Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) zmienia się w materiałach z roku 2005

Ważne Należy rozpocząć korzystanie z programu WSUS (Microsoft Windows Server Update Services). Okres obsługi programu SUS (Software Update Services) 1.0 dobiega końca. Oprócz obecnych funkcji programu SUS 1.0 program WSUS oferuje następujące możliwości:
 • Aktualizacje nie tylko dla systemu Windows
 • Funkcje tworzenia raportów i określania oprogramowania docelowego
 • Dokładniejsze sterowanie procesem aktualizacji przez administratorów
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu WSUS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Ten artykuł dotyczy wyłącznie wersji dostępnych w witrynie Microsoft Windows Update w sieci Web. Artykuł nie dotyczy wydań aktualizacji zabezpieczeń produktów nieobsługiwanych przez witrynę Windows Update.
Streszczenie
Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów serwerów SUS (Microsoft Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services). Zawiera zbiorczą listę zmian zawartości udostępnionych dla serwerów SUS i WSUS. Administratorzy mogą korzystać z listy jako z krótkiego przewodnika po zmianach zawartości, dokonanych podczas rutynowych synchronizacji, oraz jako z wyjaśnienia tych zmian. Te informacje będą aktualizowane w ramach procesu regularnych aktualizacji przeprowadzanych w każdy drugi wtorek miesiąca albo w przypadku wydania niezapowiedzianej aktualizacji. W tym artykule wymieniono zmiany wprowadzone od 8 lutego 2005 włącznie. Nie podano w nim wcześniejszych zmian.
WPROWADZENIE
Artykuł zawiera zbiorczą listę zmian zawartości udostępnionych dla serwerów Microsoft Software Update Services (SUS) i Windows Server Update Services (WSUS) od 8 lutego 2005 włącznie.
Więcej informacji

Wtorek, 20 grudnia 2005

Firma Microsoft wydała zaktualizowaną wersję narzędzia do analizy zatwierdzeń. Został zaktualizowany następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
912307 Zatwierdzone wcześniej aktualizacje oprogramowania mogą być niezatwierdzone po zsynchronizowaniu serwera, na którym działa program SUS 1.0 z dodatkiem SP1, po 12 grudnia 2005
W nowej wersji narzędzia do analizy zatwierdzeń rozwiązano problem wykryty po wtorku 13 grudnia 2005, w wyniku którego można było wdrożyć niektóre aktualizacje niezatwierdzone przez administratora programu SUS. Problem dotyczył tylko pierwotnej wersji narzędzia do analizy zatwierdzeń. Jeśli zostały natychmiast podjęte kroki opisane w artykule 912307, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Jeśli nie wykonano czynności opisanych w artykule 912307 w celu rozwiązania tego problemu lub jeśli została uruchomiona pierwotna wersja narzędzia do analizy zatwierdzeń, należy pobrać i uruchomić nową wersję tego narzędzia.

Wtorek, 13 grudnia 2005

Firma Microsoft otrzymała informacje o problemie z programem SUS, który występuje po synchronizacji zawartości opublikowanej we wtorek 13 grudnia 2005. Administratorzy programu SUS zgłaszali, że wszystkie wcześniej zatwierdzone aplikacje przestały być zatwierdzone, a ich stan zmienił się na „updated” (zaktualizowane). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
912307 Zatwierdzone wcześniej aktualizacje oprogramowania mogą być niezatwierdzone po zsynchronizowaniu serwera, na którym działa program SUS 1.0 z dodatkiem SP1, po 12 grudnia 2005

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS05-054: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB905915)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, wykaz usługi Windows Update, wykaz usługi Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, SUS 1.0 i WSUS
  Klasyfikacja: Zabezpieczenia
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows 98 Second Edition
  Ocena ważności:
  • Krytyczne dla wszystkich systemów operacyjnych oprócz pierwotnej wersji systemu Windows Server 2003 i systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
  • Średnie w przypadku pierwotnej wersji systemu Windows Server 2003 i systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows 2000: 3978 kilobajtów (KB)
  • Aktualizacja systemu Windows XP: 4864 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: 7434 KB
  Zidentyfikowano problemy dotyczące zabezpieczeń, umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z programem Microsoft Internet Explorer i przejęcie kontroli nad nim. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  905915 MS05-054: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
 • MS05-055: Luka w zabezpieczeniach jądra systemu Windows umożliwia podniesienie uprawnień(KB908523)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, wykaz usługi Windows Update, Aktualizacje automatyczne, SUS 1.0 i WSUS
  Klasyfikacja: Zabezpieczenia
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows 2000
  Ocena ważności: Ważne
  Szacunkowy rozmiar pliku: 1565 KB

  W systemach Microsoft Windows wykryto problem dotyczący zabezpieczeń, umożliwiający osobie atakującej, która wykorzysta lukę w zabezpieczeniach, przejęcie pełnej kontroli nad systemem. Osoba atakująca mogłaby następnie instalować programy, przeglądać, zmieniać i usuwać dane, a także tworzyć nowe konta z pełnymi prawami użytkownika. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  908523 MS05-055: Luka w jądrze systemu Windows umożliwia podniesienie uprawnień

