Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Proces Svchost.exe może być nieoczekiwanie kończony na komputerze z systemem Windows Server 2003

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Na serwerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 może wystąpić jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • Wiele aplikacji i usług nie działa poprawnie, ponieważ proces Svchost.exe jest nieoczekiwanie zamykany. W dzienniku zdarzeń aplikacji są rejestrowane błędy podobne do następującego:

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Błąd aplikacji
  Kategoria zdarzenia: (100)
  Identyfikator zdarzenia: 1000

  Typ zdarzenia: Informacje
  Źródło zdarzenia: Błąd aplikacji
  Kategoria zdarzenia: (100)
  Identyfikator zdarzenia: 1004
  Opis:
  Aplikacja powodująca błąd svchost.exe, wersja 5.2.3790.0, moduł powodujący błąd ntdll.dll, wersja 5.2.3790.0, adres błędu 0x0000694e.
  Słowa danych:
  0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
  0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
  0010: 75 72 65 20 20 73 76 63 ure svc
  0018: 68 6f 73 74 2e 65 78 65 host.exe
  0020: 20 35 2e 32 2e 33 37 39 5.2.379
  0028: 30 2e 30 20 69 6e 20 6e 0.0 in n
  0030: 74 64 6c 6c 2e 64 6c 6c tdll.dll
  0038: 20 35 2e 32 2e 33 37 39 5.2.379
  0040: 30 2e 30 20 61 74 20 6f 0.0 at o
  0048: 66 66 73 65 74 20 30 30 ffset 00
  0050: 30 30 36 39 34 65 00694e
  Uwaga Adresy pamięci są różne, a problem może dotyczyć również innych aplikacji.
 • W dzienniku zdarzeń systemowych jest rejestrowany następujący komunikat o błędzie:

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 7023
  Opis:
  Usługa serwera zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd:
  Odmowa dostępu.
  Uwaga Wersja tekstowa dziennika zdarzeń systemowych zawiera następujący komunikat o błędzie:
  Usługa serwera zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: %%5
 • Usługa serwera jest zatrzymywana i nie jest ponownie uruchamiana. W dzienniku zdarzeń systemowych jest rejestrowany następujący komunikat o błędzie:

  Typ zdarzenia: Informacje
  Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 7036
  Opis:
  Usługa serwera została przełączona w stan zatrzymania.

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 7023
  Opis:
  Usługa serwera zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd:
  Serwer jest w użyciu i nie można go usunąć z pamięci.
  Uwaga Wersja tekstowa dziennika zdarzeń systemowych zawiera następujący komunikat o błędzie:
  Usługa serwera zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: %%1811
  Błąd 1811 jest mapowany jako błąd „ERROR_SERVER_HAS_OPEN_HANDLES”. Serwer jest w użyciu i nie można go usunąć z pamięci.

  Ponadto jest zatrzymywana Instrumentacja zarządzania Windows (WMI), a usługa serwera jest nieoczekiwanie zamykana. W dzienniku zdarzeń systemowych jest rejestrowany następujący komunikat o błędzie:
  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 7032
  Opis:
  Menedżer sterowania usługami próbował podjąć akcję korekcyjną (ponowne uruchomienie usługi) po nieoczekiwanym zakończeniu Instrumentacji zarządzania Windows, ale ta akcja nie powiodła się przy następującym błędzie:
  Jedno wystąpienie usługi już działa.
 • Nie można przełączyć w tryb online zasobów serwera plików klastra w węźle klastra systemu Windows. Ponadto serwer może zarejestrować następujący komunikat o błędzie w dzienniku zdarzeń systemowych:
  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: ClusSvc
  Identyfikator zdarzenia: 1068
  Opis:
  Nie można uruchomić zasobów udziału plików klastra <Nazwa_zasobu> z powodu błędu 2114

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: ClusSvc
  Identyfikator zdarzenia: 1055
  Opis:
  Test stanu w zasobach udziału plików klastra <Nazwa_zasobu> nie powiódł się.
  Kod błędu: 2114.
 • Narzędzie Srvinfo.exe nie działa poprawnie. (Narzędzie to dołączono do zestawu Windows Server 2003 Resource Kit).
 • Podczas próby ręcznego uruchomienia usługi serwera za pomocą przystawki Zarządzanie komputerem lub przez wpisanie polecenia net start server w wierszu polecenia może się pojawić następujący komunikat o błędzie:

  Nie można uruchomić usługi serwera na komputerze lokalnym.
  Błąd 5: Odmowa dostępu.
  Uwagi
  • Takie zachowanie występuje nawet wtedy, gdy konto użytkownika jest członkiem lokalnej grupy Administratorzy, a usługa serwera jest skonfigurowana do uruchamiania przy użyciu lokalnych poświadczeń systemu.
  • Zazwyczaj ponowne uruchomienie tymczasowo rozwiązuje problem.
Przyczyna
Ten problem może się pojawić, gdy na komputerze jest mało wolnej pamięci. Gdy na komputerze jest mało dostępnej pamięci, w prywatnym stosie pliku dll może wystąpić uszkodzenie pamięci. Losowe uszkodzenia stosu mogą powodować awarie programów.

