Program Dodatki dla oryginalnego systemu Windows nie potwierdza oryginalności kopii systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Proces sprawdzania oryginalności kopii systemu Microsoft Windows XP za pomocą programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows może nie przebiec zgodnie z oczekiwaniami.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Microsoft Internet Explorer i odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przycisk Uruchom diagnostykę.

  Uwaga Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające uruchomienie lub zapisanie tego pliku, kliknij przycisk Uruchom.

  Narzędzie diagnostyczne programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows przeanalizuje komputer i wyświetli przyczyny braku możliwości potwierdzenia oryginalności kopii systemu Windows XP. W narzędziu mogą także zostać wyświetlone komunikaty o błędach.

  Najczęstsze problemy dotyczą nieprawidłowego klucza produktu i zablokowanego klucza licencji zbiorczej. Jeśli klucz produktu wygenerowany przez Narzędzie diagnostyczne programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows jest inny niż pierwotny klucz produktu, przejdź do kroku 3. Jeśli problem nie dotyczy tej kwestii, w celu rozwiązania problemu przejdź do sekcji „Więcej informacji”.
 3. Jeśli klucz produktu wygenerowany przez Narzędzie diagnostyczne programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows jest inny niż pierwotny klucz produktu, należy zmienić klucz produktu na pierwotny. Aby zmienić klucz produktu, użyj Narzędzia do aktualizacji klucza produktu w systemie Windows. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 4. Wykonaj instrukcje przedstawione w tej witrynie sieci Web, a następnie ponownie spróbuj sprawdzić oryginalność systemu Windows XP.
Więcej informacji
W tej sekcji wyjaśniono komunikaty o błędach programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows i przedstawiono sposoby usuwania tych błędów.
 • Komunikat o błędzie
  0x80080200
  Nieobsługiwany system operacyjny dla programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows
  Przyczyna
  Program Dodatki dla oryginalnego systemu Windows nie może obecnie określić, czy system operacyjny jest oryginalny, czy nie. Jednak nadal można uzyskiwać dostęp do witryn Windows Update i Microsoft Update w sieci Web.
 • Komunikaty o błędach
  0x80080201
  0x80080202
  Nie można wykryć identyfikatora produktu (PID).
  Nieprawidłowy identyfikator produktu
  Przyczyna
  System jest w stanie uniemożliwiającym uzyskanie dostępu do identyfikatora produktu (PID) przez program Dodatki dla oryginalnego systemu Windows.

  Rozwiązanie

  Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

  Automatyczne rozwiązywanie problemu  Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).
  Uwagi
  • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.  Samodzielne rozwiązywanie problemu

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst cmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Wpisz następujące polecenia. Naciskaj klawisz ENTER po wpisaniu każdego polecenia.
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. Sprawdź wartość identyfikatora PID w rejestrze. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Uruchom Edytor rejestru.
   2. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujący podklucz rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. Upewnij się, że identyfikator produktu jest podany w formacie przypominającym następujący identyfikator:
    12345-VER-1234567-12345
  4. Ponownie uruchom komputer. Jeśli nadal nie można potwierdzić oryginalności systemu Windows XP, może być konieczne ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego.
 • Komunikaty o błędach
  0x80080203
  0x80080204
  Problem z połączeniem internetowym
  Usługa niedostępna
  Przyczyna
  Ustawienia komputera mogą uniemożliwiać potwierdzenie oryginalności systemu Windows XP.

  Rozwiązanie
  1. Uruchom program Internet Explorer, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
  2. Kliknij kartę Zabezpieczenia i kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
  3. Upewnij się, że są włączone odpowiednie opcje formantów ActiveX.
  4. Jeśli jest zainstalowane oprogramowanie zapory innej firmy, wyłącz zaporę.
  5. Upewnij się, że ustawienia Data i Godzina komputera są prawidłowe.
  6. Ponownie sprawdź oryginalność systemu Windows XP.
 • Komunikat o błędzie
  0x80080205
  Niewystarczające uprawnienia
  Przyczyna
  Do kontynuowania sprawdzania oryginalności są wymagane poświadczenia administracyjne.

