Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Poprawka zgodności technologii ActiveX programu Internet Explorer dotycząca pliku Mshtml.dll

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 917425
Ogłoszenie
Aktualizacja, tym artykule została zastąpiona przez nowszą aktualizację. Aby rozwiązać problem opisany w tym artykule, należy zainstalować najnowsze Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Ten artykuł jest przeznaczony dla specjalistów IT. Użytkownicy domowi mogą odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby uzyskać informacje na temat objawów, które mogą występować:
Wprowadzenie
Firma Microsoft publikuje poprawkę zgodności, która zablokuje zachowanie poprawki technologii ActiveX programu Microsoft Internet Explorer, oryginalnie wydaną 28 lutego 2006 roku. Poprawka technologii ActiveX programu Internet Explorer znajduje się również w programie Internet Explorer aktualizacji zabezpieczeń 912812 (Microsoft Security Bulletin MS06-013). Aktualizacja dotyczy następujących produktów:
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP Professional x 64 Edition
 • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami x 64
 • Windows Server 2003 z dodatkiem SP1, wersje dla komputerów z procesorami Itanium
Uwaga Aktualizacja nie ma zastosowania do systemu Windows Vista.

Ta aktualizacja została omówiona w Poradniku zabezpieczeń firmy Microsoft (912945): niezwiązanej z zabezpieczeniami aktualizacji dla programu Internet Explorer. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia go w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
912945Aktualizacja technologii ActiveX programu Internet Explorer
W poprawce zgodności uwzględniono następujące aktualizacje:
 • Poprawka zgodności programu Internet Explorer dla systemu Windows XP z dodatkiem SP2
 • Poprawka zgodności dla programu Internet Explorer dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
 • Poprawka zgodności dla Internet Explorer dla Windows Server 2003 SP1, wersje dla komputerów z procesorami Itanium
 • Poprawka zgodności programu Internet Explorer dla 64-bitowych wersji systemu Windows Server 2003.
 • Poprawka zgodności dla programu Internet Explorer dla systemu Windows XP Professional x 64 Edition

Informacje dotyczące ponownego wydania

Poprawka zapewniająca zgodność została ponownie wydana 20 kwietnia 2006 r. Jeśli wdrożono już oryginalnej wersji tej poprawki zgodności i nie występują żadne problemy, nie musisz zainstalowanie tej poprawki.

Ta ponownie wydana poprawka zgodności rozwiązuje problem wyświetlania formantów ActiveX, które zostały opracowane za pomocą programu Microsoft Visual Basic. Aktualizacji zabezpieczeń 912812 (Microsoft Security Bulletin MS06-013) mogą uniemożliwiać kontrolowanie widoczności tych formantów ActiveX przez skrypt VBScript. Na przykład, jeśli formant ActiveX został początkowo ukryty przy użyciu Widoczność: ukryte atrybutu elementu DHTML, a następnie później ustaw właściwość atrybutu na Widoczność: widoczna przez skrypt, formant ActiveX nie są wyświetlane.

Ten problem wyświetlania formantów ActiveX, które zostały opracowane za pomocą programu Microsoft Visual Basic jest aktualnie analizowany i poprawkę dotyczącą tego problemu może być zawarte w przyszłej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer.
Więcej informacji
Wdrożenie tej poprawki powoduje wyłączenie zachowanie poprawki technologii ActiveX programu Internet Explorer, który jest zawarty w aktualizacji KB912812. Aktualizacje zabezpieczeń, które są zawarte w aktualizacji KB912812 nie są obecnie i nadal działają. Tylko ActiveX programu Internet Explorer patch zachowanie opisanej w aktualizacji KB912945 jest.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji KB912812 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
912812MS06-013: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Tę poprawkę zgodności można zainstalować tylko w systemach z programem Internet Explorer kwietniową aktualizację zbiorczą (KB912812). Jeśli podczas próby zainstalowania tej poprawki w systemach bez aktualizacji 912812, spowoduje niepowodzenie instalacji.