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS05-050: Luka w zabezpieczeniach programu DirectShow umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB904706)
  • Aby wyeliminować niepowodzenia podczas instalacji, zaktualizowano pliki binarne, wprowadzając ograniczenia dotyczące określania oprogramowania docelowego.
  • Zaktualizowano funkcje wykrywania.
  • Zmieniono pliki binarne.
  Istnieje kilka wersji aktualizacji MS05-050. Zależą one od docelowego systemu operacyjnego i zainstalowanej w nim wersji programu DirectX. Oznacza to, że nawet w przypadku zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń 904706 (MS05-050) uzyskanej z Centrum pobierania mogła zostać wdrożona nieodpowiednia wersja tej aktualizacji. Należy ponownie przeprowadzić skanowanie przy użyciu usługi Windows Update lub programu WSUS, aby upewnić się, że w systemie jest zainstalowana prawidłowa wersja tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  904706 MS05-050: Luka w programie DirectShow umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000(KB890830)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, pakiet zbiorczy
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia, czy komputer jest zainfekowany przez określone powszechnie występujące złośliwe oprogramowanie. Do tego złośliwego oprogramowania należą robaki Blaster, Sasser oraz Mydoom. Narzędzie pozwala usunąć wszystkie znalezione infekcje. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetla raport o stanie po następnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z Centrum pobierania firmy Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny Microsoft.com. To narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby komputer był lepiej chroniony, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000
 • Nie można przywrócić systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 po przywróceniu systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (KB835409)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, wykaz usługi Windows Update, wykaz usługi Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, SUS 1.0 i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows XP
  Szacunkowy rozmiar pliku: 550 KB

  Tę aktualizację należy zainstalować w systemach Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 w celu rozwiązania następującego problemu: Przywracanie systemu może nie działać poprawnie lub niektóre usługi mogą nie działać poprawnie po użyciu funkcji przywracania systemu. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  835409 Nie można przywrócić systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 po przywróceniu systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1
 • Program Microsoft Office Outlook 2003 może przestać odpowiadać na komputerze z systemem Windows Server 2003 lub Windows XP (KB908521)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Tylko program WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja opcjonalna, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows XP: 800 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: 832 KB
  Tę aktualizację należy zainstalować, aby rozwiązać różne problemy mogące występować podczas używania zdalnego wywoływania procedur (RPC, remote procedure call) na potrzeby komunikacji typu klient/serwer w systemach Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  908521 Z powodu błędu aparatu RPC program Office Outlook 2003 może przestać odpowiadać na komputerach z systemem operacyjnym Windows Server 2003 lub Windows XP
 • Podczas próby pobrania aktualizacji przez funkcję Aktualizacje automatyczne systemu Windows na komputerze z systemem Windows Server 2003 lub Windows XP może wystąpić błąd naruszenia zasad dostępu (KB910437)

  Ustawienia regionalne: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, wykaz usługi Windows Update, wykaz usługi Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne, SUS 1.0 i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami, aktualizacja
  Dotyczy systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP
  Szacunkowe rozmiary plików:
  • Aktualizacja systemu Windows XP: 1166 KB
  • Aktualizacja systemu Windows Server 2003: 1298 KB
  Tę aktualizację należy zainstalować, aby rozwiązać problem dotyczący błędu naruszenia zasad dostępu podczas korzystania z usługi Aktualizacje automatyczne lub zapobiec występowaniu tego problemu. W przypadku wystąpienia tego błędu usługa Windows Update i funkcja Aktualizacje automatyczne nie mogą pobierać aktualizacji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  910437 Podczas próby pobrania aktualizacji przez funkcję Aktualizacje automatyczne systemu Windows na komputerze z systemem Windows Server 2003 lub Windows XP może wystąpić błąd naruszenia zasad dostępu

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Przewodnik dotyczący czasu wdrażania aplikacji .NET firmy Microsoft(KB829019)
  • Zmieniono funkcje określania oprogramowania docelowego, tak aby wdrażanie dotyczyło tylko angielskich wersji.
  • Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, wykaz usługi Windows Update, wykaz usługi Microsoft Update i WSUS
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  829019 Zalety programu Microsoft .NET Framework
 • Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services 2.0 (KB887624)
  • Zmiany dotyczą tylko metadanych. Zaktualizowano tekst opisu i metadane wykrywania.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887624 Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services
 • Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 (KB900325)
  • Zmiany dotyczą tylko metadanych. Zaktualizowano metadane instalacji połączonej.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Tej aktualizacji nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  900325 Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005
Usunięta zawartość
 • Opis aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows (wersja artykułu w języku norweskim) (KB905474)
  Opis aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows (wersja artykułu w języku szwedzkim) (KB905474)

  Ustawienia regionalne: Norweski i szwedzki
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update i Aktualizacje automatyczne
  905474 Opis aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows (wersja artykułu w języku norweskim)

  905474 Opis aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows (wersja artykułu w języku szwedzkim)

Wtorek, 29 listopada 2005

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Opis aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows (wersja artykułu w języku norweskim) (KB905474)
  Opis aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows (wersja artykułu w języku szwedzkim) (KB905474)


  Ustawienia regionalne systemu operacyjnego: Norweski i szwedzki
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update i Aktualizacje automatyczne
  Klasyfikacja: Krytyczne
  Rozmiar pliku: 940,76 KB
  Narzędzie Powiadomienia o oryginalności systemu Windows określa, czy kopia systemu Windows nie jest oryginalna. W przypadku wykrycia, że system nie jest oryginalny, narzędzie pomoże użytkownikowi w uzyskaniu licencjonowanej kopii systemu Windows.
  905474 Opis aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows (wersja artykułu w języku norweskim)