  Rozwiązanie
  1. Ponownie aktywuj system Windows XP, używając poświadczeń administracyjnych.
  2. Sprawdź oryginalność systemu Windows XP, używając poświadczeń administracyjnych.
 • Komunikat o błędzie
  0x80080206
  Ustawienia internetowe uniemożliwiają prawidłowe uruchomienie formantu ActiveX programu lub użytkownik nie jest administratorem systemu na komputerze.
  Przyczyna
  Jest wyłączony formant ActiveX.

  Rozwiązanie
  1. Uruchom program Internet Explorer, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
  2. Kliknij kartę Zabezpieczenia i kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
  3. Upewnij się, że są włączone opcje dla formantu ActiveX, którego dotyczył komunikat o błędzie.
  4. Ponownie sprawdź oryginalność systemu Windows XP.
 • Komunikat o błędzie
  0x80080207
  Kod sprawdzania oryginalności wygasł.
  Przyczyna
  Wpisano niepoprawny kod sprawdzania oryginalności na stronie sprawdzania oryginalności w Centrum pobierania Microsoft.

  Rozwiązanie
  1. Ponownie uruchom sprawdzanie oryginalności.
  2. Wprowadź poprawny kod sprawdzania oryginalności.
  3. Ponownie sprawdź oryginalność systemu Windows XP.
 • Komunikat o błędzie
  0x80080209
  Nie można uruchomić formantu ActiveX.
  Przyczyna
  Ten problem może wystąpić, gdy oprogramowanie antywirusowe lub zapory uniemożliwia uruchamianie formantów ActiveX.

  Rozwiązanie
  1. Skonfiguruj oprogramowanie antywirusowe lub zapory innej firmy w celu włączenia formantów ActiveX.
  2. Ponownie sprawdź oryginalność systemu Windows XP.
 • Komunikat o błędzie
  0x80080211
  Użytkownik zakończył proces sprawdzania oryginalności.
  Przyczyna
  Proces sprawdzania oryginalności został zakończony przez użytkownika.

  Rozwiązanie
  Należy ponownie uruchomić proces sprawdzania oryginalności później.
 • Komunikat o błędzie
  0x80080219
  System Windows nie został aktywowany.
  Przyczyna
  Tę kopię systemu Windows uzyskano w sprzedaży detalicznej lub od producenta OEM. W celu kontynuowania jest wymagana aktywacja.

  Rozwiązanie
  1. Aktywuj system Windows XP.
  2. Ponownie sprawdź oryginalność systemu Windows XP.
 • Komunikat o błędzie
  0x80080220
  Nieprawidłowy klucz produktu
  Przyczyna
  Ten problem występuje w przypadku zablokowania klucza licencji zbiorczej. System Windows mógł zostać zainstalowany przy użyciu nieprawidłowego klucza produktu. Firma Microsoft zablokowała klucz licencji zbiorczej, ponieważ zgłoszono jego kradzież lub przeciek.

  Rozwiązanie
  1. Kup nową kopię systemu Windows XP.
  2. Ponownie przeprowadź instalację przy użyciu nowej kopii systemu Windows XP i sprawdź oryginalność systemu.
 • Komunikat o błędzie
  0x80080222
  Klucz produktu skojarzony z tą kopią systemu Windows nigdy nie był używany przez firmę Microsoft.
  Przyczyna
  Klucz produktu zainstalowany w tym systemie nie jest zarejestrowany. Oznacza to, że prawdopodobnie został wygenerowany przez program udostępniający nieautoryzowane klucze produktu.

  Rozwiązanie
  1. Kup nową kopię systemu Windows XP.
  2. Ponownie przeprowadź instalację przy użyciu nowej kopii systemu Windows XP i sprawdź oryginalność systemu.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o systemie Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji o programie Dodatki dla oryginalnego systemu Windows, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
892130 Opis programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows
Dodatki dla oryginalnego systemu Windows, WinXP, sprawdzanie oryginalności, fix it fixit, automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 916247 — ostatni przegląd: 10/01/2012 05:01:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbvalidation kbtshoot kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB916247
Opinia