Opis aktualizacji programu Outlook 2003: 14 marca 2006

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Office Outlook 2003. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące tej aktualizacji.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Outlook 2003. Ta aktualizacja umożliwia rozwiązanie problemu, który może występować wówczas, gdy metoda CreateItemFromTemplate jest używana do programowego tworzenia formularza. W tej aktualizacji uwzględniono również inne poprawki dla programu Outlook 2003.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Lista problemów rozwiązywanych przez tę aktualizację

Aktualizacja programu Outlook 2003 (KB913807) umożliwia rozwiązanie problemów opisanych w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
892523 Description of the Outlook 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: January 23, 2006
898457 Description of the Outlook 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: November 7, 2005
911905 Description of the Outlook 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: December 8, 2005
912007 Description of the Outlook 2003 post-Service Pack 2 hotfix package (Dlgsetp.dll): December 19, 2005
912444 Description of the Outlook 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: December 15, 2005
913088 Description of the Outlook 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: January 6, 2006
913323 Description of the Outlook 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: January 11, 2006
913695 Description of the Outlook 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: January 23, 2006
913696 Description of the Outlook 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: January 23, 2006
892843 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Outlook 2003: 10 stycznia 2006

Znane problemy

Znany problem występujący podczas instalacji aktualizacji

Zawartość pliku dziennika instalacyjnego może niepoprawnie wskazywać na to, że nie wszystkie aktualizacje zostały zainstalowane pomyślnie. Ten problem występuje wówczas, gdy plik Olkintl.msp uwzględniony w tej aktualizacji został już zainstalowany na danym komputerze. Plik Olkintl.msp jest częścią aktualizacji udokumentowanej w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
892843 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Outlook 2003: 10 stycznia 2006
Plik Olkintl.msp jest tym samym plikiem, który został wydany w pakiecie KB892943. W tym przypadku plik Olkintl.msp nie zostanie więc zainstalowany.

Znane problemy dotyczące programu Outlook 2003 z dodatkiem Service Pack 2

W przypadku próby dodania delegowanego użytkownika na karcie Pełnomocnicy w opcjach Outlook po dodaniu użytkownika i określenia uprawnień folderu wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
The delegate settings were not saved correctly. Unable to activate send-on-behalf-of list. You do not have sufficient permission to perform this operation on this object. („Nie określono poprawnie ustawień delegowania. Nie można włączyć listy Wyślij w imieniu. Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji na tym obiekcie”).
Błąd występuje również w przypadku prób modyfikowania istniejących delegacji.

Celem udanego przypisania dostępu do delegacji należy poprawić dane Write Personal Information (Zapisz informacje osobiste) na koncie należącym do użytkownika. Ponadto po zalogowaniu użytkownika w systemie Exchange Server, system Exchange Server musi zwrócić kontroler domeny (DC) oraz wykaz lokalny (GC) znajdujące się w domenie konta użytkownika, tak by możliwe było zapisanie atrybutu publicDelegates.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
813929 A user cannot set another user as a delegate in Outlook
Aby rozwiązać ten problem, dodaj uprawnienie Write Personal Information (Zapisz informacje osobiste) na koncie należącym do użytkownika, który próbuje dodać uprawnienia delegowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, a następnie kliknij polecenie Opcje zaawansowane, jeśli nie zostało ono wcześniej wybrane w menu Widok.
 2. Rozwiń listę Serwer, a następnie znajdź jednostkę organizacyjną (OU) użytkownika.
 3. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy użytkownika, w przypadku którego wystąpił problem z delegacją, a następnie kliknij opcję Właściwości.
 4. Kliknij kartę Zabezpieczenia, znajdź konto SELF, a następnie kliknij opcję Zapisz informacje osobiste
 5. Upewnij się, że pole wyboru Uprawnienia specjalne jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aktualizacje klienckie i administracyjne są dostępne w witrynie Microsoft – Centrum pobierania. Ponadto w witrynie Microsoft – Centrum pobierania dostępne są instrukcje dotyczące instalacji oraz strategie wdrażania. Aby zainstalować tę aktualizację z witryny Microsoft – Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera wersje plików wymienione w poniższych tabelach:

Zawartość pliku Outlookff.msp
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzina
Addrpars.dll11.0.6550.088,26417-mar-200519:32
Dlgsetp.dll11.0.8009.077,00016-sty-200623:09
Envelope.dll11.0.8004.0132,80806-gru-200521:44
Exchcsp.dll11.0.6424.0247,80801-mar-200519:27
Exsec32.dll11.0.8000.0346,82422-paź-200521:15
Impmail.dll11.0.6550.0122,05617-mar-200519:32
Oladd.fae11.0.6550.0158,91217-mar-200519:41
Olappt.fae11.0.6550.0152,26417-mar-200519:41
Oljrnl.fae11.0.6550.0117,96017-mar-200519:41
Olmail.fae11.0.6550.0113,35217-mar-200519:41
Olnote.fae11.0.6550.0104,64817-mar-200519:41
Oltask.fae11.0.6550.0147,14417-mar-200519:41
Outllib.dll11.0.8010.07,613,12820-sty-200621:37
Outlmime.dll11.0.6555.092,36025-kwi-200518:29
Outlook.exe11.0.8010.0196,29620-sty-200621:35
Outlph.dll11.0.6550.0141,00017-mar-200519:32
Outlrpc.dll11.0.6552.064,20031-mar-200518:21
Outlvbs.dll11.0.6550.044,74417-mar-200519:32
Recall.dll11.0.8001.039,11201-lis-200520:57
Rm.dll11.0.6550.074,94417-mar-200519:32
Sc2.sam11.0.6550.0111,80817-mar-200519:41
Schplus.sam11.0.6550.0143,04817-mar-200519:41
Transmgr.dll11.0.8000.0100,55222-paź-200521:56
Zawartość pliku Olkintlff.msp
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzina
Cdo.dll6.5.7233.48735,42421-wrz-200519:27
Contab32.dll11.0.6550.0116,42417-mar-200519:32
Dumpster.dll11.0.6550.031,94417-mar-200519:32
Emablt32.dll11.0.6550.0106,69617-mar-200519:32
Emsabp32.dll11.0.6550.0264,39217-mar-200519:32
Emsmdb32.dll11.0.8000.0705,22422-paź-200521:15
Emsui32.dll11.0.8000.0132,29622-paź-200521:15
Mapir.dll11.0.6550.0778,94417-mar-200519:32
Mlshext.dll11.0.6550.030,40817-mar-200519:09
Msmapi32.dll11.0.8002.01,414,34410-lis-200518:01
Mspst32.dll11.0.8001.0724,68001-lis-200520:58
Outex.dll11.0.8000.0654,52822-paź-200521:15
Outllibr.dll11.0.6565.03,057,86405-lip-200517:14
Pstprx32.dll11.0.8000.0280,26422-paź-200521:15
Scanpst.exe11.0.6802.042,69605-paź-200502:51
Scnpst32.dll11.0.6555.0232,64825-kwi-200518:29
Scnpst64.dll11.0.6555.0241,35225-kwi-200518:29
Aby ustalić, która wersja pliku jest zainstalowana na danym komputerze, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. Kliknij łącze Pliki i foldery w okienku Wyniki wyszukiwania.
 3. Wpisz nazwę pliku, który chcesz odnaleźć, w polu Cała nazwa pliku lub jej część, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Kliknij ten plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Wersja, a następnie zanotuj wersję pliku.

Informacje dla administratorów dotyczące plików MSP

Aktualizacja administracyjna składa się z pełnego pliku Instalatora Microsoft Windows (.msp) spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniane są pliki .msp wymienione w następującej tabeli:
Nazwa pliku .msp
Outlookff.msp
Olkintlff.msp

Funkcje związane z ponowną instalacją określonych składników przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej, a następnie ponownego buforowania i instalowania programu Outlook 2003 na komputerach klienckich można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy określone składniki programu Outlook 2003 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego. W przypadku aktualizacji programu Outlook 2003 (KB913807) wartość [listy funkcji] jest następująca:

STD11, BASIC11, OUTLS11, OUTL11, PERS11, PROI11, PRO11, STDP11

Produkty PRO11SB: OUTLOOKFiles,OUTLOOKNonBootFiles,OutlookDVExtensionsFiles,OutlookVBScript,OutlookImportExportFiles,OutlookDVSchplusinterFiles,OutlookDVSchplusFiles

Produkty OUTLSM11: OUTLOOKFiles,OUTLOOKNonBootFiles,OutlookVBScript

Opcjonalnie można użyć parametru REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Szczegółowe procedury objaśniające sposób aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Strategies for Updating Office 2003” (Strategie aktualizacji pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Strategies for Updating Office 2003”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie technologii informacyjnej (IT) i pakietu Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z rozmieszczaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących witryny Office Admin Update Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Szczegółowe informacje dotyczące sygnatury błędu

Może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie pakietu Office 2003:
Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Outlook 2003 i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty. Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
Dane wyświetlone w raporcie o błędzie zawierają sygnaturę błędu podobną do jednej z następujących. Ten dodatek Service Pack rozwiązuje błędy o następujących sygnaturach.
Nazwa aplikacji  Wersja aplikacji   Nazwa modułu Wersja modułu  Przesunięcie---------------------------------------------------------------------------------Outlook.exe    11.0.6565.0     Mso.dll    11.0.6568.0   0002f6ecOutlook.exe    11.0.8005.0     Outllib.dll  11.0.8008.0   0002921aOutlook.exe    11.0.6565.0     Outllib.dll  11.0.6568.0   00668bb7
Możliwe jest występowanie innych wersji programów, wersji modułów i przesunięć.
Outlook, Office, Security, Patch, Performance, Reliability, Update, Download, 2003, Fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 913807 — ostatni przegląd: 12/09/2015 04:31:37 — zmiana: 4.1

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbautomation kbprogramming kbexpertisebeginner kbfix kbupdate atdownload KB913807
Opinia