Podczas próby zastosowania aktualizacji oprogramowania MDAC jest wyświetlany monit o wysłanie raportu o błędzie do firmy Microsoft

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby zastosowania aktualizacji oprogramowania Microsoft Data Access Components (MDAC) jest wyświetlane okno dialogowe z monitem o wysłanie do firmy Microsoft raportu o błędzie. Tekst w tym oknie dialogowym jest podobny do poniższego:
Instalowanie ostatnio zastosowanej aktualizacji — KB911562 — nie powiodło się.

Po kliknięciu przycisku Wyślij raport dane zawierające informacje na temat przyczyny niepowodzenia instalacji tej aktualizacji zostaną wysłane do firmy Microsoft.
W większości przypadków wyświetlenie tego okna dialogowego nie oznacza awarii Instalatora. Okno dialogowe Wysyłanie błędu jest wyświetlane, gdy Instalator wykryje, że uruchomiona aktualizacja oprogramowania jest przeznaczona dla innej wersji oprogramowania MDAC niż wersja, która w rzeczywistości jest zainstalowana na komputerze.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj poprawną aktualizację oprogramowania dla wersji oprogramowania MDAC, która jest uruchomiona na komputerze. Aby sprawdzić, która wersja oprogramowania MDAC jest zainstalowana, najlepiej jest użyć narzędzia Component Checker. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Należy wybrać aktualizację oprogramowania, która jest odpowiednia dla używanej konfiguracji. Nazwa pliku aktualizacji oprogramowania zależy od systemu operacyjnego i wersji zainstalowanego oprogramowania MDAC.

System Windows 2000

Wersja oprogramowania MDACNazwa aktualizacji oprogramowania rozpoczyna się od tego ciągu
MDAC 2.5 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)MDAC253-
MDAC 2.7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)MDAC271-
MDAC 2.8MDAC28-
MDAC 2.8 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)MDAC281-

System Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

Wersja oprogramowania MDACNazwa aktualizacji oprogramowania rozpoczyna się od tego ciągu
MDAC 2.7 z dodatkiem SP1WindowsXP-
MDAC 2.8MDAC28-

System Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

Należy wybrać aktualizację oprogramowania, której nazwa rozpoczyna się od ciągu „WindowsXP-”.

System Windows Server 2003

Należy wybrać aktualizację oprogramowania, której nazwa rozpoczyna się od ciągu „WindowsServer2003-”.
Więcej informacji

Dlaczego występuje błąd związany z raportowaniem

Często krytyczne aktualizacje oprogramowania MDAC są wybierane przez administratora lub jedno z kilku zautomatyzowanych narzędzi do wdrażania. Te narzędzia są wyposażone w logikę, która umożliwia systemowi określenie wersji aktualizacji oprogramowania, która w przypadku określonego problemu powinna być oferowana komputerowi na podstawie jego konfiguracji. Mechanizm raportowania błędów służy do pomagania firmie Microsoft w zapewnianiu poprawnego działania tej logiki. Mechanizm raportowania błędów pomaga także firmie Microsoft w szybkim wykrywaniu i rozwiązywaniu dowolnych problemów z logiką.

Jakie dane są wysyłane

Jeśli w oknie dialogowym klikniesz łącze Jakie dane zawiera ten raport?, zostaną wyświetlone szczegóły techniczne dotyczące przesyłanych danych. Instalator aktualizacji oprogramowania wysyła dzienniki swoich prób uruchomienia. Te dzienniki zawierają informacje o plikach binarnych oprogramowania MDAC i związanych z tym oprogramowaniem kluczach rejestru, które Instalator znalazł podczas próby zaktualizowania komputera.

Witryna Microsoft Online Crash Analysis

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących raportowania i zbierania danych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad zbierania danych przez firmę Microsoft dotyczących tych okien dialogowych oraz kroków podejmowanych w celu ochrony prywatności użytkownika, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania lub używania narzędzia Component Checker, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301202 Jak sprawdzić wersję składników MDAC
Właściwości

Identyfikator artykułu: 916850 — ostatni przegląd: 12/09/2015 05:11:00 — zmiana: 1.1

Microsoft Data Access Components 2.8 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.8, Microsoft Data Access Components 2.7 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB916850
Opinia