  905474 Opis aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows (wersja artykułu w języku szwedzkim)
 • Dodatek Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services 2.0(KB887624)

  Ustawienia regionalne systemu operacyjnego: Tajski
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, SUS i WSUS
  Klasyfikacja: Dodatek Service Pack
  Rozmiar pliku: 5124 KB
  Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Windows SharePoint Services zawiera najnowsze aktualizacje programu Windows SharePoint Services. Obejmuje znaczne ulepszenia zabezpieczeń, a także poprawki dotyczące stabilności i wydajności. Po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tych aktualizacji nie będzie można ich usunąć. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887624 Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services
 • Dostępna jest aktualizacja programu SQL Server 2000 Desktop Engine (SHAREPOINT) (KB909544)

  Ustawienia regionalne systemu operacyjnego: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update i WSUS
  Klasyfikacja: Opcjonalne
  Rozmiar pliku: 29 028,7 KB
  Ten pakiet należy zainstalować w celu zaktualizowania składnika Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (dla systemu Windows) używanego przez program Windows SharePoint Services (WSS). Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tego pakietu nie można go usunąć. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  909544 Dostępna jest aktualizacja programu SQL Server 2000 Desktop Engine (SHAREPOINT) (j. ang.)
 • Opis aktualizacji oprogramowania podstawowego dostawcy usług kryptograficznych dla kart inteligentnych(KB909520)

  Ustawienia regionalne systemu operacyjnego: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update
  Klasyfikacja: Opcjonalne
  Rozmiar pliku: 626,28 KB
  Pakiet podstawowego dostawcy usług kryptograficznych (Base CSP) dla kart inteligentnych ułatwia dostawcom kart inteligentnych udostępnianie tych kart w systemie Windows. Dostawcy używają uproszczonego własnościowego modułu obsługi kart zamiast pełnego własnościowego programu CSP. Po zainstalowaniu tego pakietu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  909520 Opis aktualizacji oprogramowania przeznaczonej dla dostawcy podstawowych usług kryptograficznych związanych z kartami inteligentnymi
 • Dostępna jest aktualizacja programu Windows Media Connect 2.0 (KB909993)

  Ustawienia regionalne systemu operacyjnego: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update
  Klasyfikacja: Opcjonalne
  Rozmiar pliku: 6604,21 KB
  Oprogramowanie Microsoft Windows Media Connect umożliwia dostarczanie muzyki, zdjęć i wideo z komputera na urządzenia obsługujące strumieniowe przesyłanie multimediów w technologii UPnP. Do takich urządzeń należą między innymi cyfrowe odbiorniki audio, podłączone odtwarzacze DVD, cyfrowe dekodery telewizji kablowej i konsole do gier. Po zainstalowaniu oprogramowania Windows Media Connect może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  909993 Dostępna jest aktualizacja programu Windows Media Connect 2.0 (j. ang.)
 • POPRAWKA: Odtwarzanie chronionej zwartości może być niemożliwe po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 (KB910393)

  Ustawienia regionalne systemu operacyjnego: Wszystkie
  Wdrożenie: Windows Update, Microsoft Update, Aktualizacje automatyczne i WSUS
  Klasyfikacja: Aktualizacja o wysokim priorytecie, niezwiązana z zabezpieczeniami
  Rozmiar pliku: 1408,26 KB
  Tę aktualizację należy zainstalować, aby instalator programu Windows Media Player 10 nie zastępował plików zarządzania prawami cyfrowymi (DRM, digital rights management) zainstalowanych w ramach pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 (KB900325). Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  910393 POPRAWKA: Odtwarzanie chronionej zwartości może być niemożliwe po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Dodatek Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services 2.0(KB887624)
  • W pliku binarnym dla języka holenderskiego występował problem, który uniemożliwiał pomyślne przeprowadzenie instalacji.
  • Plik binarny dla języka holenderskiego został zmieniony.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887624 Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services

Wtorek, 11 listopada 2005

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

Ta aktualizacja nie zawiera nowej zawartości dotyczącej zabezpieczeń.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

Istniejąca zawartość dotycząca zabezpieczeń nie ulega zmianom.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

Ta aktualizacja nie zawiera nowej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000(KB890830)
  • Pliki binarne zostały zmienione.
  • Jeśli Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania zostało już pomyślnie uruchomione, nie trzeba go ponownie wdrażać.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000

Wtorek, 8 listopada 2005

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • Biuletyn zabezpieczeń MS05-053 firmy Microsoft: Luki w zabezpieczeniach aparatu renderowania grafiki umożliwiają wykonywanie kodu (KB896424)

  Ważność biuletynu: Krytyczne
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń aparatu renderowania grafiki związany ze zdalnym wykonywaniem kodu, który umożliwia osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie kontroli nad systemem. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896424 Microsoft Security Bulletin MS02-053: Luki w zabezpieczeniach aparatu renderowania grafiki wektorowej umożliwiają wykonywanie kodu

