Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Aktualizacja formantów ActiveX programu Internet Explorer

UWAGA:
Aktualizacja opisana w tym artykule została uwzględniona w najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, należy zainstalować wszystkie ważne aktualizacje lub aktualizacje o wysokim priorytecie z witryny Microsoft Update w sieci Web. Aby to zrobić, odwiedź witrynę Windows Update w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Ten artykuł został opublikowany w celu powiadomienia informatyków i deweloperów o zmianie sposobu obsługiwania formantów ActiveX przez program Internet Explorer. Użytkownicy domowi mogą odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu obsługiwania formantów ActiveX przez program Internet Explorer po zainstalowaniu tej aktualizacji: Uwaga Jeśli występują problemy z formantem ActiveX w zaufanej witrynie sieci Web, należy dodać tę witrynę sieci Web do strefy Zaufane witryny w programie Internet Explorer. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki w programie Internet Explorer:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zabezpieczenia kliknij ikonę Zaufane witryny, a następnie kliknij przycisk Witryny.
 3. W obszarze Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy wpisz adres URL witryny sieci Web, którą chcesz dodać.
 4. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
Jeśli problem będzie się powtarzać, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Ważne Informacje przedstawione w tym artykule dotyczą wersji programu Internet Explorer opublikowanych i zaktualizowanych między kwietniem 2006 a kwietniem 2008. W kwietniu 2008 zachowanie opisane w tym artykule zostało wyeliminowane z programu Internet Explorer za pośrednictwem aktualizacji zabezpieczeń MS08-024. Aby uzyskać więcej informacji technicznych na temat aktualizacji MS08-024, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
947864 MS08-024: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała aktualizację oprogramowania programu Microsoft Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) i systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Ta aktualizacja zmienia sposób obsługiwania przez program Internet Explorer niektórych stron sieci Web używających formantów ActiveX i dodatków Java. Oto przykłady formantów ActiveX:
Adobe Reader
Apple QuickTime Player
Macromedia Flash Player
Microsoft Windows Media Player
Real Networks RealPlayer
Sun Java Virtual Machine
Po zainstalowaniu tej aktualizacji używanie formantów ActiveX z pewnych stron sieci Web będzie możliwe dopiero po włączeniu tych formantów. Aby włączyć formant ActiveX ręcznie, należy go kliknąć. Istnieją też techniki, którymi deweloperzy sieci Web mogą się posłużyć do zaktualizowania swoich stron. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych technik, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:Zainstalowanie tej aktualizacji powoduje całkowite usunięcie pliku binarnego Plugin.ocx z systemu Windows Server 2003 i Windows XP. Plik binarny Plugin.ocx to prywatny składnik programu Internet Explorer, który nie ma interfejsów publicznych. Plik binarny Plugin.ocx służy do obsługiwania dodatków typu plug-in programu Netscape jako formantów ActiveX. Ze względów bezpieczeństwa funkcje pliku binarnego Plugin.ocx wyłączono w roku 2003 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP. Ta aktualizacja całkowicie usuwa niefunkcjonalny kod pliku Plugin.ocx.

W ramach tej aktualizacji programu Internet Explorer firma Microsoft wyda też aktualizacje bieżących wersji systemów Windows XP i Windows Server 2003. Zostaną zaktualizowane wszystkie klienckie systemy operacyjne. Do klienckich systemów operacyjnych należą następujące systemy:
 • Windows XP Starter Edition
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP Professional for Embedded Systems
Obecnie firma Microsoft nie wydała aktualizacji dla wcześniejszych wersji programu Internet Explorer ani systemów Windows Server 2003 i Windows XP. Jednakże w przyszłości firma Microsoft może wydać aktualizacje dla wcześniejszych wersji. Dodatkowe informacje o harmonogramie wydań zostaną ogłoszone po udostępnieniu aktualizacji.

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:

Aktualizacja programu Internet Explorer dla systemu Windows Server 2003, wersji 32-bitowych dla komputerów z procesorem x86, z dodatkiem Service Pack 1: Aktualizacja programu Internet Explorer dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (64-bitowe wersje dla komputerów z procesorami Itanium): Aktualizacja programu Internet Explorer dla systemu Windows Server 2003 (64-bitowe wersje dla komputerów z procesorami x64): Aktualizacja programu Internet Explorer dla systemu Windows XP Professional x64 Edition: Aktualizacja programu Internet Explorer dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2: Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.
Więcej informacji

Znane problemy

 • Aktualizacja technologii ActiveX programu Internet Explorer, która wchodzi w skład aktualizacji zabezpieczeń 912812, jest wyłączona.

