Polski znak specjalny „S” nie jest wpisywany po naciśnięciu klawiszy ALT GR+S w polskiej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 3.0

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Poprawka omówiona w tym artykule jest niedostępna dla chińskiej i japońskiej wersji językowej programu Microsoft Dynamics CRM.
Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz. Otwierasz formularz jednostki w polskiej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 3.0. Następnie naciskasz klawisze ALT GR+S, aby wpisać w formularzu polski znak specjalny „S”. W tym przypadku polski znak specjalny „S” nie jest wpisywany. Ponadto formularz jednostki jest niespodziewanie zapisywany i zamykany.
Uwagi
  • Klawisz ALT GR to prawy klawisz ALT.
  • W większości wersji językowych programu Microsoft CRM 3.0 po otwarciu formularza jednostki i naciśnięciu jednego z następujących skrótów klawiaturowych, formularz jest zapisywany i zamykany:
    • CTRL+S
    • ALT GR+S
    • ALT+S
Rozwiązanie
Ten problem został rozwiązany w pakiecie zbiorczym aktualizacji do programu Microsoft Dynamics CRM 3.0. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
922815 Update Rollup 1 is available for Microsoft Dynamics CRM 3.0
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia ich z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
887283 Microsoft Business Solutions CRM software hotfix and update package naming standards
crm3 crm30 crm3.0
Właściwości

Identyfikator artykułu: 916146 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:54:29 — zmiana: 3.3

Microsoft CRM 3.0

  • kbnosurvey kbarchive kbfix kbexpertisebeginner kbqfe kbmbsmigrate kbhotfixserver kbpubtypekc KB916146
Opinia