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS03-030: Niesprawdzany bufor w programie DirectX może być przyczyną luki w zabezpieczeniach systemu (KB819696)
  • Zmiana dotyczy tylko metadanych.
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania, aby zapobiec ponownemu oferowaniu aktualizacji.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji zabezpieczeń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  819696 MS03-030: Niesprawdzany bufor w programie DirectX może być przyczyną luki w zabezpieczeniach systemu
 • MS03-022: Luka w rozszerzeniu ISAPI programu Windows Media Services może spowodować wykonanie kodu(KB822343)
  • Zmiana dotyczy tylko metadanych.
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania, aby zapobiec ponownemu oferowaniu aktualizacji.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji zabezpieczeń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  822343 MS03-022: Luka w rozszerzeniu ISAPI programu Windows Media Services może spowodować wykonanie kodu
 • Firma Microsoft wydała aktualizację zabezpieczeń programu Microsoft Windows Media Player 9 (KB885492)
  • Zmiana dotyczy tylko metadanych.
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania, aby aktualizacja była poprawnie oferowana dla systemu Windows Server 2003.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Zmieniono ważność na krytyczną, aby była zgodna z biuletynem.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji zabezpieczeń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  885492 Firma Microsoft wydała aktualizację zabezpieczeń programu Microsoft Windows Media Player 9
 • MS05-032: Luka w zabezpieczeniach agenta firmy Microsoft może umożliwić fałszowanie zawartości(KB890046)
  • Zmiana dotyczy tylko metadanych.
  • Zaktualizowano funkcję określania oprogramowania docelowego.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji zabezpieczeń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890046 MS05-032: Luka w zabezpieczeniach agenta firmy Microsoft może umożliwić fałszowanie zawartości
 • MS05-030: Luka w zabezpieczeniach programu Outlook Express umożliwia zdalne wykonywanie kodu(KB897715)
  • Zmiana dotyczy tylko metadanych.
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania, aby zapobiec ponownemu oferowaniu aktualizacji.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji zabezpieczeń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  897715 MS05-030: Luka w zabezpieczeniach programu Outlook Express umożliwia zdalne wykonanie kodu
Elementy usunięte z programu Microsoft Software Update Services
 • MS02-054: Niesprawdzony bufor w funkcjach dekompresji plików może umożliwić uruchomienie kodu przez osobę atakującą (KB329048)

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000(KB890830)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia, czy komputer jest zainfekowany przez określone powszechnie występujące złośliwe oprogramowanie. Do tego złośliwego oprogramowania należą robaki Blaster, Sasser oraz Mydoom. Narzędzie pozwala usunąć wszystkie znalezione infekcje. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetla raport o stanie po kolejnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z Centrum pobierania firmy Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny microsoft.com. Narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby komputer był lepiej chroniony, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000
 • Przewodnik dotyczący czasu wdrażania aplikacji .NET firmy Microsoft (KB829019)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  W programie Microsoft .NET Framework 2.0 wprowadzono następujące funkcje ulepszające skalowalność i wydajność:
  • Ulepszone buforowanie
  • Wdrażanie i aktualizowanie aplikacji przy użyciu technologii ClickOnce
  • Obsługa szerokiej gamy przeglądarek i urządzeń zawierających formanty i usługi programu ASP.NET 2.0
  Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  829019 Zalety programu Microsoft .NET Framework
 • Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services 2.0(KB887624)

  Microsoft Windows Server 2003
  Hindi, tajski, bułgarski, chorwacki, estoński, łotewski, litewski, rumuński, serbski (łaciński), słowacki, słoweński i ukraiński

  Dodatek Service Pack 2 dla pakietu szablonów językowych programu Windows SharePoint Services gwarantuje, że wszystkie funkcje programu Windows SharePoint Services będą działały po zainstalowaniu pakietu szablonów językowych. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tego elementu nie można go usunąć. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887624 Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Jak wyłączyć obiekt ADODB.Stream w programie Internet Explorer(KB870669)
  • Ten element został zastąpiony przez biuletyn zabezpieczeń MS05-052. Zastąpiona zawartość pozostaje najczęściej dostępna w programie SUS przez rok. Jednak 12 października 2005 ten element został przypadkowo usunięty z programu SUS. Jest ponownie publikowany jako element dostępny tylko w programie SUS, gdzie pozostanie do października 2006.
  • Zmiana dotyczy tylko metadanych. Nie wprowadzono innych zmian.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  870669 Jak wyłączyć obiekt ADODB.Stream w programie Internet Explorer
Elementy usunięte z programu Microsoft Software Update Services
 • Nagrania programu Media Center mogą zostać usunięte w przypadku zmiany lokalizacji magazynowania nagrań(KB838358)
 • Nie można zalogować się do witryny sieci Web ani wykonać transakcji internetowej albo pojawia się strona sieci Web z komunikatem HTTP 500 (wewnętrzny błąd serwera) (KB831167)

Wtorek, 25 października 2005

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS05-044: Luka w zabezpieczeniach klienta FTP systemu Windows może umożliwić modyfikowanie lokalizacji transferu plików (KB905495)

  Uwaga Zmiany dotyczą wyłącznie programu Microsoft Software Update Services 1.0.
  • Zmiana dotyczy tylko metadanych.
  • Zaktualizowano łącze przekierowania, aby wskazywało odpowiedni biuletyn.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji zabezpieczeń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  905495 MS05-044: Luka w zabezpieczeniach klienta FTP systemu Windows może umożliwić modyfikowanie lokalizacji transferu plików
 • MS05-051: Luki w zabezpieczeniach usługi MS DTC i modelu COM+ umożliwiają zdalne wykonywanie kodu(KB902400)

  Uwaga Zmiany dotyczą wyłącznie programu Microsoft Software Update Services 1.0. Zostały zmienione informacje biuletynu.