  Po wdrożeniu aktualizacji 912945 dla programu Internet Explorer zachowanie aktualizacji technologii ActiveX programu Internet Explorer, która wchodzi w skład aktualizacji zabezpieczeń 912812, jest wyłączane. Poprawki zabezpieczeń zawarte w aktualizacji zabezpieczeń 912812 są nadal obecne i działają. Tylko zachowanie aktualizacji technologii ActiveX programu Internet Explorer jest wyłączone.
 • Problemy związane z renderowaniem stron sieci Web w programie Internet Explorer

  Ten problem występuje wówczas, gdy plik Mshtml.dll zostanie ponownie zarejestrowany po zainstalowaniu tej aktualizacji zbiorczej. Ten problem został rozwiązany w aktualizacji zabezpieczeń 912812 dla programu Internet Explorer.
  912812 MS06-013: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

  Zaleca się zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń 912812 dla programu Internet Explorer zamiast aktualizacji 912945, którą opisano w tym artykule.
 • Początkowe okna dialogowe logowania mogą ukazywać się ponownie i mogą być przywracane konfiguracje domyślne

  Ten problem występuje, jeżeli wdrażana jest zgodna z poprawką wersja tej aktualizacji oprogramowania w systemach 64-bitowych, takich jak wersja systemu Windows Server 2003 przeznaczona dla komputerów z procesorami Itanium lub x64 albo wersja systemu Windows XP przeznaczona dla komputerów z procesorami x64 z odpowiednimi dodatkami Service Pack. W takim przypadku okna wstępnego logowania mogą być wyświetlane dla aplikacji i składników systemu Windows. Ponadto przywracane są niektóre ustawienia domyślne. To zachowanie może powodować następujące problemy:
  • W aplikacjach pojawia się monit o dostosowanie funkcji ochrony prywatności.
  • Przywracane są domyślne ustawienia folderu Ulubione programu Internet Explorer.
  • Przywracane są domyślne ustawienia stref zabezpieczeń programu Internet Explorer.
  • Przywracane są domyślne ustawienia zaawansowane programu Internet Explorer.
  • Pojawiają się początkowe okna dialogowe programu Windows Media Player.
  Ten problem został rozwiązany w aktualizacji zabezpieczeń 912812 dla programu Internet Explorer.
 • Pasek narzędzi Google

  Podczas zamykania okna zawierającego nieaktywny formant ActiveX może wystąpić naruszenie zasad dostępu w pasku narzędzi Google. Zespoły techniczne firm Microsoft i Google wspólnie zajmowały się tym problemem. Firma Google zamierza rozwiązać ten problem przy użyciu automatycznego „mechanizmu serwisowania” dla użytkowników paska narzędzi Google. Problem dotyczy wersji paska narzędzi Google starszych niż wersja 3.0.129.2. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź następującą witrynę firmy Google w sieci Web:
 • Technika skryptów zewnętrznych przestaje działać po wyczyszczeniu pola wyboru „Wyłącz debugowanie skryptu” w programie Internet Explorer

  Ten problem został rozwiązany w aktualizacji zabezpieczeń 912812 dla programu Internet Explorer.
 • Formanty ActiveX używające języka Java Platform Standard Edition 1.3 lub 1.4

  Po kliknięciu formantu dodatku ActiveX w programie, który uruchamia formant dodatku przy użyciu języka Java Platform Standard Edition (J2SE) 1.3 lub J2SE 1.4, fokus nie jest przenoszony do formantu dodatkowego. Należy ponownie kliknąć formant, aby ustanowić fokus. Fokus zachowuje się poprawnie w przypadkach zastosowania języka J2SE w wersji 1.5. Aby uzyskać najnowszą wersję języka J2SE, odwiedź następującą witrynę firmy Sun Microsystems Inc. w sieci Web:
 • Nie można użyć przełącznika /integrate w celu zaktualizowania źródłowych plików instalacyjnych systemu Windows

  W przypadku tej aktualizacji administratorzy nie mogą używać przełącznika /integrate do aktualizacji plików źródłowych instalacji systemu Windows. Ten problem ma być rozwiązany w następnej aktualizacji systemów Windows Server 2003 i Windows XP. W celu obejścia tego problemu należy użyć narzędzia Sysprep. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Ten problem został rozwiązany za pośrednictwem aktualizacji zabezpieczeń 912812 dla programu Internet Explorer.
 • Programy Siebel używające formantów ActiveX

  Aktualizacja oprogramowania 912945 wpływa na wszystkich klientów High Interactive firmy Siebel w wersji 7. Po zastosowaniu tej aktualizacji należy kliknąć kilka razy w oknie programu Siebel (przynajmniej jeden raz każdy formant ActiveX w programie). Firma Siebel współpracuje z firmą Microsoft w celu opracowania rozwiązania. Aktualizacja produktów firmy Siebel ma zostać opublikowana wiosną 2006. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach produktów firmy Siebel, odwiedź następującą witrynę pomocy technicznej firmy Siebel w sieci Web:
 • Zgodność podciągów z optymalizowanymi nazwami procesów

