Obiekt modułu wyliczającego WMI jest anulowany przed zakończeniem korzystania z tego obiektu przez komputer kliencki z systemem Windows Server 2003 lub Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeżeli używana jest funkcja Instrumentacji zarządzania Windows (WMI, Windows Management Instrumentation) powodująca wewnętrzne klonowanie obiektu modułu wyliczającego na komputerze klienckim z systemem Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows XP, obiekt modułu wyliczającego jest anulowany przed zakończeniem korzystania z tego obiektu przez komputer kliencki. Ponadto funkcja WMI może zwrócić kod błędu.
Rozwiązanie

System Windows Server 2003

Informacje dotyczące aktualizacji

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
System Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami x64)
PobierzPobierz pakiet 913538.
System Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami Itanium)
PobierzPobierz pakiet 913538.
System Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami x86)
PobierzPobierz pakiet 913538.Data wydania: 21 lutego 2006

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzeniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych poprawek lub aktualizacji.

Informacje dotyczące plików

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami x64)
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzinaPlatforma
Wbemcore.dll5.2.3790.26191 282 56017-sty-200603:06x64
System Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami Itanium)
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzinaPlatforma
Wbemcore.dll5.2.3790.26192 039 29617-sty-200603:06IA-64
System Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami x86)
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzinaPlatforma
Wbemcore.dll5.2.3790.2619509 44017-sty-200616:20x86

System Windows XP

Informacje dotyczące aktualizacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
System Windows XP Professional x64 Edition
PobierzPobierz pakiet 913538.
System Windows XP (wersje dla komputerów z procesorami x86)
PobierzPobierz pakiet 913538.

Data wydania: 22 lutego 2006

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzeniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows XP Professional x64 Edition
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzinaPlatforma
Wbemcore.dll5.2.3790.26191 282 56017-sty-200603:06x64
System Windows XP (wersje dla komputerów z procesorami x86)
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzinaPlatforma
Wbemcore.dll5.1.2600.2829530 94417-sty-200603:34x86
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Następujący skrypt demonstruje ten problem:
Set objWMIServices = GetObject("winmgmts:root/cimv2")Set objWMIInstances = objWMIServices.InstancesOf ("Win32_Process")wscript.echo objWMIInstances.Item("Win32_Process.Handle=""0""").captionwscript.echo objWMIInstances.Item("Win32_Process.Handle=""4""").caption
Metoda InstancesOf powoduje utworzenie obiektu modułu wyliczającego. Metoda Item zawsze korzysta z klonu obiektu modułu wyliczającego, dlatego oryginalny obiekt modułu wyliczającego nie jest modyfikowany. Zawsze podczas klonowania obiektu modułu wyliczającego dodawany jest wpis do wewnętrznej listy obsługiwanej przez obiekt modułu wyliczającego. Zawsze po zakończeniu pracy metody Item z klonem obiektu modułu wyliczającego metoda Item zwalnia ten klon obiektu. Po osiągnięciu zerowej wartości licznika odwołań dla klonu obiektu modułu wyliczającego ten klon obiektu jest usuwany z listy. Po usunięciu z listy ostatniego klonu obiektu modułu wyliczającego najlepszym rozwiązaniem jest anulowanie obiektu modułu wyliczającego.

W tym wypadku obiekt modułu wyliczającego jest jednak anulowany zawsze po usunięciu klonu tego obiektu z listy. Oznacza to, że obiekt modułu wyliczającego jest anulowany po zakończeniu pierwszego wywołania metody Item.

Po zainstalowaniu poprawki 913538 obiekt modułu wyliczającego jest anulowany po usunięciu ostatniego klonu tego obiektu z listy.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Pomoc techniczna związana z 64-bitowymi wersjami systemów Microsoft Windows

Pomoc techniczną związaną z 64-bitowymi wersjami systemu Windows zapewnia producent sprzętu, do którego 64-bitowa wersja systemu Windows została dołączona. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows przy użyciu unikatowych składników. Unikatowe składniki mogą zawierać określone sterowniki urządzeń lub opcjonalne ustawienia służące do maksymalizacji wydajności sprzętu. Firma Microsoft będzie w miarę możliwości udzielać niezbędnej pomocy technicznej związanej z 64-bitową wersją systemu Windows. Konieczne może być jednak skontaktowanie się bezpośrednio z producentem. Kwalifikacje personelu firmy producenta gwarantują najwyższy poziom jakości pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem zainstalowanym na danym sprzęcie.

Aby uzyskać informacje dotyczące produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje dotyczące 64-bitowego produktu Microsoft Windows Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Właściwości

Identyfikator artykułu: 913538 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:46:08 — zmiana: 2.4

Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition

  • kbnosurvey kbarchive atdownload kbwinserv2003presp2fix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbqfe kbfix kbbug kbpubtypekc KB913538
Opinia