Jak wdrożyć aktualizację zabezpieczeń MS06-017 Rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002, używając narzędzia Extended Security Update Inventory Tool programu Systems Management Server

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano, jak wdrożyć aktualizację zabezpieczeń MS06-017, używając narzędzia Extended Security Update Inventory Tool programu Microsoft Systems Management Server (SMS). Aby to zrobić, należy wykonać kroki opisane w sekcji Więcej informacji.

Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool zapewnia tylko funkcję wykrywania związaną z aktualizacją zabezpieczeń MS06-017. W celu wdrożenia należy wykonać standardowe kroki rozpowszechniania oprogramowania za pomocą programu SMS.

Uwagi
  • Ten artykuł dotyczy tylko Rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002 pobranych z witryny sieci Web firmy Microsoft, które zostały zainstalowane w systemie operacyjnym Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 lub 64-bitowych wersjach systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2003.
  • Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool to wersja narzędzia Enterprise Scan Tool, która wchodzi w skład programu SMS. Łącze do strony firmy Microsoft w sieci Web, z której można pobrać narzędzie Extended Security Update Inventory Tool znajduje się w artykule w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base, w którym opisano narzędzie Enterprise Scan Tool.
Więcej informacji

Jak używać narzędzia Extended Security Update Inventory Tool

Aby używać narzędzia Extended Security Update Inventory Tool w celu wykrywania, zainstalować narzędzie lub uaktualnić je, jeśli jest już zainstalowane.

Po zaktualizowaniu punktów dystrybucji upewnij się, że anons narzędzia Extended Security Update Inventory Tool został wysłany pomyślnie dla kolekcji Wszystkie systemy lub kolekcji określonej przez zasady lokalne.

Jak ustalić, czy aktualizacja zabezpieczeń MS06-017 jest wymagana

Aby szybko określić, czy komputery w danym środowisku wymagają aktualizacji zabezpieczeń MS06-017, należy użyć jednej z następujących metod:
  • Otwórz kreatora Distribute Software Updates Wizard. Następnie sprawdź, czy pozycja 911831 jest oznaczona jako Applicable (Odpowiednia) w polu QNumber (Numer Q) na stronie Add/Remove Updates (Dodaj/Usuń aktualizacje).
  • Uruchom raport Compliance by Bulletin-ID and Qnumber (Zgodność wg identyfikatora biuletynu i numeru Q) serwera SMS, a następnie sprawdź, czy aktualizacja 911831 jest wymieniona jako Applicable (Odpowiednia).
Jeśli aktualizacja 911831 jest wymieniona jako Applicable (Odpowiednia), komputery w tym środowisku wymagają aktualizacji zabezpieczeń MS06-017. Można użyć następującej kwerendy, aby utworzyć dynamiczną kolekcję zawierającą wszystkie komputery, dla których aktualizacja 911831 jest odpowiednia:
select SMS_R_System.ResourceID,SMS_R_System.ResourceType,SMS_R_System.Name,SMS_R_System.SMSUniqueIdentifier,SMS_R_System.ResourceDomainORWorkgroup,SMS_R_System.Client from SMS_R_System inner join SMS_G_System_PATCHSTATE on SMS_G_System_PATCHSTATE.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_PATCHSTATE.QNumbers = "911831" and SMS_G_System_PATCHSTATE.Status = "Applicable"

Jak wdrożyć aktualizację zabezpieczeń MS06-017

Aby wdrożyć aktualizację zabezpieczeń MS06-017, wykonaj następujące kroki:
  1. Ręcznie pobierz aktualizację, używając łącza zamieszczonego w biuletynie dotyczącym zabezpieczeń.
  2. Utwórz standardowy pakiet rozpowszechniania oprogramowania programu SMS.
  3. Utwórz anons używający dynamicznej kolekcji utworzonej za pomocą powyższej kwerendy.
Podczas tworzenia programu, który będzie anonsowany w celu uruchomienia tego narzędzia, musisz zaznaczyć pole wyboru Allow users to interact with program (Zezwalaj użytkownikom na interakcję z programem) na karcie Environment (Środowisko).

Zalecane jest zaplanowanie okresowego uruchamiania tego anonsu, aby zapewnić zaktualizowanie wszystkich komputerów wymagających tej aktualizacji.

Gdy tylko anons zostanie pomyślnie uruchomiony, można zweryfikować stan aktualizacji komputerów docelowych, używając utworzonej kolekcji. Po zaktualizowaniu wszystkich komputerów wymagających tej aktualizacji liczba komputerów w kolekcji będzie wynosić zero.

Alternatywnie można zweryfikować stan aktualizacji komputerów docelowych, wykonując raport Compliance by Bulletin-ID and Qnumber (Zgodność wg identyfikatora biuletynu i numeru Q) programu SMS.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonywania standardowych kroków rozpowszechniania oprogramowania za pomocą programu SMS, zobacz podręcznik Systems Management Server 2003 Operations Guide. Aby odnaleźć ten podręcznik, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Ważne: Kreatora Distribute Software Updates Wizard programu SMS można użyć w celu wdrażania i autoryzowania innych aktualizacji zabezpieczeń, które używają typu skanowania stosowanego w narzędziu Extended Security Update Inventory Tool. W tym przypadku nie należy uwzględniać aktualizacji zabezpieczeń MS06-17 w pakiecie wdrażania. Ta aktualizacja nie zostanie zainstalowana poprawnie.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania narzędzia Extended Security Update Tool, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
894193 Jak uzyskać narzędzie Enterprise Update Scan Tool i jak z niego korzystać
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Extended Security Update Inventory Tool, zobacz podręcznik Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 Security Update Scan Tool Installation Guide. Ten podręcznik wchodzi w skład narzędzia Extended Security Update Inventory Tool przeznaczonego do pobierania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 917138 — ostatni przegląd: 01/15/2015 17:48:31 — zmiana: 1.0

Rozszerzenia serwera programu FrontPage Microsoft FrontPage 2002, Microsoft Systems Management Server 2.0 Standard Edition, Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbupdate kbsmsdistribution kbexpertisebeginner kbhowto KB917138
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)