Jak rozwiązywać problemy z usługą zapory Windows Live OneCare
Streszczenie
W tym artykule opisano problem polegający na nieuruchamianiu usługi zapory Microsoft Windows Live OneCare oraz przedstawiono jego rozwiązanie.

Uwaga Jeśli usługa zapory Windows Live OneCare nie jest uruchamiana, usługa Windows Live OneCare wyświetla w obszarze powiadomień czerwoną ikonę stanu Zagrożony. Jeśli użytkownik kliknie dwukrotnie czerwoną ikonę, aby otworzyć okno główne usługi Windows Live OneCare, zostanie powiadomiony, że komputer jest zagrożony, ponieważ nie można uruchomić usługi zapory Windows OneCare Live.
Więcej informacji
Aby rozwiązać ten problem, użyj dowolnych z następujących metod.

Metoda 1. Ponowne uruchomienie usługi zapory Windows Live OneCare

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na liście usług w okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Microsoft Protection Service, a następnie upewnij się, że w polu Typ uruchomienia jest wybrane ustawienie Ręczny.
 3. Jeśli usługa zapory Windows Live OneCare nie jest uruchomiona, kliknij przycisk Uruchom. Jeśli polecenie Uruchom jest niedostępne, kliknij przycisk Zatrzymaj, a następnie kliknij przycisk Uruchom, aby ponownie uruchomić usługę zapory Windows Live OneCare.

  Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nie można uruchomić usługi zapory Windows Live OneCare, ponieważ nie są uruchomione usługi zależne, należy się upewnić, że są uruchomione następujące usługi systemu Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki dla każdej z tych usług systemu Windows:
  • Zdalne wywoływanie procedur (RPC)
  • Instrumentacja zarządzania Windows (WMI)
  1. Na liście usług w okienku szczegółów kliknij dwukrotnie usługę systemu Windows, a następnie upewnij się, że w polu Typ uruchomienia jest wybrane ustawienie Automatyczny.
  2. Jeśli usługa systemu Windows nie jest uruchomiona, kliknij przycisk Uruchom. Jeśli polecenie Uruchom jest niedostępne, kliknij przycisk Zatrzymaj, a następnie kliknij przycisk Uruchom, aby ponownie uruchomić usługę systemu Windows.
  Gdy wszystkie te usługi systemu Windows zostaną uruchomione, uruchom usługę zapory Windows OneCare.
 4. Jeżeli ta metoda nie umożliwia rozwiązania problemu, należy zastosować następną metodę.

Metoda 2. Usunięcie z komputera programów antywirusowych i programów zapory innych firm

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na liście Aktualnie zainstalowane programy kliknij program antywirusowy lub program zapory innej firmy, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 3. Jeżeli ta metoda nie umożliwia rozwiązania problemu, należy zastosować następną metodę.

Metoda 3. Zatrzymanie, a następnie ponowne uruchomienie sterowników i usług związanych z zaporą

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  Net stop MSFWSVC
  Net stop MSFWDRV
  Net stop MSFWHLPR
  Net start MSFWHLPR
  Net start MSFWDRV
  Net start MSFWSVC
 3. Jeżeli ta metoda nie umożliwia rozwiązania problemu, należy zastosować następną metodę.

Metoda 4. Sprawdzenie poprawności zmiennej środowiskowej PATH

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz sysdm.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Zmienne środowiskowe.
 3. Upewnij się, że zmienna PATH znajduje się na liście Zmienne systemowe.
  1. Jeśli zmienna PATH jest na liście, przejdź do kroku b.
   Jeśli zmiennej PATH nie ma na liście, wykonaj następujące kroki:
   1. Kliknij przycisk Nowy.
   2. W polu Nazwa zmiennej wpisz PATH.
   3. W polu Wartość zmiennej wpisz ścieżkę %SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij zmienną PATH, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  3. Upewnij się, że tekst w polu Wartość zmiennej zawiera następujący tekst: %SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem
   Jeśli w polu Wartość zmiennej nie jest wyświetlony ten tekst, wykonaj następujące kroki:
   1. W obszarze Wartość zmiennej kliknij koniec bieżącej zmiennej środowiskowej PATH.
   2. Wpisz średnik, wpisz następującą zmienną środowiskową PATH, a następnie kliknij przycisk OK. %SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem

    Uwaga Stara i nowa zmienna środowiskowa PATH muszą być od siebie oddzielone średnikiem (;).
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zmienne środowiskowe, kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości systemu, a następnie ponownie uruchom komputer.

Metoda 5. Ponowne zainstalowanie programu MSXML

 1. Odwiedź następującą witrynę sieci Web w celu pobrania programu MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 2 (Microsoft XML Core Services):
  Uwaga Plik należy zapisać na komputerze.
 2. Odwiedź następującą witrynę sieci Web w celu pobrania programu Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0 z dodatkiem Service Pack 5 (SP5):
  Uwaga Plik należy zapisać na komputerze.
 3. Odinstaluj program MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy z Panelu sterowania.
 4. Ponownie uruchom komputer. Uruchom pobrany plik programu MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 2. Jest to plik o nazwie Msxml.msi.
 5. Uruchom pobrany plik programu Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0 z dodatkiem Service Pack 5 (SP5). Jest to plik o nazwie Msxml3.msi.
 6. Ponownie uruchom komputer.

Metoda 6. Ponowne uruchomienie komputera przy użyciu procedury czystego rozruchu

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij opcję Uruchamianie selektywne, a następnie wyczyść pole wyboru Załaduj elementy startowe.
 3. Kliknij kartę Usługi, a następnie zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 4. Wyczyść pola wyboru odpowiadające wszystkim usługom z wyjątkiem następujących usług Windows Live OneCare:
  • MSMPSVC
  • Microsoft Protection Service
  • Microsoft Windows Live OneCare
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić komputer.
 6. Sprawdź, czy problem opisywany w tym artykule nadal występuje, a następnie użyj jednej z następujących procedur:
  • Jeśli problem przestał występować, mógł być powodowany przez program lub usługę innej firmy, które wchodzą w konflikt z usługą Windows Live OneCare. Aby zidentyfikować program lub usługę, które są przyczyną problemu, wykonaj następujące kroki:
   1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
   2. Kliknij kartę Usługi, zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie zaznacz połowę usług niebędących usługami Windows Live OneCare. Zanotuj zaznaczone usługi.
   3. Ponownie uruchom komputer.
   4. Jeśli problem został rozwiązany, zaznacz drugą połowę usług niebędących usługami Windows Live OneCare.
   5. Ponownie uruchom komputer.
   6. Po zidentyfikowaniu, która połowa powoduje problem, zaznacz połowę tej połowy, a następnie ponownie uruchom komputer.
   7. Kontynuuj czynności w ten sposób, dopóki nie zidentyfikujesz, który program lub usługa jest w konflikcie. Po wyłączeniu programu lub usługi, które powodują konflikt, można ponownie włączyć inne programy i usługi.
  • Jeśli problem występuje nadal, możesz przywrócić normalne ustawienia uruchamiania komputera. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
   1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
   2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Uruchamianie normalne – załaduj wszystkie sterowniki urządzeń i usługi.
   3. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 910659 — ostatni przegląd: 06/13/2007 16:13:24 — zmiana: 5.1

Windows Live OneCare

 • kbmsnqwestportal kbmsnpartnerportal kbexpertisebeginner kbtshoot KB910659
Opinia