Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wykonać instalację naprawczą systemu Windows XP, jeśli jest zainstalowany program Internet Explorer 7

Streszczenie
Przed wykonaniem instalacji naprawczej systemu Microsoft Windows XP należy odinstalować program Microsoft Internet Explorer 7 z komputera z systemem Windows XP. Jeśli instalacja naprawcza systemu Windows XP zostanie wykonana przy zainstalowanym programie Internet Explorer 7, to nie będzie działać po ukończeniu naprawy.

Aby rozwiązać ten problem, należy odinstalować program Internet Explorer 7, a następnie zainstalować program Internet Explorer 6. Po naprawieniu systemu Windows XP można ponownie zainstalować program Internet Explorer 7.
WPROWADZENIE
Przed wykonaniem instalacji naprawczej systemu Windows XP należy odinstalować program Internet Explorer 7. Jeśli program Internet Explorer 7 nie zostanie w takiej sytuacji odinstalowany, to nie będzie działać po ukończeniu naprawy. Mówiąc dokładniej, instalacja naprawcza nie przywraca starszych wersji plików w folderze Program Files\Internet Explorer. Dlatego pliki programu Internet Explorer 7 będą niezgodne z plikami programu Internet Explorer 6 zainstalowanymi w folderze Windows\System32.
Więcej informacji
Jeśli instalacja naprawcza systemu Windows XP zostanie wykonana bez uprzedniego odinstalowania programu Internet Explorer 7, program ten nie będzie działać. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące kroki.

Sprawdzenie wersji systemu Windows XP zainstalowanej na komputerze

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz Winver.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W oknie dialogowym Windows - informacje sprawdź wersję systemu Windows XP zainstalowanego na komputerze.

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP2, należy odinstalować program Internet Explorer 7. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz appwiz.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na liście Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję Internet Explorer 7, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Jeśli program Internet Explorer nie jest wyświetlany na liście Aktualnie zainstalowane programy, wykonaj następujące kroki:
 1. Ponownie uruchom komputer w trybie Konsoli odzyskiwania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z Konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP
 2. Wpisz następujące polecenia:

  Uwaga Po wpisaniu każdego polecenia należy nacisnąć klawisz ENTER.
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt

Jeśli na komputerze nie jest zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP2

Jeśli na komputerze nie jest zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP2, należy odinstalować program Internet Explorer 7. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz appwiz.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na liście Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję Internet Explorer 7, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Jeśli program Internet Explorer nie jest wyświetlany na liście Aktualnie zainstalowane programy, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz okno wiersza polecenia.
 2. Wpisz następujące polecenia:

  Uwaga Po wpisaniu każdego polecenia należy nacisnąć klawisz ENTER.
  cd \Windows\ie7\Spuninst
  batch Spuninst.txt
  Uwaga Folder ie7 jest folderem ukrytym.
Jeśli nie można odinstalować programu Internet Explorer 7, ale istnieje folder Windows\ie7\Spuninst, odinstaluj program Internet Explorer 7 w Konsoli odzyskiwania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Ponownie uruchom komputer w trybie Konsoli odzyskiwania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z Konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP
 2. Wpisz następujące polecenia:

  Uwaga Po wpisaniu każdego polecenia należy nacisnąć klawisz ENTER.
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt
 3. Włóż instalacyjny dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD-ROM, a następnie ponownie uruchom komputer.
 4. Wykonaj instalację naprawczą systemu Windows XP. Po zakończeniu procesu instalacji naprawczej uruchom program Internet Explorer 6 i upewnij się, że działa.
 5. Zainstaluj dodatek SP2 dla systemu Windows XP.

Ponowna instalacja programu Internet Explorer 7

Jeśli system Windows XP został naprawiony i działa poprawnie, należy ponownie zainstalować program Internet Explorer 7. Do ponownego zainstalowania programu Internet Explorer 7 jest potrzebny pakiet instalacyjny programu Internet Explorer 7. Ten pakiet instalacyjny może nadal znajdować się na komputerze po pierwszej instalacji programu Internet Explorer 7. Zlokalizuj pakiet instalacyjny w folderze, w którym zostały zapisane pliki.

Uwaga Ten pakiet instalacyjny może znajdować się w folderze tymczasowych plików internetowych.

Jeśli nie możesz zlokalizować pakietu instalacyjnego programu Internet Explorer 7, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby go uzyskać: Do połączenia z witryną pobierania firmy Microsoft jest potrzebna działająca przeglądarka sieci Web. Jeśli program Internet Explorer 6 nie działa na komputerze po odinstalowaniu programu Internet Explorer 7, nie można pobrać pakietu instalacyjnego programu Internet Explorer 7. Dlatego w celu pobrania pakietu instalacyjnego programu Internet Explorer 7 trzeba użyć komputera z działającą przeglądarką sieci Web. Następnie należy użyć udostępnionego dysku sieciowego, aby przy użyciu pobranego w ten sposób pakietu instalacyjnego zainstalować program na naprawionym komputerze. Jeśli nie można użyć do tego celu udostępnionego dysku sieciowego, należy skopiować pakiet instalacyjny programu Internet Explorer 7 na dysk CD. Następnie należy użyć tego dysku CD do zainstalowania programu Internet Explorer 7 na właściwym komputerze.
IE7 IE 7
Właściwości

Identyfikator artykułu: 917964 — ostatni przegląd: 11/21/2007 01:48:00 — zmiana: 2.1

Windows Internet Explorer 7

 • kbhowto kbexpertisebeginner KB917964
Opinia