  Microsoft Windows 2000
  • Zostały zmienione metadane biuletynu zabezpieczeń MS05-051 w wersji dla systemu Windows 2000. Zmiany wprowadzono w celu usunięcia biuletynu MS04-012 z listy zastąpionych biuletynów zabezpieczeń. Biuletyn zabezpieczeń MS05-051 dla systemu Windows 2000 nie zastępuje wersji biuletynu MS04-012 przeznaczonej dla systemu Windows 2000.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji zabezpieczeń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  902400 MS05-051: Luki w zabezpieczeniach usługi MS DTC i modelu COM+ umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

Aktualizacje priorytetowe — programy AutoUpdate i WSUS (SUS 2.0)
 • Programy pakietu Office mogą przestać odpowiadać podczas zapisywania nowego pliku w stacji dyskietek na komputerze z systemem Windows 2000, na którym zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4(KB904368)

  Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

  Tę aktualizację należy zainstalować w celu rozwiązania problemu, w wyniku którego programy pakietu Microsoft Office mogą przestać odpowiadać podczas próby zapisania nowych plików przy użyciu stacji dyskietek, gdy jest zainstalowany pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  904368 Programy pakietu Office mogą przestać odpowiadać podczas zapisywania nowego pliku w stacji dyskietek na komputerze z systemem Windows 2000, na którym zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji Update Rollup 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4
Aktualizacje opcjonalne — bez wysokiego priorytetu, nieuwzględnione w programach AutoUpdate, WSUS i SUS
 • Dostępna jest aktualizacja odtwarzaczy obsługujących zarządzanie prawami cyfrowymi w pakiecie Windows Media(KB891122)

  Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 i Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

  Tę aktualizację należy zainstalować, aby umożliwić korzystanie na komputerze z zawartości specjalnej chronionej za pomocą funkcji zarządzania prawami cyfrowymi w pakiecie Windows Media. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  891122 Aktualizacja odtwarzaczy obsługujących zarządzanie prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych Windows
 • POPRAWKA: Niektóre urządzenia przenośne mogą zwlekać 30 sekund lub dłużej z rozpoczęciem odtwarzania zawartości subskrybowanej, chronionej przez system zarządzania prawami cyfrowymi w pakiecie Windows Media, który używa licencji łańcuchowych (KB902344)

  Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 i Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

  Tę aktualizację należy zainstalować na komputerze w przypadku korzystania z urządzenia przenośnego, które uzyskuje dostęp do subskrybowanej zawartości multimedialnej chronionej przez funkcję zarządzania prawami cyfrowymi w pakiecie Windows Media. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  902344 Niektóre urządzenia przenośne mogą zwlekać 30 sekund lub dłużej z rozpoczęciem odtwarzania zawartości subskrybowanej, chronionej przez system Zarządzanie prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych Windows, który używa licencji łańcuchowych.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

Aktualizacje priorytetowe — programy AutoUpdate i WSUS (SUS 2.0)
 • Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 908250 dla komputerów, na których jest zainstalowany pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 (KB908250)

  Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  • Zmiana dotyczy tylko metadanych. Podwyższono poziom aktualizacji opcjonalnej do poziomu aktualizacji priorytetowej/dostępnej w programie AutoUpdate. Poprawiono zlokalizowane tytuły oraz adres URL pomocy technicznej.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  908250 Dostępny jest zbiorczy pakiet aktualizacji 908250 dla komputerów, na których jest zainstalowany pakiet Update Rollup 2 dla systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

Wtorek, 13 października 2005

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

Ta aktualizacja nie zawiera nowej zawartości dotyczącej zabezpieczeń.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

Uwaga Zmiany dotyczą wyłącznie programu Windows Software Update Services (WSUS). Nie mają wpływu na program SUS 1.0.
Metoda wdrażania aktualizacji
 • MS05-052: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer(KB896688)
  • Aktualizacja dotyczy tylko systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2.
  • Zaktualizowano metodę wdrażania w celu poprawienia wydajności pobierania.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji zabezpieczeń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896688 MS05-052: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Zmiana oceny ważności z krytycznej na ważną
 • MS05-049: Luki w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwiają zdalne wykonywanie kodu(KB900725)
  • Zmiany dotyczą tylko metadanych.
  • W biuletynie i powiadomieniach poprawnie określono tę aktualizację jako ważną, ale w programie WSUS była błędnie wymieniona jako krytyczna. Ponownie wydano tę aktualizację jako ważną.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji zabezpieczeń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  900725 MS05-049: Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu
Aktualizacja informacji o zastępowaniu
 • MS05-047: Luka w standardzie Plug and Play umożliwia zdalne uruchomienie kodu i podniesienie uprawnień (KB905749)
  • Zmiany dotyczą tylko metadanych.
  • Metadane zostały zaktualizowane, aby wskazać, że ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydaną aktualizację 899588 (MS05-039).
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji zabezpieczeń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  905749 MS05-047: Luka w standardzie Plug and Play umożliwia zdalne uruchomienie kodu i podniesienie uprawnień
Aktualizacja łącza przekierowania
 • MS05-044: Luka w zabezpieczeniach klienta FTP systemu Windows może umożliwić modyfikowanie lokalizacji transferu plików (KB905495)
  • Zmiany dotyczą tylko metadanych.
  • Zaktualizowano łącze przekierowania, aby wskazywało odpowiedni biuletyn.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji zabezpieczeń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  905495 MS05-044: Luka w zabezpieczeniach klienta FTP systemu Windows może umożliwić modyfikowanie lokalizacji transferu plików

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

Ta aktualizacja nie zawiera nowej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami.