Firma Microsoft zaleca, aby tę poprawkę zgodności można wdrożyć tylko w systemach, których dotyczy nowe funkcje wprowadzone przez aktualizację technologii ActiveX programu Internet Explorer. Są to systemy gdzie użytkownika zależy od strony sieci Web lub z aplikacji, które zostały dotknięte technologii ActiveX programu Internet Explorer aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat jak stron sieci Web lub aplikacji może mieć wpływ kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
912945Aktualizacja technologii ActiveX programu Internet Explorer
Zachęcamy naszych partnerów do przetestowania i przeprojektowania aplikacji sieci Web usterce. Właściciele aplikacji wymagających interakcji użytkownika z formantami ActiveX używać technologii eliminującej konieczność aktywacji użytkowników. Aby uzyskać informacje dotyczące tych technologii odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

Testowanie

Do testowania, istnieje podklucz rejestru sterowania funkcjami, który włącza działanie technologii ActiveX programu Internet Explorer. Ten podklucz rejestru i jego wartości są następujące:
HKEY_LOCAL_MACHINE (lub HKEY_CURRENT_USER) \SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE\<process_name.exe>=(DWORD) 0x00000001</process_name.exe>
<process_name.exe>Należy zamienić na nazwę procesu, dla którego chcesz włączyć zachowanie aktualizacji technologii ActiveX. Na przykład aby umożliwić zachowanie aktualizacji technologii ActiveX programu Internet Explorer, należy zastąpić <process_name.exe>nazwą iexplore.exe.</process_name.exe></process_name.exe>

Wdrażania

Zdecydowanie zaleca zastosowanie tej poprawki tylko na komputerach, gdzie istnieje problem zgodności między istniejącą aplikacją a nowe zachowanie, wprowadzone w aktualizacji 912945 i opisana w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 912812. W tej sekcji wymieniono kilka, ale nie wszystkie opcje wdrażania. Należy stosować standardowym procesem wdrażania poprawek w danym środowisku. Ten artykuł zawiera kilka szczegółów, które są specyficzne dla wdrożenia. Jednakże ten artykuł jest przeznaczony jako punkt odniesienia dla niektórych, ale nie wszystkie opcje wdrażania.

Proces wdrażania składa się z następujących czynności:
 1. Zidentyfikuj odpowiednie komputery.
 2. Zastosuj aktualizację na tych komputerach.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Instalacja tej poprawki zgodności mogą wymagać ponownego uruchomienia komputera, jeżeli plik Mshtml.dll jest używany podczas instalacji.

Identyfikowanie odpowiednie komputery

Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB917425) 917425 mogą być stosowane do komputera, gdzie zachowanie formantów ActiveX programu Internet Explorer ma problem ze zgodnością z aplikacji na komputerze. Aby ustalić, czy poprawka KB917425 do komputera programowo, trzeba mieć gwarantowaną metodę określania, czy komputer ma wpływ oprogramowanie ActiveX. Praca z dostawcą aplikacji oprogramowania w celu określenia tej metody. Aby ręcznie określić, czy poprawka KB917425 do komputera, należy użyć następujących metod.
 • Jednostki organizacyjne usługi Active Directory
  Jeśli środowisko jest obsługiwane przez usługę katalogową Active Directory i jeśli istniejący katalog Active organizacyjnej jednostki zawiera wszystkie odpowiednie komputery, zastosuj pakiet aktualizacji oprogramowania Microsoft Systems Management Server (SMS) do jednostki organizacyjnej.

  Uwaga Aby użyć tej metody musi być włączone odnajdowanie usługi Active Directory programu SMS.
 • Umożliwia utworzenie niestandardowego zbioru spisu oprogramowania programu SMS
  W środowiskach korzystających z programu SMS do wdrażania oprogramowania na komputerach administrator może utworzyć kolekcję niestandardową opartą na dowolnej liczby czynników. Te czynniki obejmują kwerendę dotyczącą komputerów, które mają odpowiedni pakiet oprogramowania. Ta kwerenda może opierać się na wyniki spisu oprogramowania programu SMS. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu implementowania spisu oprogramowania, który obejmuje tworzenie kolekcji niestandardowych odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Tworzenie niestandardowego narzędzia do wykrywania identyfikujące odpowiednie komputery
  Utwórz skrypt lub mały program wykonywalny, który określa, czy komputer ma odpowiedni pakiet oprogramowania. To narzędzie można uruchomić jako część skryptu logowania, mogą być dostarczane jako pakiet aktualizacji oprogramowania programu SMS lub można umieścić na który użytkownicy mogą uzyskać dostęp do udziału w sieci wewnętrznej.

