Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas otwierania Książki adresowej Windows lub programu Outlook Express po zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 911567 (MS06-016)

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Komunikat o błędzie może zostać wyświetlony podczas próby otwarcia programu Microsoft Outlook Express lub Książki adresowej Windows po zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 911567 opisanej w biuletynie dotyczącym zabezpieczeń MS06-016.
Symptomy
Po zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 911567 dla programu Outlook Express, opisanej w biuletynie dotyczącym zabezpieczeń MS06-016, następujące symptomy mogą występować podczas próby otwarcia programu Outlook Express lub Książki adresowej Windows:
 • Może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Nie można otworzyć książki adresowej. Książka adresowa może być niepoprawnie zainstalowana.
 • Może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący o konieczności ponownej instalacji programu Outlook Express lub Książki adresowej Windows.
 • Po otwarciu programu Outlook Express można odbierać wiadomości, jednak nie można wysyłać wiadomości lub odpowiadać na wiadomości e-mail.
Przyczyna
Zazwyczaj przyczyną tych symptomów jest uszkodzenie Książki adresowej. Książki adresowe, utworzone w starszych wersjach programu Outlook Expres, często ulegają uszkodzeniu podczas użytkowania. Starsze wersje programu Outlook Express nie wykrywają uszkodzeń tego typu, a książka adresowa funkcjonuje bez zmian. Po zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 911567 program Outlook Express bada każdy plik książki adresowej w celu wykrycia uszkodzeń. Jeżeli program Outlook Express wykryje uszkodzenie, wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z następującymi krokami:
 1. Odinstaluj zbiorczą aktualizację zabezpieczeń 911567. Aby usunąć tę aktualizację, użyj narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Administratorzy systemów mogą również w celu usunięcia tej aktualizacji zabezpieczeń użyć narzędzia Spuninst.exe.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu odinstalowania aktualizacji oprogramowania, odwiedź następującą witrynę usługi MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
 2. Skopiuj plik .wab znajdujący się w następującym folderze:
  C:\Documents and Settings\<użytkownik>\Application Data\Microsoft\Address Book\<użytkownik.wab>
  Wklej kopię tego pliku do następującego folderu:
  C:\Documents and Settings\<użytkownik>\Desktop\backup.wab
  Uwaga W tym kroku <użytkownik> to indywidualna nazwa użytkownika systemu Microsoft Windows. Należy upewnić się, że plik <użytkownik>.wab nie znajduje się na Pulpicie.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  Del "C:\Documents and Settings\<użytkownik>\Application Data\Microsoft\Address Book\<użytkownik>.wab"
 5. Uruchom program Outlook Express.
 6. W menu Narzędzia kliknij polecenie Książka adresowa. Należy zauważyć, że Książka adresowa nie zawiera żadnych kontaktów.
 7. W menu Plik wskaż polecenie Importuj, a następnie kliknij pozycję Książka adresowa.
 8. Zaimportuj plik backup.wab znajdujący się w następującym folderze:
  C:\Documents and Settings\<użytkownik>\Desktop
 9. Zainstaluj najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Outlook Express. Aby zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Outlook Express, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Uwaga: Jeżeli istnieje kilka plików .wab, należy zmienić nazwę zgodnie z nazwą aktualnie zalogowanego użytkownika. Jeżeli używana jest domyślna nazwa użytkownika, nazwa pliku to Default.wab.

Po zastosowaniu tych zmian należy importować wszystkie kontakty ze starego pliku .wab do utworzonego nowego profilu. Wszystkie kontakty zawarte w pliku .wab są importowane do nowego profilu. Podczas importowania foldery nie są rozpoznawane. Wszystkie kontakty są więc importowane do profilu. Jeżeli używane są grupy udostępniane, są one importowane do profilu.

Uwaga: To rozwiązanie nie dotyczy programu Outlook Express 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) zainstalowanego na komputerze, na którym jest uruchomiony system Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4). Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 917288 — ostatni przegląd: 08/12/2008 12:24:42 — zmiana: 3.2

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, , , , , Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, , Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 Service Pack 1, , , Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, ,

 • kbresolve kbprb KB917288
Opinia