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

Ta aktualizacja nie zawiera zmian w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami.

Wtorek, 11 października 2005

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS05-052: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB896688)

  Ważność biuletynu: Krytyczne
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Zidentyfikowano problemy dotyczące zabezpieczeń, umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z programem Microsoft Internet Explorer i uzyskanie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896688 MS05-052: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
 • MS05-051: Luki w zabezpieczeniach usługi MS DTC i modelu COM+ umożliwiają zdalne wykonywanie kodu(KB902400)

  Ważność biuletynu: Krytyczne
  Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1, Microsoft Windows 2000

  Ważność biuletynu: Ważne
  Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który jest związany ze zdalnym wykonywaniem kodu i umożliwia osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows i uzyskanie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  902400 MS05-051: Luki w zabezpieczeniach usługi MS DTC i modelu COM+ umożliwiają zdalne wykonywanie kodu
 • MS05-050: Luka w zabezpieczeniach programu DirectShow umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB904706)

  Ważność biuletynu: Krytyczne
  DirectX 8.1, DirectX 9.0, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows przy użyciu programu DirectShow i przejęcie kontroli nad systemem. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  904706 MS05-050: Luka w programie DirectShow umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • MS05-049: Luki w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwiają zdalne wykonywanie kodu (KB900725)

  Ważność biuletynu: Ważne
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia uwierzytelnionej osobie atakującej uzyskanie dostępu do systemu Windows i złamanie jego zabezpieczeń. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  900725 MS05-049: Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • Luka w zabezpieczeniach składnika Microsoft Collaboration Data Objects umożliwia wykonanie kodu (system Windows) (KB901017)

  Ważność biuletynu: Ważne
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows przy użyciu składnika Collaboration Data Objects (CDO) i przejęcie kontroli nad systemem. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  901017 Luka w zabezpieczeniach obiektów danych współpracy firmy Microsoft umożliwia wykonanie kodu (system Windows)
 • MS05-047: Luka w standardzie Plug and Play umożliwia zdalne uruchomienie kodu i podniesienie uprawnień (KB905749)

  Ważność biuletynu: Ważne
  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń usługi Plug and Play, który umożliwia uwierzytelnionej osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie kontroli nad nim. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  905749 MS05-047: Luka w standardzie Plug and Play umożliwia zdalne uruchomienie kodu i podniesienie uprawnień
 • MS05-046: Luka w zabezpieczeniach usługi klienta systemu NetWare umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB899589)

  Ważność biuletynu: Ważne
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń usługi klienta systemu NetWare, umożliwiający osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Microsoft Windows i przejęcie kontroli nad nim, gdy ta usługa jest zainstalowana. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  899589 MS05-046: Luka w zabezpieczeniach usługi klienta dla systemu NetWare umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego
 • MS05-045: Luka w zabezpieczeniach Menedżera połączeń sieciowych może umożliwiać atak ukierunkowany na odmowę usługi(KB905414)

  Ważność biuletynu: Średnie
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń, związany z atakiem typu „odmowa usługi”, w wyniku którego usługa Menedżer sieci może przestać odpowiadać w systemie Windows. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  905414 MS05-045: Luka w zabezpieczeniach Menedżera połączeń sieciowych może umożliwiać atak ukierunkowany na odmowę usługi
 • MS05-044: Luka w zabezpieczeniach klienta FTP systemu Windows może umożliwić modyfikowanie lokalizacji transferu plików (KB905495)

  Ważność biuletynu: Średnie
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej modyfikację lokalizacji transferu plików na komputerze w przypadku używania klienta FTP (File Transfer Protocol) systemu Microsoft Windows. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  905495 MS05-044: Luka w zabezpieczeniach klienta FTP systemu Windows może umożliwić modyfikowanie lokalizacji transferu plików

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

Ta aktualizacja nie zawiera zmian w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń.

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000 (KB890830)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000

  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia, czy komputer jest zainfekowany przez określone powszechnie występujące złośliwe oprogramowanie (w tym przez robaki Blaster, Sasser oraz Mydoom). Narzędzie pozwala usunąć wszystkie znalezione infekcje. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetla raport o stanie po następnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z Centrum pobierania firmy Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny Microsoft.com. Narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby komputer był lepiej chroniony, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000
 • Dodatek Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services 2 (KB887624)

  Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla programu Windows SharePoint Services zawiera najnowsze aktualizacje programu Windows SharePoint Services. Obejmuje znaczne ulepszenia zabezpieczeń, a także poprawki dotyczące stabilności i wydajności. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tego elementu nie można go usunąć. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887624 Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services
 • Dodatek Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services 2 (KB887624)

  Dodatek Service Pack 2 dla pakietu szablonów językowych programu Windows SharePoint Services gwarantuje, że wszystkie funkcje programu Windows SharePoint Services będą działały po zainstalowaniu pakietu szablonów językowych. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tego elementu nie można go usunąć. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887624 Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

Ta aktualizacja nie zawiera zmian w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami.

