Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Urządzenie PlaysForSure lub inne urządzenie multimedialne zgodne z programem Windows Media Player 10 nie pojawia się w programie Windows Media Player 10, nawet jeśli wydaje się poprawnie zainstalowane

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz. Masz urządzenie PlaysForSure lub inne urządzenie multimedialne zgodne z programem Windows Media Player 10. Urządzenie to zostało zainstalowane w komputerze z systemem Microsoft Windows XP. W tym scenariuszu urządzenie nie pojawia się w programie Windows Media Player 10, nawet jeśli wydaje się poprawnie zainstalowane.

Ponadto po zainstalowaniu urządzenia można zauważyć następujące zachowanie:
 • Urządzenia wyświetla typowe okna dialogowe postępu instalacji. Okna te zawierają komunikaty w rodzaju „Urządzenie jest zainstalowane i gotowe do użycia”.
 • Urządzenie pojawia się jako zainstalowane i działające poprawnie w obszarze Urządzenia przenośne dla systemu Windows w Menedżerze urządzeń.
 • Urządzenie nie pojawia się w oknie Mój komputer ani w programie Windows Media Player 10. Dlatego nie można z niego korzystać.
 • Ponowne uruchomienie bądź zainstalowanie urządzenia lub oprogramowania nie rozwiązuje problemu.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ sterowniki PlaysForSure w programie Windows Media Player 10 zależą od określonych uprawnień dostępu do informacji w rejestrze systemu Windows. W systemie Windows są ustawione standardowe uprawnienia dostępu do rejestru, które umożliwiają poprawną pracę tego sterownika. Zainstalowane oprogramowanie lub urządzenie innej firmy może niepoprawnie zmienić te uprawnienia. Jeśli oprogramowanie lub urządzenie innej firmy usunie uprawnienie Odczyt dla grupy Wszyscy, sterownik PlaysForSure przestanie mieć dostęp do rejestru. Każde urządzenie korzystające z informacji rejestru zostaje wyłączone. Zazwyczaj ten problem dotyczy urządzeń, które komunikują się z programem Windows Media Player 10 za pomocą protokołu Microsoft Media Transfer Protocol (MTP).
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić uprawnienia do określonych podkluczy rejestru w rejestrze systemu Windows. Programy, które niepoprawnie zmieniają uprawnienia do rejestru, zmieniają uprawnienia do podkluczy rejestru
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
lub
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
. Podklucze rejestru w tych podkluczach na ogół dziedziczą swoje uprawnienia po podkluczu rejestru
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
. Aby zresetować uprawnienia do podkluczy rejestru właściwych dla urządzenia, które znajdują się w podkluczu rejestru
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
, można przywrócić uprawnienia do tych dwóch podkluczy rejestru. Ta zmiana powoduje przywrócenie poprawnego działania urządzeń korzystających ze sterowników urządzeń PlaysForSure. Aby przywrócić uprawnienia do podkluczy rejestru
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
i
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
, wykonaj następujące kroki:

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W lewym okienku zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy podklucz Enum, a następnie kliknij polecenie Uprawnienia.
 4. Sprawdź, czy grupa Wszyscy jest wyświetlana na liście Nazwy grupy lub użytkownika.
 5. Sprawdź, czy pole wyboru Odczyt w kolumnie Zezwalaj dla grupy Wszyscy jest zaznaczone.
 6. Jeśli grupa Wszyscy nie jest wyświetlana na liście Nazwy grupy lub użytkownika, dodaj grupę Wszyscy do tej listy. Następnie włącz uprawnienie Odczyt dla tej grupy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W oknie dialogowym Uprawnienia dla Enum kliknij przycisk Dodaj.
  2. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz Wszyscy, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W kolumnie Zezwalaj zaznacz pole wyboru uprawnienia Odczyt dla grupy Wszyscy, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. W lewym okienku zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy podklucz USB, a następnie kliknij polecenie Uprawnienia.
 9. Sprawdź, czy pole wyboru Odczyt w kolumnie Zezwalaj dla grupy Wszyscy jest zaznaczone i wyszarzone.
 10. Jeśli grupa Wszyscy nie jest wyświetlana na liście Nazwy grupy lub użytkownika, kliknij przycisk Zaawansowane w oknie dialogowym Uprawnienia dla USB.
 11. Upewnij się, że w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń dla USB jest zaznaczone pole wyboru Dziedzicz po obiekcie nadrzędnym wpisy uprawnienia stosowane do obiektów podrzędnych. Uwzględnij je razem z wpisami tutaj zdefiniowanymi. Jeśli nie, zaznacz to pole wyboru.
 12. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Uprawnienia dla USB.
 13. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.
 14. Ponownie uruchom komputer.
 15. Zaloguj się do komputera, a następnie sprawdź, czy urządzenie pojawia się już w programie Windows Media Player 10.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 911091 — ostatni przegląd: 12/09/2015 03:51:30 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows Media Player 10

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot KB911091
Opinia