  Domyślnie w przypadku określonych aplikacji, dostosowanych do nowego zachowania formantów ActiveX, nazwy procesów są podzbiorem nazw aplikacji. Przykładem może być nazwa APExplorer.exe, w której podciągiem jest Explorer.exe. Oznacza to, że program Explorer.exe jest dostosowany do nowego zachowania formantów ActiveX. Aplikacje tego typu uwzględniają nowe zachowanie formantów ActiveX.

  Ten problem został rozwiązany w aktualizacji zabezpieczeń 912812 dla programu Internet Explorer.
 • Formanty MFC pozostawiają trwałe okno

  W określonych przypadkach po zakończeniu przeglądania strony zawierającej formant ActiveX biblioteki MFC ten formant jest wciąż widoczny w nowym oknie. Ten problem został rozwiązany w aktualizacji zabezpieczeń 916281 dla programu Internet Explorer.
 • Formanty Visual Basic nie są wyświetlane

  W niektórych przypadkach formanty utworzone w programie Visual Basic, wyświetlane z atrybutami wyświetlania i widoczności CSS, mogą być niewidoczne. Ten problem został rozwiązany w aktualizacji zabezpieczeń 916281 dla programu Internet Explorer.
 • Podczas próby otwarcia dokumentu PDF z bezpiecznej (https://) strony sieci Web wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem dotyczącym zabezpieczeń

  Podczas próby otwarcia dokumentu PDF z bezpiecznej (https://) strony sieci Web jest niepotrzebnie wyświetlany komunikat z ostrzeżeniem dotyczącym zabezpieczeń związanych z zawartością mieszaną. Ten problem został rozwiązany w aktualizacji zabezpieczeń 916281 dla programu Internet Explorer.
Aby zapoznać się z zalecanymi technikami zapewniającymi działanie formantów ActiveX bez podejmowania czynności przez użytkownika, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web: Przedstawione poniżej problemy występują w witrynach sieci Web, w których nie są używane zalecane techniki.

Uwaga Wszystkie te problemy można rozwiązać przy użyciu technik opisanych w podanej witrynie MSDN w sieci Web.
 • Przewijanie
  Podczas przewijania strony zawierającej interakcyjny formant kółkiem myszy formant ten może nie być poprawnie wyświetlany. Ten problem został rozwiązany w aktualizacji zabezpieczeń 912812 dla programu Internet Explorer.
 • Zestaw narzędzi Abstract Window Toolkit
  W programach języka Java, w których interfejsie użytkownika zastosowano klasy zestawu Abstract Window Toolkit (AWT), zgłaszane jest naruszenie zasad dostępu. Ten problem został rozwiązany w aktualizacji zabezpieczeń 912812 dla programu Internet Explorer.
 • Przezroczysty obiekt Flash
  Znika reklama wyświetlana na całej stronie. Prostokąt fokusu nie jest jednak usuwany. W tej sytuacji formant nie jest usuwany. Jest jednak przezroczysty. Dlatego związane z nim okno nakładkowe pozostaje na stronie.
 • Menu DHTML
  Rozwijane menu DHTML może się ukazywać na formancie ActiveX. Kliknięcie menu w takim przypadku powoduje włączenie formantu zamiast uzyskania dostępu do poleceń menu DHTML. Okno nakładkowe znajduje się na najwyższym poziomie osi Z. Dlatego okno to odbiera komunikat kliknięcia myszy.
 • Przed załadowaniem formantów wyświetlany jest monit
  Pewne formanty ładowane na stronie Web nie są poprawnie maskowane przez funkcje tej aktualizacji. Należą do nich formanty używane w programach Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player i Virtools Web Player. Jeśli system Windows ustali, że taki formant jest nieaktywny, to monituje użytkownika przed jego załadowaniem.
 • Atrybuty CSS formantów
  Podczas przesuwania wskaźnika nad formantami, które są ukryte lub mają ustawiony tryb wyświetlania na wartość Brak, ale mają określone wymiary, wyświetlany jest prostokąt fokusu.
  Ten problem został rozwiązany w aktualizacji zabezpieczeń 916281 dla programu Internet Explorer.


Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Winx64 Windowsx64 64-bitowy 64-bitowa
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 912945 — ostatni przegląd: 12/12/2012 19:39:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbresolve kbwebbrowser kbactivexscript kbonline kbexpertiseadvanced kbhowto kbfaq KB912945
Opinia