Instalacja jednej z aktualizacji zabezpieczeń programu DirectX z biuletynu Microsoft Security Bulletin MS05-050 na komputerze z systemem Windows 2000 z interfejsem MUI (Multilingual User Interface) może się nie udać

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Rozpatrzmy następujący scenariusz:
  • Używany jest komputer z systemem Microsoft Windows 2000, na którym jest uruchomiony interfejs MUI (Multilingual User Interface) systemu Windows 2000.
  • Instalowana jest jedna z aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft DirectX, skojarzona z biuletynem Microsoft Security Bulletin MS05-050.
W tym scenariuszu komputer może pozostać niezaktualizowany. Ponadto może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
This software update can only be applied to DirectX <version>. (Ta aktualizacja oprogramowania może zostać zastosowana tylko w odniesieniu do programu DirectX <wersja>.) Jeżeli zostanie wyświetlony ten komunikat, oznacza to, że nie zainstalowano programu DirectX <wersja> i nie można zainstalować danej aktualizacji oprogramowania.
Uwaga W tym scenariuszu na danym komputerze może występować problem opisany w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS05-050. Pozornie instalacja tej aktualizacji zabezpieczeń może wyglądać na zakończoną pomyślnie. Komunikat o błędzie może nie zostać wyświetlony.
Przyczyna
Ten problem występuje wtedy, gdy informacje dotyczące wersji pliku Quartz.dll są niepoprawne. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn wyświetlania niepoprawnych informacji o wersji pliku Quartz.dll, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
263212 File version information may be incorrect in Windows 2000 multilanguage version
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawną aktualizację zabezpieczeń, skojarzoną z biuletynem Microsoft Security Bulletin MS05-050. Należy wybrać aktualizację zabezpieczeń na podstawie wersji pliku Quartz.dll na danym komputerze.

Jak zidentyfikować wersję pliku Quartz.dll na komputerze, na którym jest uruchomiony interfejs MUI systemu Windows 2000

Aby zidentyfikować wersję pliku Quartz.dll na komputerze, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Metoda 1: Uruchomiony jest interfejs MUI systemu Windows 2000 i wersja systemu Windows 2000 inna niż wersja anglojęzyczna.

Należy skorzystać z narzędzia Filever.exe. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania narzędzia Filever.exe do ustalania wersji pliku Quartz.dll, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
263212 File version information may be incorrect in Windows 2000 multilanguage version

Metoda 2: Uruchomiony jest interfejs MUI systemu Windows 2000 i anglojęzyczna wersja systemu Windows 2000.

Należy użyć narzędzia Dxdiag.exe do ustalenia wersji pliku Quartz.dll. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dxdiag, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij kartę System, a następnie zanotuj wersję programu DirectX wyświetlaną w polu Informacje o systemie.
  3. Kliknij kartę Pliki DirectX, a następnie przejrzyj informacje dotyczące wersji pliku Quartz.dll.
  4. Zanotuj informacje dotyczące wersji pliku Quartz.dll.

Jak zainstalować poprawną aktualizację zabezpieczeń programu DirectX, skojarzoną z biuletynem Microsoft Security Bulletin MS05-050, na podstawie wersji pliku Quartz.dll

Ważne Jeżeli jest uruchomiony interfejs MUI systemu Windows 2000, należy zainstalować odpowiednią anglojęzyczną wersję aktualizacji zabezpieczeń, niezależnie od wersji językowej uruchomionego interfejsu MUI. Jeżeli jest uruchomiony system Windows 2000 w wersji innej niż wersja anglojęzyczna i nie zainstalowano interfejsu MUI systemu Windows 2000, należy zainstalować językową wersję aktualizacji zabezpieczeń zgodną z językową wersją systemu Windows 2000.

Aby zainstalować poprawną aktualizację zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web, zależnie od wersji pliku Quartz.dll:

Komputery, na których jest uruchomiony plik Quartz.dll w wersji 6.1.9.7XXKomputery, na których jest uruchomiony plik Quartz.dll w wersji 6.3.1.8XXKomputery, na których jest uruchomiony plik Quartz.dll w wersji 6.5.1.9XX
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Firma Microsoft zidentyfikowała również problem występujący wtedy, gdy pakiet DirectX 8 Runtime jest instalowany na komputerze z interfejsem MUI systemu Windows 2000. Jeżeli jest uruchomiony interfejs MUI w wersji innej niż wersja anglojęzyczna i instalowany jest pakiet DirectX 8 Runtime, niektóre pliki binarne nie są poprawnie aktualizowane. Podczas badania wersji pliku Quartz.dll wciąż wyświetlana jest wersja uwzględniona w programie DirectX 7. Ten problem można spróbować rozwiązać, instalując anglojęzyczną wersję programu DirectX 9.

Ponadto firma Microsoft udokumentowała niezwiązany z powyższymi zagadnieniami problem z zakończoną niepowodzeniem aktualizacją komputera podczas instalowania jednej z aktualizacji zabezpieczeń programu DirectX, skojarzonej z biuletynem Microsoft Security Bulletin MS05-050, na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
909596 Komputer może nie zostać zaktualizowany podczas instalowania jednej z aktualizacji zabezpieczeń programu DirectX, skojarzonej z biuletynem Microsoft Security Bulletin MS05-050, na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 910415 — ostatni przegląd: 12/09/2015 03:43:30 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbsecurity KB910415
Opinia