Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikacja przy użyciu komunikatów serwera (SMB, Server Message Block) między składnikiem protokołu SMB po stronie klienta a składnikiem po stronie serwera nie jest kończona, jeśli ustawienia SMB są niedopasowane w zasadach grupy lub w rejestrze

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Komunikacja przy użyciu bloków komunikatów serwera (SMB, Server Message Block) między składnikiem protokołu SMB po stronie klienta a składnikiem po stronie serwera nie jest kończona, jeśli ustawienia podpisywania SMB są niedopasowane w zasadach grupy lub w rejestrze.
Przyczyna
Ten problem występuje wówczas, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Podpisywanie SMB jest wymagane dla składnika SMB po stronie serwera, a dla składnika po stronie klienta jest wyłączone.
 • Podpisywanie SMB jest wymagane po stronie klienta, a po stronie serwera jest wyłączone.
Uwaga Zobacz sekcję „Więcej informacji”, aby uzyskać informacje, kiedy podpisywanie SMB jest włączone, wyłączone i wymagane dla składnika SMB po stronie klienta i po stronie serwera.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje dotyczące aktualizacji

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003, wersje dla platform z procesorami x86

PobierzPobierz pakiet 916846 teraz.

Aktualizacja dla systemu Microsoft Windows Server 2003, wersje dla platform z procesorami x64

PobierzPobierz pakiet 916846 teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003, wersje dla platform z procesorami Itanium

PobierzPobierz pakiet 916846 teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows XP, wersje dla platform z procesorami x86

PobierzPobierz pakiet 916846 teraz.

Aktualizacja dla systemu Windows XP, wersje dla platform z procesorami x64

PobierzPobierz pakiet 916846 teraz.

Data wydania: 15 sierpnia 2006

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Uwaga Ta aktualizacja obsługuje instalowanie poprawek (hotpatching) na komputerach, na których działa system Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) w wersji x86, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Wersja pliku Srv.sys zainstalowanego na komputerze to 5.2.3790.2437 lub 5.2.3790.2691.
 • Wersja pliku Mrxsmb.sys zainstalowanego na komputerze to 5.2.3790.1830 lub 5.2.3790.2697.
Nie ma potrzeby ponownego uruchamiania komputera z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem SP1, jeśli do zainstalowania aktualizacji jest używana funkcja instalowania poprawek (hotpatching).

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.
Więcej informacji
Każda komunikacja przy użyciu protokołu SMB może być podpisana cyfrowo na poziomie pakietów przy użyciu funkcji podpisywania SMB. Dzięki cyfrowemu podpisywaniu pakietów odbiorca pakietów może potwierdzić ich źródło i autentyczność. Negocjacja uwierzytelniania wiadomości ma miejsce podczas fazy negocjacji protokołu i sprawdzania poprawności danych użytkownika. Funkcja podpisywania SMB jest w pełni konfigurowalna w rejestrze systemu Windows oraz w zasadach grupy dla składnika SMB po stronie serwera i po stronie klienta.

W poniższej tabeli opisano ustawienia zasad grupy i odpowiadające im wartości rejestru używanych do określenia ustawień podpisywania SMB po stronie klienta i serwera.
Ustawienie zasad grupyOdpowiednia wartość rejestru
Klient sieci Microsoft: Podpisuj cyfrowo komunikację (za zgodą serwera)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters\Enablesecuritysignature
Klient sieci Microsoft: Podpisuj cyfrowo komunikację (zawsze)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters\Requiresecuritysignature
Serwer sieci Microsoft: Podpisuj cyfrowo komunikację (za zgodą serwera)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters\Enablesecuritysignature
Serwer sieci Microsoft: Podpisuj cyfrowo komunikację (zawsze)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters\Requiresecuritysignature

Konfiguracja podpisywania SMB po stronie klienta

Podpisywanie SMB jest wyłączone po stronie klienta, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Wartość wpisu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters\Enablesecuritysignature jest równa 0 lub odpowiadające jej ustawienie zasad grupy jest wyłączone.
 • Wartość wpisu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters\Requiresecuritysignature jest równa 0 lub odpowiadające jej ustawienie zasad grupy jest wyłączone.
Podpisywanie SMB jest włączone po stronie klienta, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Wartość wpisu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters\Enablesecuritysignature jest równa 1 lub odpowiadające jej ustawienie zasad grupy jest włączone.
 • Wartość wpisu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters\Requiresecuritysignature jest równa 0 lub odpowiadające jej ustawienie zasad grupy jest wyłączone.
Wartość wpisu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters\Requiresecuritysignature jest równa 1 lub odpowiadające jej ustawienie zasad grupy jest włączone.

Konfiguracja podpisywania SMB po stronie serwera

Podpisywanie SMB jest wyłączone po stronie serwera, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Wartość wpisu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters\Enablesecuritysignature jest równa 0 lub odpowiadające jej ustawienie zasad grupy jest wyłączone.
 • Wartość wpisu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters\Requiresecuritysignature jest równa 0 lub odpowiadające jej ustawienie zasad grupy jest wyłączone.
Podpisywanie SMB jest włączone po stronie serwera, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Wartość wpisu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters\Enablesecuritysignature jest równa 1 lub odpowiadające jej ustawienie zasad grupy jest włączone.
 • Wartość wpisu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters\Requiresecurity jest równa 0 lub odpowiadające jej ustawienie zasad grupy jest wyłączone.
Wartość wpisu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters\Requiresecuritysignature jest równa 1 lub odpowiadające jej ustawienie zasad grupy jest włączone.

Aktualizacja zmieni zachowanie tych ustawień. Zmiany te są opisane w następującej macierzy współdziałania dla podpisywania SMB.

Macierz współdziałania (wersja graficzna)
Macierz współdziałania, część 1

Macierz współdziałania, część 2

Macierz współdziałania (wersja tekstowa)
Serwer
Z poprawkąZ poprawkąZ poprawkąBez poprawkiBez poprawkiBez poprawki
WymaganeWłączoneWyłączoneWymaganeWłączoneWyłączone
Z poprawkąWymaganePodpisanePodpisanePodpisanePodpisanePodpisaneBrak komunikacji
KlientZ poprawkąWłączonePodpisanePodpisaneNiepodpisanePodpisanePodpisaneNiepodpisane
Z poprawkąWyłączonePodpisaneNiepodpisaneNiepodpisanePodpisaneNiepodpisaneNiepodpisane
Bez poprawkiWymaganePodpisanePodpisaneBrak komunikacjiPodpisanePodpisaneBrak komunikacji
Bez poprawkiWłączonePodpisanePodpisaneNiepodpisanePodpisanePodpisaneNiepodpisane
Bez poprawkiWyłączoneBrak komunikacjiNiepodpisaneNiepodpisaneBrak komunikacjiNiepodpisaneNiepodpisane
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
823659 Niezgodności programów, usług i klientów, które mogą wystąpić wskutek zmodyfikowania ustawień zabezpieczeń i przypisań praw użytkownika
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
839499 You cannot open file shares or Group Policy snap-ins when you disable SMB signing for the Workstation or Server service on a domain controller
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897341 How to use HotPatching to install security updates for Windows Server 2003 Service Pack 1
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 916846 — ostatni przegląd: 04/13/2007 18:59:00 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc atdownload kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbhotfixserver kbwinserv2003presp2fix kbwinserv2003sp2fix KB916846
Opinia
var Ctrl = ""; document.write(" streamTracker.init(); ">