Zastosowanie aktualizacji na odpowiednich komputerach

Jak używać programu SMS

Określa komputery, aby zaktualizować przy użyciu spisu oprogramowania programu SMS lub jednostki organizacyjnej usługi Active Directory, aby wdrożyć pakiet 917425 na odpowiednich komputerach można użyć programu SMS 2.0 i SMS 2003. Aby to zrobić, należy użyć funkcji software distribution programu SMS. Aby wyświetlić ogólnym opisem tego procesu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji zobacz Podręcznik operacji systemów Management Server 2003. Aby wyświetlić ten przewodnik, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Plik definicji pakietu

Aby ułatwić klientom używanie programu SMS do wdrażania pakietu 917425, jesteśmy w tym zawartość próbki SMS pliku definicji pakietu (PDF) używany do utworzenia pakietu dystrybucji oprogramowania i programów w konsoli administratora programu SMS.

Aby użyć przykładowego pliku PDF, skopiuj następujący tekst do pliku Notatnika, a następnie zapisz plik pod nazwą KB917425.SMS. Skopiuj ten plik do katalogu, w którym zapisano pobraną aktualizację.
[PDF]Version=2.0[Package Definition]Publisher=MicrosoftName=Compatibility Patch for Internet Explorer (KB917425)Language=ALLPrograms=WinXPx86,WS03x86,WS03IA64,WinXPWS03x64[WinXPx86]Name=(KB917425) Windows XP SP2CommandLine=WindowsXP-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (I386)Win NT (I386) MinVersion1=5.10.0000.0Win NT (I386) MaxVersion1=5.10.9999.9999[WS03x86]Name=(KB917425) Windows Server 2003 CommandLine=WindowsServer2003-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (I386)Win NT (I386) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (I386) MaxVersion1=5.20.9999.9999[WS03IA64]Name=(KB917425) Windows Server 2003 64-bit Itanium EditionCommandLine=WindowsServer2003-KB917425-ia64-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (IA-64)Win NT (IA-64) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (IA-64) MaxVersion1=5.20.9999.9999[WinXPWS03x64]Name=(KB917425) Windows Server 2003 and Windows XP x64 Edition CommandLine=WindowsServer2003.WindowsXP-KB917425-x64-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (x64)Win NT (x64) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (x64) MaxVersion1=5.20.9999.9999Win NT (x64) MinVersion2=5.20.3790.0Win NT (x64) MaxVersion2=5.20.9999.9999
Po pliku PDF i pakietów aktualizacji zostały zapisane w tym samym katalogu, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom kreatora Create Package from Definition Wizard. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pakiet, kliknij przycisk Wszystkie zadania, a następnie kliknij przycisk Utwórz pakiet z definicji.
 2. Zaimportuj plik PDF, aby utworzyć pakiet i programy, których chcesz użyć do wdrożenia.
Notatki
 • wdrożenia na klientach 64-bitowych są obsługiwane tylko przez program SMS 2003 z dodatkiem SP2 i nowszych wersjach. Jeśli masz wcześniejszą wersję programu SMS, należy usunąć dwie ostatnie sekcje (WS03IA64, WinXPWS03x64) w pliku PDF. Należy także usunąć wpisy WS03IA64 i WinXPWS03x64 z "programy =" w linii "[Package Definition] =" sekcji.
 • Jeśli korzystasz z programu SMS w celu wdrożenia jednej ze zlokalizowanych wersji tej poprawki, należy osobną wersję pliku PDF dla każdego języka. Aby utworzyć plik PDF w innym języku, należy zastąpić wartość "CommandLine" w przykładowym pliku PDF o nazwie języku określony pakiet. Na przykład dla niemieckiej wersji systemu Windows XP z dodatkiem SP2 (x 86), użyj następującej wartości.
  CommandLine=WindowsXP-KB917425-DEU.exe /quiet /norestart
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu tworzenia i wdrażania pakietów zobacz Microsoft Systems Management Server 2003 operacji Guide.

Jak używać niestandardowych metoda do zastosowania pakietu 917425

Założono skrypt lub program wykonywalny, który opracowany w celu określenia czy stosuje się pakietu 917425 znalazł dotyczy komputera. W tym momencie skrypt lub program wykonywalny może:
 • Uruchomienie pakietu 917425 z udziału w sieci wewnętrznej, w którym zapisano pakiet.
 • Pobranie pakietu 917425 z witryny pobierania firmy Microsoft. W takim przypadku użytkownik musi zezwolić na uruchomienie pakietu.
 • Wskaż użytkownika lokalizacji pobierania pakietu 917425, aby zainstalować ręcznie.

