Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia Menedżera zadań na komputerze z systemem Windows XP: „Menedżer zadań został wyłączony przez administratora”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Próba otwarcia Menedżera zadań na komputerze z systemem Microsoft Windows XP powoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
Menedżer zadań został wyłączony przez administratora.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Administrator lokalny wyłączył Menedżera zadań, modyfikując wpis rejestru DisableTaskMgr.
 • Administrator domeny wyłączył Menedżera zadań przy użyciu zasad grupy.
 • Wirus lub program innej firmy wyłączył Menedżera zadań, modyfikując wpis rejestru DisableTaskMgr.
 • Bieżące konto użytkownika ma ograniczone uprawnienia.
Rozwiązanie
Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.Aby rozwiązać ten problem, należy dla wpisu rejestru DisableTaskMgr ustawić wartość 0 (zero).

Uwaga Jeśli nie zostanie wykonana jedna z następujących akcji, zostanie przywrócone poprzednie ustawienie tego wpisu rejestru, powodując ponowne wyłączenie Menedżera zadań.
 • Ustawienie zasad grupy zostanie zmienione w domenie.
 • Ustawienie zasad lokalnych zostanie zmienione na kliencie.
Aby ustawić wpis rejestru DisableTaskMgr na wartość 0 dla określonego użytkownika, wykonaj następujące kroki:
 1. Wyloguj się z komputera.
 2. Zaloguj się do komputera, używając konta użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W lewym okienku kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 5. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wpis DisableTaskMgr.
 6. W polu Dane wartości wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.
 8. Ponownie uruchom komputer.
Aby ustawić wpis rejestru DisableTaskMgr na wartość 0 dla wszystkich użytkowników, wykonaj następujące kroki:
 1. Wyloguj się z komputera.
 2. Zaloguj się do komputera, używając konta użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W lewym okienku kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 5. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wpis DisableTaskMgr.
 6. W polu Dane wartości wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.
 8. Ponownie uruchom komputer.
Content Maintenance 19843 SOX: SOX030207700152
Właściwości

Identyfikator artykułu: 913623 — ostatni przegląd: 12/09/2015 04:28:39 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot KB913623
Opinia