Wtorek, 13 września 2005

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ponownemu oferowaniu aktualizacji. Ten problem zgłoszono w przypadku ograniczonej liczby systemów Microsoft Windows Server 2003 bez zainstalowanych dodatków Service Pack.
 • 893756 MS05-040: Luka w zabezpieczeniach usługi Telefonia umożliwia zdalne wykonanie kodu
 • 896727 MS05-038: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
 • 896428 MS05-033: Luka w zabezpieczeniach klienta Telnet umożliwia ujawnienie informacji
 • 896422 MS05-027: Luka w zabezpieczeniach bloku komunikatów serwera umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • 896358 MS05-026: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • 899588 MS05-039: Luka w usłudze Plug and Play umożliwia zdalne wykonywanie kodu oraz podwyższenie uprawnień
 • 899587 MS04-042: Luki w protokole Kerberos umożliwiają odmowę usługi, ujawnienie informacji i fałszowanie
 • 890046 MS05-032: Luka w zabezpieczeniach agenta firmy Microsoft może umożliwić fałszowanie zawartości
 • 899591 MS05-041: Luka w zabezpieczeniach programu DirectPlay ogranicza ochronę przed atakami ukierunkowanymi na odmowę usługi
 • MS05-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB883939)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ponownemu oferowaniu aktualizacji. Ten problem zgłoszono w przypadku ograniczonej liczby systemów Microsoft Windows Server 2003 bez zainstalowanych dodatków Service Pack.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tych aktualizacji zabezpieczeń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  883939 MS05-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Zmieniona ocena ważności:
 • MS05-038: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB896727)
  • Ta zmiana dotyczy tylko metadanych. Poprzednia wersja metadanych powodowała wyświetlanie niepoprawnej oceny ważności („Ważna”). Ponowne wydanie zawiera poprawną informację o ocenie ważności: Krytyczna.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować aktualizacji zabezpieczeń 896727.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896727 MS05-038: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

  887998 Luka w sprawdzaniu poprawności ścieżki programu ASP.NET w systemie Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3 uruchamianym w systemie Windows XP Media Center lub Tablet PC Edition

  886903 Luka w sprawdzaniu ścieżki środowiska ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1
 • Luka w sprawdzaniu ścieżki środowiska ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3 (KB886906)
  • Ta zmiana dotyczy tylko metadanych. Poprzednia wersja metadanych powodowała wyświetlanie niepoprawnej oceny ważności („Krytyczna”). Ponowne wydanie zawiera poprawną informację o ocenie ważności: Ważna.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tych aktualizacji zabezpieczeń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  886906 Luka w sprawdzaniu ścieżki środowiska ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3
Zmiana metadanych polecenia instalacji w celu usunięcia błędów instalacji
 • MS03-044: Przekroczenie buforu w Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows może być przyczyną uszkodzenia systemu (KB825119)
  • Ta zmiana w metadanych poprawia ustawienia przełączników w celu usunięcia błędów instalacji.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować aktualizacji zabezpieczeń 825119.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  825119 MS03-044: Przekroczenie buforu w Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows może być przyczyną uszkodzenia systemu
Zmiana tekstu
 • MS04-016: Luka w zabezpieczeniach programu DirectPlay umożliwia atak ukierunkowany na odmowę usługi (KB839643)
  • Jest to zmiana metadanych dotycząca tekstu.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować aktualizacji zabezpieczeń 839643.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  839643 MS04-016: Luka w zabezpieczeniach programu DirectPlay umożliwia atak ukierunkowany na odmowę usługi
Zmiana metadanych dotycząca ustawień ponownego uruchamiania
 • MS05-037: Luka w zabezpieczeniach modułu JView Profiler umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB903235)
  • Jest to zmiana metadanych dotycząca ustawień ponownego uruchamiania.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować aktualizacji zabezpieczeń 903235.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  903235 MS05-037: Luka w zabezpieczeniach modułu JView Profiler umożliwia zdalne wykonywanie kodu
Zmiana kategorii z IA-64 na x64
 • 896428 MS05-033: Luka w zabezpieczeniach klienta Telnet umożliwia ujawnienie informacji
 • 896422 MS05-027: Luka w zabezpieczeniach bloku komunikatów serwera umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • 896358 MS05-026: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • MS05-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB883939)
  • Jest to zmiana metadanych służąca naprawie listy kategorii. Nie wprowadzono zmian w sposobie oferowania pakietu.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tych aktualizacji zabezpieczeń.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  883939 MS05-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie określonych najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000 (KB890830)
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia, czy komputer jest zainfekowany przez określone, powszechnie występujące złośliwe oprogramowanie. Do tego złośliwego oprogramowania należą robaki Blaster, Sasser oraz Mydoom. Narzędzie pozwala usunąć wszystkie znalezione infekcje. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie po następnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny microsoft.com. Narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. Aby chronić komputer, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i znane problemy (KB891861)
  Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4
  • Zaktualizowano pliki binarne.
  • Nie trzeba ponownie instalować aktualizacji 891861.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  891861 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i znane problemy
 • Dostępna jest poprawka umożliwiająca rozwiązanie problemu z rejestrem na serwerach Dell PowerEdge, które mają specyficzne niemacierzyste kontrolery dysków i fabrycznie instalowane wersje systemu Windows Server 2003 (KB898792)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ponownemu oferowaniu aktualizacji. Ten problem zgłoszono w przypadku ograniczonej liczby systemów Microsoft Windows Server 2003 bez zainstalowanych dodatków Service Pack.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować aktualizacji 898792.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  898792 Dostępna jest poprawka umożliwiająca rozwiązanie problemu z rejestrem na serwerach Dell PowerEdge, które mają specyficzne niemacierzyste kontrolery dysków i fabrycznie instalowane wersje systemu Windows Server 2003
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
  • Zaktualizowano listę zastępowanych elementów i podany numer artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tego dodatku Service Pack.
 • Instalacja sieciowa dodatku Windows 2000 Service Pack 4 dla specjalistów branży IT
  • Tylko wersja chińska (Hongkong).
  • Zaktualizowano funkcję określania oprogramowania docelowego.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji.

