Komunikat o błędzie podczas korzystania z programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Buffer overrun detected!"

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Poprawka omówiona w tym artykule jest niedostępna dla chińskiej i japońskiej wersji językowej programu Microsoft Dynamics CRM.
Symptomy
Podczas korzystania z programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Buffer overrun detected!
Program: c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe
A buffer overrun has been detected which has corrupted the program’s internal state. The program cannot safely continue execution and must now be terminated.
Uwaga: Ten problem występuje na komputerze z internetowymi usługami informacyjnymi 6 (IIS 6) firmy Microsoft. Jeśli są uruchomione internetowe usługi informacyjne 5 (IIS 5), w komunikacie o błędzie występuje odwołanie do pliku inetinfo.exe.

Firma Microsoft przeprowadziła badania przyczyny tego błędu i stwierdziła, że tego przepełnienia buforu nie da się w żaden sposób wykorzystać. Dlatego ten błąd nie stanowi luki w zabezpieczeniach.
Rozwiązanie
Ten problem został rozwiązany w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
922815 Update Rollup 1 is available for Microsoft Dynamics CRM 3.0
Więcej informacji
Aby uzyskać informacje dotyczące dostrajania wydajności programu CRM 3.0, zobacz następujący oficjalny dokument:

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia ich z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
887283 Microsoft Business Solutions CRM software hotfix and update package naming standards
Właściwości

Identyfikator artykułu: 915343 — ostatni przegląd: 12/09/2015 04:50:32 — zmiana: 3.0

Microsoft Dynamics CRM 3.0

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbpubtypekc KB915343
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)