnie wykonaj następujące kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę kopii zapasowej rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Następnie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia kopii zapasowych i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, Typ Regedit, a następnie kliknij przyciskOK.
 2. Rozwiń następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn
 3. Sprawdź, czy są obecne następujące wpisy rejestru:
  NazwaTyp danychWartość danych
  AsynchroniczneDWORD00000001
  OdłączanieCiągSensDisconnectEvent
  Nazwa_pliku_dllCiągWlNotify.dll
  PersonifikacjaDWORD00000001
  ZablokujCiągSensLockEvent
  WylogowywanieCiągSensLogoffEvent
  LogowanieCiągSensLogonEvent
  MaxWaitDWORD00000258
  PostShellCiągSensPostShellEvent
  Ponowne łączenieCiągSensReconnectEvent
  BezpieczneDWORD00000001
  Zamknięcia systemuCiągSensShutdownEvent
  StartScreenSaverCiągSensStartScreenSaverEvent
  StartShellCiągSensStartShellEvent
  AutostartCiągSensStartupEvent
  StopScreenSaverCiągSensStopScreenSaverEvent
  OdblokowywanieCiągSensUnlockEvent
 4. Wprowadzić zmiany lub dodatki, które są wymagane.

  Poniższy przykład opisuje sposób zmiany wartości wpis rejestru zamknięcia:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Zamknięcia systemu, a następnie kliknij przycisk Modyfikowanie.
  2. W Wartość danych pole typu SensShutdownEvent Aby zastąpić istniejącą wartość, a następnie Kliknij przycisk OK.
  Poniższy przykład opisuje sposób dodawania nowych rejestru wpis:
  1. W lewym okienku kliknij przycisk SensLogn.
  2. Kliknij przycisk Edycja, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij odpowiedni typ wartości. Dla naszych przykład, kliknij przycisk Wartość DWORD.
  3. Typ Personifikacja, a następnie naciśnij klawisz. NALEŻY WPROWADZIĆ.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy Personifikacja, a następnie Kliknij przycisk Modyfikowanie.
  5. W Wartość danych pole typu 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Wszelkie zmiany wprowadzone do rejestru, uruchom ponownie komputer. Następnie spróbuj ponownie pobrać i zainstalować aktualizację.
Uwaga W podklucze rejestru i wartości w tabeli w kroku 3 stosuje się tylko do systemu Windows Server 2003 i Windows XP. Nie można zaimportować te podklucze rejestru i wartości z systemu Windows Server 2003 lub z komputera z systemem Windows XP do systemu Windows 2000 komputer.

Sekcja C: Windows Vista i Windows Server 2008

Krok 1: Zaloguj się do komputera jako Administrator lub jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi

 1. Zaloguj się jako użytkownik, który jest administratorem lokalnym lub jest członkiem lokalnej grupy Administratorzy.
 2. Odwiedź witrynę sieci Web Windows Update lub witryny Microsoft Update w sieci Web i sprawdź, czy są aktualizacje
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kont administratora odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uwaga Aby sprawdzić bieżący typ logowania, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij ikonę użytkownika, w prawym górnym rogu Start menu.
 2. W Wprowadź zmiany do swojego konta sekcja. Kliknij przycisk Zarządzanie kontami użytkowników.
 3. Zlokalizuj aktualnie zarejestrowane w nazwie użytkownika w Nazwa użytkownika sekcja. Jeśli są wymienione w grupie Administratorzy, użytkownik jest zalogowany z uprawnieniami administracyjnymi.

Krok 2: Sprawdź, czy uruchomiono Background Intelligent Transfer Service i Usługa powiadamiania o zdarzeniach systemowych

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz Services.msc w Rozpocznij wyszukiwanie obszar tekstu, a następnie kliknij Services.msc z listy programów.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Usługa inteligentnego transferu w tle.
 3. W Stan usługi sekcja, upewnij się, że usługa jest wymieniony na liście Rozpoczęte.
 4. Jeśli stan jest wyświetlany jako Zatrzymane, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Spróbuj ponownie zainstalować aktualizacje.

Krok 3: Sprawdź rozpoznawanie nazw na komputerze

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki Windows Update lub Microsoft Update.
 2. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz Wiersz polecenia, a następnie w na liście wyników kliknij prawym przyciskiem Wiersz polecenia, a następnie kliknij przycisk Uruchom jako Administrator. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk W dalszym ciągu.
 3. W oknie wiersza polecenia wpisz następujące polecenia. Naciśnij klawisz ENTER po wpisaniu każdego polecenia:
  nslookup
  NS
  Nazwa komputera
  Uwaga W tym kroku należy zastąpić Nazwa komputera nazwą tego komputera. Aby znaleźć nazwę komputera, kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy Komputer, a następnie kliknij przycisk Właściwości. Nazwa komputera jest wymieniona w Ustawienia nazwy, domeny i grupy roboczej komputera sekcja
 4. Po naciśnięciu klawisza ENTER po wpisaniu nazwy komputera w wierszu polecenia, powinien być widoczny adres IP systemu nazw domen (DNS) zwracane.
 5. Spróbuj ponownie zainstalować aktualizacje.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, należy skonfigurować automatyczne aktualizacje Pobierz i zainstaluj aktualizacje. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

System Windows 2000

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenieUstawienia, a następnie kliknij przycisk W Panelu sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Aktualizacje automatyczne.
 3. Kliknij przycisk Automatycznie Pobierz aktualizacje, i Zainstaluj je zgodnie z harmonogramem I określić.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć dzień i czas pobierania i zainstalować aktualizacje, a następnie kliknij przycisk OK.

System Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przyciskW Panelu sterowania
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Aktualizacje automatyczne.
 3. Kliknij przycisk Automatyczne (zalecane).
 4. Kliknij, aby zaznaczyć dzień i czas pobierania i zainstalować aktualizacje, a następnie kliknij przycisk OK.

System Windows Server 2003

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przyciskW Panelu sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Aktualizacje automatyczne.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć poniższe pole wyboru:
  Aktualizuj mój komputer. To ustawienie jest włączone, oprogramowanie Windows Update może być automatycznie aktualizowane przed zastosowaniem innych aktualizacji.
 4. Kliknij przycisk Automatycznie Pobierz aktualizacje, i Zainstaluj je zgodnie z harmonogramem I określić.
 5. Kliknij, aby zaznaczyć dzień i czas pobierania i zainstalować aktualizacje, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby uzyskać więcej informacji informacje na temat planowania automatycznych aktualizacji, kliknij następujące numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327838Jak zaplanować aktualizacje automatyczne w systemie Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000
System Windows Vista i Windows Server 2008
 1. Otwórz witrynę Windows Update. Aby to zrobić, kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij przycisk Wszystkie programy, a następnie kliknij przycisk Aktualizacja systemu Windows.
 2. W lewym okienku kliknij przycisk Zmienianie ustawień.
 3. Kliknij żądaną opcję automatycznego aktualizowania.
 4. Aby otrzymywać ważne i zalecane aktualizacje dla tego komputera w Zalecane aktualizacje, kliknij, aby zaznaczyć Uwzględnij zalecane aktualizacje podczas pobierania, instalowania lub powiadamiania mnie o aktualizacjach pole wyboru.
 5. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
902093Jak odczytywać pliki Windowsupdate.log
0x80240020 80240020

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 910341 — ostatni przegląd: 06/25/2011 11:56:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Update, Microsoft Windows Update

 • kbtshoot kbprb kbmt KB910341 KbMtpl
Opinia