Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

POPRAWKA: Okno podrzędne może otwierać się na pełnej szerokości ekranu w przypadku korzystania z metody Window.Open i określenia szerokości okna przekraczającej szerokość ekranu w programie Internet Explorer 6 SP1.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne: W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz. Korzystasz z metody Window.Open, aby otworzyć okno podrzędne w programie Microsoft Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Wywołanie metody Window.Open określa szerokość okna przekraczającą pełną szerokość ekranu. W tym scenariuszu okno podrzędne może otwierać się na pełnej szerokości ekranu.

Problem ten występuje po zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń MS05-038. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
896727 MS05-038: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Rozwiązanie
Poprawka jest obecnie dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu, który opisano w tym artykule. Powinna być ona stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzina
Browseui.dll6.0.2800.18071 017 85601-mar-200621:52
Więcej informacji
Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby włączyć tę poprawkę, należy zmodyfikować klucz rejestru. Aby zmodyfikować klucz rejestru, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 4. Wpisz tekst FEATURE_WINDOW_DEFWINDOWPROCSIZING, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję FEATURE_WINDOW_DEFWINDOWPROCSIZING, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij opcję Wartość DWORD.
 6. Wpisz tekst iexplore.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy opcje iexplore.exe, kliknij polecenie Modyfikuj, wpisz 0 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w programie Microsoft Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 915113 — ostatni przegląd: 01/16/2015 16:42:25 — zmiana: 3.2

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbfix kbbug kbmsccsearch kbpubtypekc KB915113
Opinia