Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 11 lipca 2006

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne: W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS06-038. W tym biuletynie zamieszczono wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Office 2003, z manifestem pliku i opcjami wdrażania włącznie. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web w zależności od tego, czy jesteś użytkownikiem domowym czy specjalistą IT:
Ta aktualizacja zabezpieczeń została po raz pierwszy uwzględniona w dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszym dodatku Service Pack dla pakietu Office 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację zabezpieczeń

Oprócz problemów opisanych w biuletynie zabezpieczeń aktualizacja zabezpieczeń pakietu Microsoft Office XP (KB917151) umożliwia rozwiązanie problemów omówionych w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
898058Opis pakietu poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 1 dla programu Office 2003: 28 kwietnia 2005
898778Opis pakietu poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu Microsoft Office 2003: 10 listopada 2005
911888Opis pakietu poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu Office 2003: 6 grudnia 2005
912022Opis pakietu poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu Office 2003: 16 grudnia 2005
912819Opis pakietu poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu Office 2003: 11 stycznia 2006
915058Opis pakietu poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu Office 2003: 27 lutego 2006
916657Opis pakietu poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu Publisher 2003: 21 kwietnia 2006
917688Opis pakietu poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu Publisher 2003: 5 kwietnia 2006
917878Opis pakietu poprawek dla oprogramowania Office 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 2 (Mso.dll i IETag.dll): 12 kwietnia 2006
918147Opis pakietu poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu Publisher 2003: 17 kwietnia 2006
918269Opis pakietu poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu Publisher 2003: 26 kwietnia 2006

Znane problemy występujące po instalacji aktualizacji

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym zmodyfikowaniem rejestru będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Ta aktualizacja wprowadza limit rozmiaru strumienia właściwości dokumentu wynoszący 512 KB. W przypadku przekroczenia tego limitu niestandardowe właściwości dokumentu są usuwane z pliku. W celu zastąpienia tego limitu można użyć klucza rejestru:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common] “MaxPropsStreamSize” = dword:08000000
Spowoduje to ustawienie limitu na 128 MB. Jest to maksymalna wartość, na jaką zezwala klucz. Każda wartość powyżej 128 MB będzie traktowana jako 128 MB. Każda wartość poniżej 512 KB będzie traktowana jako 512 KB.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
office2003 office2k3 office11 off2003 off2k3 off11 access2003 access2k3 access11 acc2003 acc2k3 acc11 excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11 outlook2003 outlook2k3 outlook11 ol2003 ol2k3 ol11 powerpoint2003 powerpoint2k3 powerpoint11 ppt2003 ppt2k3 ppt11 publisher2003 publisher2k3 publisher11 pub2003 pub2k3 pub11 word2003 word2k3 word11 wd2003 wd2k3 wd11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 917151 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:48:11 — zmiana: 3.5

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Office Word 2003

  • kbnosurvey kbarchive kboffice2003sp3fix kboffice2003presp3fix kbexpertisebeginner kbupdate kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB917151
Opinia