Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji programu Outlook 2002: 1 lutego 2006

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację przeznaczoną dla programu Microsoft Outlook 2002. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące problemów, które mogą występować podczas instalowania tej aktualizacji lub po jej zainstalowaniu, sposobu uzyskania tej aktualizacji oraz sposobu ustalenia, czy ta aktualizacja jest zainstalowana.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Outlook 2002. Aktualizuje ona dni wolne w kalendarzu programu Outlook 2002, począwszy od roku 2006 do roku 2012.

Uwaga: Ta aktualizacja dni wolnych została wydana dla wersji programu Outlook 2002 w następujących językach: angielski, tajlandzki, hebrajski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), chiński (powszechny), duński, szwedzki, japoński, koreański i niemiecki. Aktualizacje dni wolnych dla innych wersji językowych programu Outlook 2002 będą dostępne wkrótce.
Więcej informacji

Znane problemy

Znane problemy, które mogą występować podczas instalowania aktualizacji

Jeśli edytowano plik dni wolnych, ta aktualizacja nie zastąpi go, nawet jeśli zostanie pomyślnie zainstalowana. W związku z tym, aby uzyskać zaktualizowany plik dni wolnych, udostępniany przez aktualizację 910619, trzeba zmienić nazwę istniejącego pliku dni wolnych przed zainstalowaniem aktualizacji.

Znane problemy, które mogą występować po zainstalowaniu aktualizacji

 • Jeśli zmieniono nazwę pliku dni wolnych przed zainstalowaniem aktualizacji 910619, zmiany wprowadzone w starym pliku dni wolnych nie będą dostępne w nowym pliku. Należy zmodyfikować nowy plik i dodać własne zmiany, aby pojawiły się one w nowym pliku dni wolnych.
 • Jeśli zainstalowano aktualizację 910619 i nadal nie ma dni wolnych po grudniu 2005, oznacza to, że plik dni wolnych nie został zaktualizowany mimo pomyślnego zainstalowania aktualizacji. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z następującymi krokami:
  1. Zamknij program Outlook 2002.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Wszystkie pliki i foldery.
  3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlook.hol.
  4. W polu Szukaj w kliknij pozycję Lokalne dyski twarde.
  5. Kliknij przycisk Wyszukaj.
  6. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Outlook.hol, kliknij polecenie Zmień nazwę, wpisz nazwę Outlook.old, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  7. Uruchom program Outlook 2002.
  Jeśli wprowadzono niestandardowe zmiany w pliku dni wolnych, lecz nie zmieniono jego nazwy przed zainstalowaniem tej aktualizacji, automatycznie będzie używany nowy plik dni wolnych i zmiany te zostaną utracone, o ile będą spełnione następujące warunki:
  • Stary plik dni wolnych uległ uszkodzeniu.
  • Zostaje przeprowadzona operacja wykrywania błędów i naprawy w programie Outlook 2002.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Instrukcje instalowania i strategie wdrażania aktualizacji 910619 znajdują się w witrynie Microsoft – Centrum pobierania. Aby uzyskać tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja 910619 zawiera anglojęzyczną wersję pliku wymienionego w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja plikuDataGodzinaRozmiarJęzyk
Outlook.holBrak informacji o wersji10-sty-200613:07526 698Wersja anglojęzyczna (USA)
Aby ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, spróbuj dodać dni wolne do kalendarza na rok 2006. Jeśli to się powiedzie, aktualizacja jest zainstalowana.

Aby dodać dni wolne do kalendarza w programie Outlook 2002, skorzystaj z jednej z następujących metod.
Metoda 1: Jeśli do kalendarza nie importowano wcześniej rekordów dotyczących dni wolnych
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Preferencje kliknij przycisk Opcje Kalendarza.
 3. Kliknij przycisk Dodaj dni wolne.
 4. W oknie dialogowym Dodawanie dni wolnych do Kalendarza zaznacz pole wyboru kraju dla dni wolnych, które chcesz dodać. Następnie kliknij przycisk OK.
Metoda 2: Jeśli do kalendarza importowano wcześniej rekordy dotyczące dni wolnych w latach przed rokiem 2006
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Preferencje kliknij przycisk Opcje Kalendarza.
 3. Kliknij przycisk Dodaj dni wolne.
 4. W oknie dialogowym Dodawanie dni wolnych do Kalendarza zaznacz pole wyboru kraju dla dni wolnych, które chcesz dodać. Następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Domyślnie zostanie wybrany ostatni zaimportowany kalendarz dni wolnych. Po wybraniu importu kalendarza zostanie wyświetlone poniższe ostrzeżenie, wskazujące, że dany kalendarz został już zaimportowany:
  Zainstalowano już listę dni wolnych w kraju: <kraj>. Czy chcesz zainstalować ją ponownie?
 5. Po zaakceptowaniu ostrzeżenia operacja zostanie pomyślnie ukończona.

  Uwaga Po kilkukrotnym zaimportowaniu tego samego kalendarza dni wolnych w kalendarzu zostaną utworzone duplikaty rekordów dni wolnych.

Informacje dla administratorów dotyczące plików MSP

Aktualizacja 910619 składa się z pełnego pliku Instalatora Microsoft Windows (.msp) spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik msp:
Outlhol.msp

Funkcje związane z ponowną instalacją określonych składników przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej, a następnie ponownego buforowania i instalowania programu Outlook 2002 na komputerach klienckich można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy określone składniki programu Outlook 2002 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego. W przypadku aktualizacji 910619 wartość parametru [lista funkcji] jest następująca:
OUTLOOKFiles
Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie technologii informacyjnej (IT) i pakietu Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z rozmieszczaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących witryny Office Admin Update Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Szczegółowe informacje dotyczące usuwania

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji 910619 do kalendarza zostaną dodane dni wolne, to wpisy dokonane w kalendarzu nie zostaną z niego usunięte w przypadku odinstalowania tej aktualizacji. Jednak wersja pliku Outlook.hol na dysku twardym zostanie zamieniona na wersję, która istniała przed zainstalowaniem aktualizacji.
outlook2002 outlook2k2 outlookxp ol2002 ol2k2 olxp outlook holiday office patch performance reliability update download xp fix 2002
Właściwości

Identyfikator artykułu: 910619 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:09:13 — zmiana: 3.1

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbcalendar kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB910619
Opinia