Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikaty o błędach, które mogą być wyświetlane po pobraniu pakietu aktualizacji oprogramowania Microsoft Data Access Components z witryny Microsoft Update lub Microsoft Windows Update

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano niektóre komunikaty o błędach, które mogą być wyświetlane po pobraniu pakietu aktualizacji oprogramowania Microsoft Data Access Components (MDAC) z witryny Microsoft Update lub Microsoft Windows Update
Więcej informacji

Komunikat 1

17001
Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy Instalator wykryje warunek błędu, który nie spełnia wymagań dokładniejszych komunikatów o błędach. Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie, należy przejrzeć plik dziennika systemu Windows, aby określić przyczynę powstania warunku błędu. Następnie przed ponownym uruchomieniem Instalatora należy usunąć warunek błędu.

Komunikat 2

17010
Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy Instalator wykryje, że pobrana aktualizacja oprogramowania jest przeznaczona dla innej wersji oprogramowania MDAC niż wersja zainstalowana na komputerze. Ten błąd występuje, gdy logika wykrywania programu klienckiego usługi Windows Update lub Microsoft Update zawiedzie. Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie, odwiedź witrynę pobierania, a następnie pobierz pakiet aktualizacji oprogramowania, który dokładnie odpowiada wersji zainstalowanego oprogramowania MDAC.

Komunikat 3

17011
Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy zainstalowane na komputerze pliki produktu są na różnych poziomach aktualizacji oprogramowania. Instalator sprawdza kilka podstawowych plików oprogramowania MDAC, aby upewnić się, że pliki są na tym samym poziomie aktualizacji oprogramowania. Ten błąd występuje, gdy Instalator wykryje, że podstawowe pliki nie są na tym samym poziomie aktualizacji oprogramowania. To zachowanie jest znane pod nazwą przypadku błędu mieszanego stosu. Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie, zainstaluj wersję oprogramowania MDAC nowszą niż aktualnie zainstalowana wersja.

Komunikat 4

17020
Zazwyczaj program kliencki usługi Windows Update i program kliencki Microsoft Update wykrywają wersję językową instalacji oprogramowania MDAC. Następnie używany program kliencki oferuje poprawny pakiet aktualizacji oprogramowania dla danego języka. Jednak czasami klucz rejestru używany przez program kliencki w celu określenia wersji językowej nie jest ustawiony. Jeśli klucz rejestru nie jest ustawiony, program kliencki pobiera pakiet aktualizacji oprogramowania MDAC zgodny z wersją językową systemu operacyjnego.

Zazwyczaj wersje językowe instalacji oprogramowania MDAC i systemu operacyjnego są takie same. W tym scenariuszu nie pojawia się ten komunikat o błędzie. Jednak wersje językowe instalacji oprogramowania MDAC i systemu operacyjnego mogą być różne. Na przykład można używać angielskiej wersji programu Microsoft SQL Server wraz z angielską wersją oprogramowania MDAC w polskojęzycznym systemie operacyjnym. Jest to obsługiwany scenariusz.

W tym scenariuszu Instalator nie instaluje aktualizacji oprogramowania. Zamiast tego Instalator aktualizuje klucz rejestru LocVer zgodnie z wersją językową instalacji oprogramowania MDAC. Następnie jest wyświetlany ten komunikat o błędzie.

Ten problem „rozwiązuje się sam”. Następnego dnia program kliencki zaoferuje poprawny pakiet aktualizacji oprogramowania dla używanej wersji językowej instalacji oprogramowania MDAC.

Uwaga: Jeśli błąd logiki programu klienckiego spowoduje, że wyświetlanie tego komunikatu będzie się powtarzać, odwiedź witrynę pobierania, a następnie pobierz pakiet aktualizacji oprogramowania dla wersji językowej instalacji oprogramowania MDAC.

Komunikat 5

17030
Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy Instalator wykryje, że plik, który próbuje zamienić, ma późniejszy numer wersji niż plik z pakietu, który ma go zastąpić. To zachowanie stanowi inny przypadek błędu mieszanego stosu. Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie, zainstaluj wersję oprogramowania MDAC nowszą niż aktualnie zainstalowana wersja. Sposób usunięcia tego błędu jest taki sam jak sposób przedstawiony w sekcji dotyczącej komunikatu 3. Jest to poważny błąd.

Komunikat 6

17031
Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy Instalator wykryje, że na komputerze nie ma pliku, który próbuje zaktualizować. Zazwyczaj ten problem uniemożliwia instalację. Jednak czasami Instalator aktualizacji oprogramowania MDAC rozwiązuje ten problem. Jeśli Instalator nie może rozwiązać problemu, jest wyświetlany ten komunikat o błędzie.

Komunikat 7

17032
Oprogramowanie MDAC używa zbiorczego modelu obsługi. Innymi słowy każda aktualizacja oprogramowania dla określonej wersji oprogramowania MDAC zawiera wszystkie aktualizacje oprogramowania wydane uprzednio dla tej wersji. Dlatego nie można odinstalować aktualizacji oprogramowania MDAC bez uprzedniego odinstalowania wszystkich późniejszych aktualizacji oprogramowania MDAC. Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy Instalator wykryje, że próbowano odinstalować aktualizację oprogramowania z naruszeniem tego ograniczenia.

Komunikat 8

17040
Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy Instalator wykryje, że nie uruchomiono ponownie komputera po wprowadzeniu zmiany wymagającej ponownego uruchomienia. Kolejka oczekujących zmian nazw plików (PFR) jest kluczem rejestru. Ta kolejka służy do śledzenia plików, które muszą zostać zamienione lub usunięte po ponownym uruchomieniu komputera. Jeśli Instalator wykryje, że zmiana pliku umieszczona w tej kolejce ma wpływ na składnik oprogramowania MDAC, proces instalacji zostanie zatrzymany. Procesu instalacji nie będzie można kontynuować do czasu ponownego uruchomienia komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera kolejka PFR jest czyszczona. Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie, ponownie uruchom komputer, aby rozwiązać problem. Następnie ponownie uruchom Instalatora.
error wu mu install
Właściwości

Identyfikator artykułu: 915731 — ostatni przegląd: 01/16/2015 16:42:49 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.7, Microsoft Update

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbinfo KB915731
Opinia