Na komputerze z włączoną specyfikacją rozszerzenia adresu fizycznego (PAE, Physical Addressing Extensions) może się pojawić uszkodzenie pamięci podczas uruchamiania programów intensywnie wykorzystujących pamięć. Specyfikacja PAE umożliwia obsługę ponad 4 gigabajtów (GB) pamięci zainstalowanej w komputerze.

Usługa serwera działa na komputerze z systemem Windows Server 2003 razem z innymi usługami w procesie Svchost.exe. Jeżeli ten proces zostanie nieoczekiwanie zakończony z powodu małej ilości dostępnej pamięci, nie będzie można go ponownie uruchomić.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy wyłączyć specyfikację PAE. W pliku Boot.ini należy usunąć przełącznik /PAE lub dołączyć przełącznik /NOPAE.

Uwagi
 • Po usunięciu przełącznika /PAE z pliku Boot.ini komputer nie będzie mógł wykorzystać całej dostępnej pamięci, jeżeli jest wyposażony w ponad 4 GB pamięci RAM.
 • Niektóre serwery są wyposażone w funkcję „hot plug memory”, która włącza specyfikację PAE nawet wtedy, gdy przełącznik /PAE nie jest ustawiony w pliku Boot.ini.
Aby sprawdzić, czy przełącznik /PAE jest włączony na serwerze, sprawdź następujący podklucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management


Nazwa klucza: PhysicalAddressExtension
Typ: DWORD
Wartość: 1
Uwaga Nawet jeśli ta wartość rejestru zostanie ustawiona na 0, po ponownym uruchomieniu może zostać automatycznie zresetowana do wartości 1, chyba że jest ustawiony przełącznik /NOPAE.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod:
 • Przeprowadź aktualizację do systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).
 • Zainstaluj poprawkę 895575. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  895575 A process that runs in the Physical Address Extension (PAE) kernel may experience memory corruption in Windows Server 2003
Uwaga Poprawka 895575 jest zalecana w przypadku klastrów serwera z systemem Windows Server 2003 oraz instalacji programu Microsoft SQL Server 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
895092 Zalecane poprawki dla klastrów serwerów z systemem Windows 2003

Ponadto mogą być wymagane następujące poprawki — w zależności od roli komputera oraz od używanego oprogramowania:
 • Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  829994 Your Windows Server 2003 computer may experience an access violation in Svchost.exe when it becomes extremely low on resources
 • Jeżeli program hosta dostawcy Instrumentacji zarządzania Windows (WMI) (Wmiprvse.exe) ulegnie awarii na mocno obciążonym komputerze z systemem Windows Server 2003, zainstaluj poprawkę 835438. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  835438 Wmiprvse.exe crashes in low-memory conditions in Windows Server 2003
 • Jeżeli program lub usługa przestanie odpowiadać, usługa Raportowanie błędów systemu Windows nie może utworzyć pliku zrzutu w sytuacji, gdy komputer jest mocno obciążony lub gdy jest otwartych wiele wątków. W takim przypadku należy zainstalować poprawkę 837018. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  837018 Windows Error Reporting may not create a dump file in Windows Server 2003
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby szybko ustalić, czy specyfikacja PAE jest używana na komputerze, uruchom program Winver.exe. Jeżeli ten program zgłosi, że pamięć fizyczna ma rozmiar większy niż 4 GB, oznacza to, że specyfikacja PAE jest używana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji PAE, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283037 Large memory support is available in Windows Server 2003 and in Windows 2000


Aby uzyskać więcej informacji na temat parametrów, których można używać w pliku Boot.ini, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
833721 Dostępne opcje przełączników dla plików Boot.ini systemów Windows XP i Windows Server 2003
Aby uzyskać więcej informacji na temat wersji poprawki, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Package Installer for Windows oraz for Windows Components (Update.exe), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Materiały referencyjne
840987 MS04-032: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows
834628 Data is corrupted when PAE is enabled on a Windows Server 2003-based computer
283037 Large memory support is available in Windows Server 2003 and in Windows 2000
824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003
890352 A program may stop responding, and event 50 and event 26 are logged, when the program tries to write data to a volume mount point on a Windows Server 2003-based computer
MSCS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 910666 — ostatni przegląd: 04/13/2007 18:59:00 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • kbtshoot kbprb KB910666
Opinia