MS06-029: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange Server umożliwia dodanie skryptu podczas uruchamiania programu Outlook Web Access przez serwer Exchange

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Firma Microsoft wydała biuletyn MS06-029 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla programu Microsoft Exchange Server 2003 i programu Microsoft Exchange 2000 Server z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: W przypadku używania programu Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub programu Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń może mieć wpływ na usługi innych producentów, takie jak BlackBerry czy GoodLink. Może to też wpłynąć na współużytkowane skrzynki pocztowe i scenariusze z pełnomocnictwami w programie Microsoft Entourage.

Jeżeli używany jest program Microsoft Exchange 2000 Server z dodatkiem Service Pack 3 (SP3), instalacja tej aktualizacji zabezpieczeń nie powoduje występowania tych problemów.

Użytkownicy korzystający z programu Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub programu Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) powinni kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń.

912918 Użytkownicy nie mogą wysyłać wiadomości e-mail z urządzeń przenośnych lub współużytkowanych skrzynek pocztowych w programach Exchange 2000 Server i Exchange Server 2003

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 912442 — ostatni przegląd: 12/09/2015 04:11:38 — zmiana: 1.0

Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix KB912442
Opinia