Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Monit o kontynuowanie procesu usuwania oprogramowania jest wyświetlany w przypadku usuwania aktualizacji programu MDAC przy użyciu narzędzia Spuninst.exe i przełącznika /passive

Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz. Kreator Software Update Removal Wizard (Spuninst.exe) jest używany do usuwania aktualizacji oprogramowania. Podejmowana jest próba usunięcia jednego z następujących aktualizacji oprogramowania MDAC (Microsoft Data Access Components) przy użyciu narzędzia Spuninst.exe i przełącznika /passive:
  • MDAC253-KB911562-x86-<JĘZYK>.exe
  • MDAC271-KB911562-x86-<JĘZYK>.exe
  • MDAC28-KB911562-x86-<JĘZYK>.exe
  • MDAC282-KB911562-x86-<JĘZYK>.exe
Uwaga: Na tej liście <JĘZYK> jest symbolem zastępczym wersji językowej.

W tym scenariuszu wyświetlany jest monit o kontynuowanie procesu usuwania oprogramowania, mimo że w przypadku przełącznika /passive interakcja użytkownika nie jest wymagana.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy użyć przełącznika /quiet zamiast przełącznika /passive. Instalacja zostanie wykonana w trybie dyskretnym, a wymagane ponowny rozruch będzie wykonywany automatycznie.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kreatora Software Update Removal Wizard, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych przełączników wiersza polecenia, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Właściwości

Identyfikator artykułu: 916647 — ostatni przegląd: 05/09/2006 13:53:47 — zmiana: 1.1

  • Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 3
  • Microsoft Data Access Components 2.7 Service Pack 1
  • Microsoft Data Access Components 2.8
  • Microsoft Data Access Components 2.8 Service Pack 1
  • kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB916647
Opinia