Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych w marcu 2006 roku

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych w dniu 14 marca 2006 roku.

Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane w ramach nieustającego programu firmy Microsoft polegającego na dostarczaniu narzędzi do wykrywania oraz publikowaniu zaleceń dotyczących wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą mieć zastosowanie dla różnych środowisk systemów operacyjnych firmy Microsoft.

Te wskazówki zawierają informacje dotyczące użycia następujących narzędzi:
 • Witryna Windows Update
 • Witryna Microsoft Update
 • Witryna Office Update
 • Narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer)
 • Narzędzie wykrywania aktualizacji pakietu (Office Detection Tool)
 • Narzędzie Security Update Inventory Tool (SUIT) dla programu Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0
 • Narzędzie Inventory Tool dla aktualizacji firmy Microsoft (ITMU) dla programu Microsoft SMS 2003
 • Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool
 • Narzędzie Enterprise Scan Tool (EST)
 • Usługi Software Update Services (SUS)
 • Usługi Windows Server Update Services (WSUS)
Obecnie wskazówki zawarte w tym artykule nie mają zastosowania dla 64-bitowych systemów operacyjnych w komputerach z procesorem Itanium ani 64-bitowych systemów operacyjnych w komputerach z procesorem x64. Firma Microsoft zamierza dodać te informacje w przyszłych wersjach tego przewodnika.
Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 14 marca 2006 roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web.

Witryna Microsoft Windows Update w sieci WebProdukty nieobsługiwane przez tę witrynę sieci Web:
 • System Microsoft Windows Server 2003
 • System Microsoft Windows XP
 • System Microsoft Windows 2000
Witryna Microsoft Update w sieci WebProdukty nieobsługiwane przez tę witrynę sieci Web:
 • System Microsoft Windows Server 2003
 • System Microsoft Windows XP
 • System Microsoft Windows 2000
 • Pakiet Microsoft Office
 • Program Microsoft Exchange
 • Program Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
 • Program Microsoft SQL Server
Witryna Office Update w sieci WebProdukty nieobsługiwane przez tę witrynę sieci Web:
 • Pakiet Microsoft Office 2003
 • Pakiet Microsoft Office XP
 • Pakiet Microsoft Office 2000
Witryna Mactopia w sieci WebProdukty nieobsługiwane przez tę witrynę sieci Web:
 • Pakiet Microsoft Office 2004 dla komputerów Mac
 • Pakiet Microsoft Office w wersji X dla komputerów Mac
 • Pakiet Microsoft Office 2001 dla komputerów Mac
Uwaga Nie wszystkie aktualizacje są dostępne w każdej z powyższych witryn sieci Web.

Środowiska, które wykrywają aktualizacje za pomocą narzędzia MBSA 2.0 lub MBSA 1.2.1

Jeżeli do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń używa się narzędzia MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) 1.2.1 lub MBSA 2.0, można wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 14 marca 2006 roku.

Uwaga Narzędzie MBSA 1.2.1 zawiera zintegrowaną wersję narzędzia ODT (Office Detection Tool). W programie MBSA 1.2.1 narzędzie ODT jest używane tylko do lokalnego skanowania.
 • Program MBSA 2.0 nie wykrywa ani nie wdraża aktualizacji zabezpieczeń 905413 dla następujących produktów:
  • Pakiet Office 2000 i związane z nim wielojęzyczne interfejsy użytkownika
  • Programy Works Suite 2003, Works Suite 2002, Works Suite 2001 i Works Suite 2000
 • Pakiet Office w wersji X dla komputerów Mac i pakiet Office 2004 dla komputerów Mac nie są obsługiwane przez programy MBSA 2.0 ani MBSA 1.2.1.

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń za pomocą usług Software Update Services lub Windows Server Update Services

Używając usług Software Update Services (SUS) lub Windows Server Update Services (WSUS) do wykrywania i wdrażania poprawek zabezpieczeń, można wykryć większość poprawek zabezpieczeń wydanych 14 marca 2006 roku.
 • Usługi SUS nie obsługują poprawki zabezpieczeń 905413 ani aktualizacji żadnego produktu z pakietu Office.
 • Usługi WSUS nie wykrywają ani nie wdrażają aktualizacji zabezpieczeń 905413 dla następujących produktów:
  • Jakakolwiek wersja programu Works Suite
  • Pakiet Office 2000

Środowisko wykrywające i wdrażające poprawki zabezpieczeń za pomocą narzędzia SUIT dla programu SMS 2.0 lub ITMU dla programu SMS 2003

W przypadku użycia narzędzia Inventory Tool dla aktualizacji programu Microsoft (ITMU) dla programu SMS 2004 lub narzędzia Security Update Inventory Tool (SUIT) dla programu SMS 2.0 celem wykrycia i wdrożenia poprawek zabezpieczeń możliwe jest wykrycie i wdrożenie wszystkich poprawek zabezpieczeń wydanych 14 marca 2006 roku.

