Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci programu Outlook 2003: Marzec 2006

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 (KB913161). W tym artykule zawarto informacje o tej aktualizacji.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 najnowsze definicje wiadomości, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Aktualizacja została wydana w marcu 2006.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Dotychczas wydane aktualizacje zastępowane przez tę aktualizację

Ta aktualizacja filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003 zastępuje następujące dotychczas wydane aktualizacje:
911961 Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci programu Outlook 2003: luty 2006

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać tę aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Uwaga: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
  2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
  3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
  4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  5. Na karcie Wersja ustal wersję pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na danym komputerze.
Ta aktualizacja zawiera wersje plików wymienione w poniższej tabeli:
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzina
Outlfltr.dat1.4.2921.03,293,42430 stycznia 200617:25
Outlfltr.dll1.4.3504.0307,4404 listopada 200520:36
Tej aktualizacji nie trzeba instalować, jeśli na komputerze znajduje się nowsza wersja pliku Outlfltr.dat niż wymieniona w tabeli.

Informacje dla administratorów dotyczące plików MSP

Aktualizacja administracyjna składa się z pełnego pliku Instalatora Windows (plik msp) firmy Microsoft. Plik .msp jest spakowany w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik msp:
Outlfltr.msp

Funkcje związane z ponowną instalacją określonych składników przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej, a następnie ponownego buforowania i instalowania programu Outlook 2003 na komputerach klienckich można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy określone składniki programu Outlook 2003 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego. W przypadku tej aktualizacji wartość parametru REINSTALL=[lista funkcji] jest następująca:
OUTLOOKFiles
Można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Szczegółowe procedury objaśniające sposób aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Strategies for Updating Office 2003” (Strategie aktualizacji pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Strategies for Updating Office 2003”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie technologii informacyjnej (IT) i pakietu Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących witryny Office Admin Update Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
OL2003 Outlook Office Security Patch Performance Reliability Update Download 2003 Fix junk email filter
Właściwości

Identyfikator artykułu: 913161 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:13:12 — zmiana: 1.2

Microsoft Office Outlook 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner KB913161
Opinia