Informacje dotyczące pobierania

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania firmy MicrosoftCentrum pobierania:

Poprawka zgodności dla programu Internet Explorer dla systemu Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) i Windows XP Home Edition z dodatkiem SP2 Poprawka zgodności dla programu Internet Explorer dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 Poprawka zgodności dla Internet Explorer dla Windows Server 2003 SP1, wersje dla komputerów z procesorami Itanium Poprawka zgodności dla Internet Explorer dla systemu Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami x 64 Poprawka zgodności dla programu Internet Explorer dla systemu Windows XP Professional x 64 Edition Data wydania:, 11 kwietnia 2006

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft użył najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, jaki dostępny był w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas przeglądania informacji o pliku, jest konwertowany na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Internet Explorer dla Windows Server 2003 SP1, wersje dla komputerów z procesorami Itanium
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaSP requirementSkładnik usługi
Mshtml.dll6.0.3790.26789,364,99212-Kwi-200603:50IA-64Z DODATKIEM SP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812-Kwi-200603:50x86Z DODATKIEM SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26789,367,55212-Kwi-200603:47IA-64Z DODATKIEM SP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412-Kwi-200603:47x86Z DODATKIEM SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0638,68812-Kwi-200603:55IA-64BrakNie dotyczy

Program Internet Explorer dla systemu Windows XP z dodatkiem SP2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaSP requirementSkładnik usługi
Mshtml.dll6.0.2900.28833,053,56810-Kwi-200604:22x86z dodatkiem SP2SP2G
Mshtml.dll6.0.2900.28833,056,12810-Kwi-200604:18x86z dodatkiem SP2SP2Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412-Paź-200523:12x86BrakNie dotyczy

Internet Explorer dla systemu Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami x 64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaSP requirementSkładnik usługi
Mshtml.dll6.0.3790.26785,987,84012-Kwi-200603:49Nie dotyczyZ DODATKIEM SP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812-Kwi-200603:49x86Z DODATKIEM SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26785,988,86412-Kwi-200603:47Nie dotyczyZ DODATKIEM SP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412-Kwi-200603:47x86Z DODATKIEM SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0462,04812-Kwi-200603:55Nie dotyczyBrakNie dotyczy

Program Internet Explorer dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaSP requirementSkładnik usługi
Mshtml.dll6.0.3790.26783,150,84808-Kwi-200603:11x86Z DODATKIEM SP1SP1G
Mshtml.dll6.0.3790.26783,152,38408-Kwi-200604:05x86Z DODATKIEM SP1SP1Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412-Paź-200523:13x86BrakNie dotyczy

Pomoc techniczna dla 64-bitowych wersjach systemu Microsoft Windows

Jeśli sprzęt został dostarczony z zainstalowanym wersji Microsoft Windows x 64, producent sprzętu zapewnia pomoc dla systemu Windows x 64 edition i obsługę techniczną. W takim przypadku producent sprzętu zapewnia obsługę, ponieważ wersja x 64 systemu Windows została dostarczona razem ze sprzętem. Producent sprzętu może dostosować instalację systemu Windows x 64 edition przy użyciu unikatowych składników. Unikatowe składniki mogą zawierać określone sterowniki urządzeń lub opcjonalne ustawienia służące do maksymalizacji wydajności sprzętu. Firma Microsoft będzie zapewniać pomoc w uzasadnionym zakresie, jeśli potrzebujesz pomocy technicznej związanej z wersją x 64 systemu Windows. Jednak trzeba będzie skontaktować się bezpośrednio z producentem. Producentem jest najlepiej przygotowany do obsługi oprogramowania, zainstalowanym na danym sprzęcie. Jeśli x 64 systemu Windows, takich jak Microsoft Windows Server 2003 x 64 edition, zakupiono oddzielnie, kontakt z firmą Microsoft w celu uzyskania pomocy technicznej.

Informacje dotyczące systemu Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Dla produktu informacji o wersji systemu Microsoft Windows Server 2003 dla systemów z procesorem x 64 odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Winx64 Windowsx64 64 bit 64-bitowych

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 917425 — ostatni przegląd: 02/18/2013 07:51:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • atdownload kbresolve kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbinfo kbmt KB917425 KbMtpl
Opinia
var Ctrl = ""; document.write(" streamTracker.init(); ">