Niektóre aktualizacje zabezpieczeń można wykryć za pomocą narzędzia SUIT dla programu SMS 2.0 dopiero po użyciu najnowszej zbiorczej wersji narzędzia Extended Security Update Inventory Tool. Aby uzyskać to narzędzie, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podsumowanie na temat wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania

Następująca tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania dla każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacja zabezpieczeńBiuletyn zabezpieczeńSkładnikWitryna Office UpdateWitryna Windows UpdateWitryna Microsoft UpdateMBSA 1.2.1 i ODTNarzędzie MBSA 2.0Usługi SUSUsługi WSUSNarzędzie ESTNarzędzie SUITNarzędzie ITMU
914798MS06-011DACLNie dotyczy.Wykrywanie i wdrażanie.Wykrywanie i wdrażanie.Tylko wykrywanie.Tylko wykrywanie.Wykrywanie i wdrażanie.Wykrywanie i wdrażanie.Nie dotyczy.Wykrywanie i wdrażanie.Wykrywanie i wdrażanie.
905413MS06-012OfficeWykrywanie i wdrażanie.Nie dotyczy.Częściowe wykrywanie i wdrażanie.Tylko wykrywanie. Tylko lokalne skanowanie ODT.Wykrywanie jest obsługiwane tylko częściowo.Nie dotyczy.Częściowe wykrywanie i wdrażanie.Nie dotyczy.Wykrywanie i wdrażanie.Wykrywanie i wdrażanie.
Uwaga Więcej informacji na temat częściowego wykrywania lub wdrażania dla danego narzędzia można znaleźć w odpowiedniej sekcji tego artykułu.

Wydane ponownie aktualizacje zabezpieczeń

W tym miesiącu nie wydano ponownie żadnych aktualizacji zabezpieczeń.

Często zadawane pytania

P1: Jakie wysiłki podejmuje firma Microsoft, aby zapewnić wskazówki dotyczące wdrażania tych aktualizacji?

O1: Firma Microsoft zachęca administratorów systemów do udziału w comiesięcznej emisji technicznej w sieci Web, z której można dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisja w sieci Web dotycząca tych aktualizacji zabezpieczeń odbędzie się 15 marca 2006 roku o godzinie 11:00 czasu pacyficznego. Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P2: Czy EST jest narzędziem kumulatywnym, tak jak narzędzie Extended Security Update Inventory Tool dla SMS?

O2: Nie, narzędzie Enterprise Update Scan nie jest kumulatywne. Nie planuje się uczynienia narzędzia EST narzędziem kumulatywnym.

P3: Czy można użyć narzędzia MBSA, aby określić, czy aktualizacje są wymagane?

O3: Korzystając z narzędzia MBSA w wersjach 1.2.1 i 2.0, można w pełnym zakresie wykrywać następujące wymagane aktualizacje zabezpieczeń wydane 14 marca 2006 roku, jeżeli nie zaznaczono inaczej:
Aktualizacja zabezpieczeńBiuletyn zabezpieczeńSkładnikFunkcje wykrywania
914798MS06-011DACLNie dotyczy
905413MS06-012 Office Zobacz wcześniejszą sekcję „Środowiska, które wykrywają aktualizacje za pomocą narzędzia MBSA 2.0 lub MBSA 1.2.1”, aby uzyskać więcej informacji.
Aby uzyskać więcej informacji o programach, których obecnie nie wykrywa narzędzie MBSA, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 is available
P4: Które aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia narzędzia EST w połączeniu z narzędziem MBSA w celu zidentyfikowania zagrożonych systemów w sieci?

O4: Żaden z biuletynów zabezpieczeń wydanych 14 marca 2006 roku nie wymaga użycia narzędzia EST.

P5: Czy można użyć programu SMS w celu określenia, czy aktualizacje są wymagane?

O5: Tak. Program SMS pomaga wykryć i wdrożyć te aktualizacje zabezpieczeń. Programy SMS 2003 i SMS 2.0 z narzędziem SUIT wykrywają aktualizacje za pomocą technologii MBSA 1.2.1. Dlatego programy SMS 2003 i SMS 2.0 z narzędziem SUIT mają podobne ograniczenia jak technologia MBSA 1.2.1. Więcej informacji o programie SMS można znaleźć w witrynie sieci Web firmy Microsoft: Narzędzia SUIT i Extended Security Update Inventory Tool są wymagane do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Microsoft Windows oraz innych produktach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ograniczeń narzędzia SUIT, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
Do wykrycia i wdrożenia aktualizacji zabezpieczeń można również użyć narzędzia ITMU dla programu SMS 2003. Narzędzie ITMU korzysta z technologii stosowanej w aktualizacjach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 916557 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:54:35 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced KB916557
Opinia