Przy próbie uruchomienia Kreatora instalacji usługi Active Directory pojawia się komunikat o błędzie: „Wersja schematu usługi Active Directory lasu źródłowego jest niezgodna z wersją usługi Active Directory na tym komputerze”

Symptomy
Przy próbie uruchomienia Kreatora instalacji usługi Active Directory na serwerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 R2 kreator nie kończy działania i może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Kreator instalacji usługi Active Directory nie może kontynuować, ponieważ las nie jest przygotowany do instalacji systemu Windows Server 2003. Użyj narzędzia wiersza polecenia Adprep w celu przygotowania lasu oraz domeny. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy usługi Active Directory.

Wersja schematu usługi Active Directory lasu źródłowego jest niezgodna z wersją usługi Active Directory na tym komputerze.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, gdy usługa Active Directory nie została zaktualizowana za pomocą rozszerzeń schematu Windows Server 2003 R2.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić polecenie adprep.exe /forestprep z dysku instalacyjnego 2 systemu Windows Server 2003 R2 na wzorcu schematu. W tym celu należy włożyć dysk instalacyjny 2 systemu Windows Server 2003 R2, a następnie wpisać następujące polecenie:
Dysk:\CMPNENTS\R2\ADPREP\adprep.exe /forestprep
Więcej informacji
Poprawna wersja narzędzia ADPrep.exe dla systemu Windows Server 2003 R2 to 5.2.3790.2075.

Można sprawdzić poziom obsługi schematu systemu operacyjnego, wyświetlając wartość podklucza rejestru
Schema Version
na kontrolerze domeny. Podklucz ten znajduje się w następującej lokalizacji:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
Poziom obsługi schematu systemu operacyjnego można także sprawdzić za pomocą narzędzia Adsiedit.exe lub Ldp.exe, wyświetlając atrybut objectVersion we właściwościach partycji cn=schema,cn=configuration,dc=<domena>. Wartości podklucza rejestru
Schema Version
oraz atrybutu objectVersion są podane w postaci dziesiętnej.

Wartości System Schema Version ObjectVersion i odpowiadający im poziom obsługi systemu operacyjnego
  • 13=Microsoft Windows 2000
  • 30=Oryginalna wersja systemu Microsoft Windows Server 2003 oraz system Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
  • 31=Microsoft Windows Server 2003 R2

Dyski instalacyjne systemu Windows Server 2003 R2

System Windows Server 2003 R2 jest dostarczany na dwóch dyskach instalacyjnych. Dysk instalacyjny 1 zawiera dystrybucyjną wersję systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Dysk instalacyjny 2 zawiera pliki systemu Windows Server 2003 R2. Jeśli na komputerze zainstalowano system Windows Server 2003 z dodatkiem SP1, wystarczy uruchomić dysk instalacyjny 2, aby przeprowadzić uaktualnienie do systemu Windows Server 2003 R2.

Dysk instalacyjny 2 jest związany z określoną wersją systemu Windows Server 2003. Na przykład należy uruchomić dysk instalacyjny systemu Windows Server 2003 R2 Standard Edition, aby przeprowadzić uaktualnienie komputera z systemem Windows Server 2003 Standard Edition. Dysk instalacyjny 2 zawiera pliki instalacyjne wersji systemu Windows Server 2003 R2 dla komputerów z procesorami x86 i x64.

Narzędzia Adsiedit.exe oraz Ldp.exe są dołączone do narzędzi pomocniczych systemu Windows Server 2003 R2. Aby zainstalować narzędzia pomocnicze, uruchom plik Suptools.msi z folderu \Support\Tools znajdującego się na dysku instalacyjnym 1.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 917385 — ostatni przegląd: 04/13/2007 18:59:25 — zmiana: 4.4

Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition

  • kbtshoot kbprb KB917385
Opinia