Wtorek, 9 sierpnia 2005

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS05-038: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB896727)

  Ważność biuletynu: Krytyczna
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows 98 Second Edition

  Wykryto problemy dotyczące zabezpieczeń umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera, na którym działa program Microsoft Internet Explorer, i przejęcie kontroli nad tym komputerem. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896727 MS05-038: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
 • MS05-039: Luka w usłudze Plug and Play umożliwia zdalne wykonywanie kodu oraz podwyższenie uprawnień (KB899588)

  Ważność biuletynu: Krytyczna
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń w usłudze Plug and Play umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  899588 MS05-039: Luka w usłudze Plug and Play umożliwia zdalne wykonywanie kodu oraz podwyższenie uprawnień
 • MS05-040: Luka w zabezpieczeniach usługi Telefonia umożliwia zdalne wykonanie kodu (KB893756)

  Ważność biuletynu: Ważna
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń w interfejsie API usługi Telefonia (TAPI) umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  893756 MS05-040: Luka w zabezpieczeniach usługi Telefonia umożliwia zdalne wykonanie kodu
 • MS05-041: Luka w zabezpieczeniach protokołu RDP umożliwia atak typu „odmowa usługi”(KB899591)

  Ważność biuletynu: Średnia
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń w protokole RDP (Remote Desktop Protocol), który może umożliwiać atakującemu zdalne spowodowanie, że system Microsoft Windows przestanie odpowiadać. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  899591 MS05-041: Luka w zabezpieczeniach programu DirectPlay ogranicza ochronę przed atakami ukierunkowanymi na odmowę usługi
 • MS05-042: Luki w protokole Kerberos umożliwiają odmowę usługi, ujawnienie informacji i fałszowanie (KB899587)

  Ważność biuletynu: Średnia
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej uzyskanie dostępu do poufnych danych przesyłanych za pośrednictwem systemu Microsoft Windows w środowisku domeny i przeprowadzanie ataków typu „odmowa usługi” na kontrolery domeny. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  899587 MS04-042: Luki w protokole Kerberos umożliwiają odmowę usługi, ujawnienie informacji i fałszowanie
 • MS05-043: Luka w zabezpieczeniach usługi Bufor wydruku umożliwia zdalne wykonanie kodu(KB896423)

  Ważność biuletynu: Krytyczna
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń w usłudze Bufor wydruku umożliwiający atakującemu złamanie zabezpieczeń systemu Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896423 MS05-043: Luka w zabezpieczeniach usługi Bufor wydruku umożliwia zdalne wykonanie kodu źródłowego

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS05-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer dla systemu Windows Server 2003 (KB883939)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ponownemu oferowaniu aktualizacji w systemie Microsoft Windows Small Business Server.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji 883939 (MS05-025) nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  883939 MS05-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
 • MS05-026: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB896358)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ponownemu oferowaniu aktualizacji w systemie Windows Small Business Server.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji 896358 (MS05-026) nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896358 MS05-026: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • MS05-027: Luka w zabezpieczeniach bloku komunikatów serwera umożliwia zdalne wykonywanie kodu(KB896422)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ponownemu oferowaniu aktualizacji w systemie Windows Small Business Server.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji MS05-027 nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896422 MS05-027: Luka w zabezpieczeniach bloku komunikatów serwera umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • MS05-032: Luka w zabezpieczeniach agenta firmy Microsoft może umożliwić fałszowanie zawartości(KB890046)
  • Firma Microsoft zaktualizowała ten biuletyn, aby poinformować klientów, że jest dostępna poprawiona wersja tej aktualizacji zabezpieczeń dla następujących systemów:
   • Microsoft Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium i Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach Itanium
   • Microsoft Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami x64)
   • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Pliki binarne uległy zmianie.
  • Aktualizację 890046 (MS05-032) należy zainstalować ponownie w systemach wymienionych powyżej.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890046 MS05-032: Luka w zabezpieczeniach agenta firmy Microsoft może umożliwić fałszowanie zawartości
 • MS05-032: Luka w zabezpieczeniach agenta firmy Microsoft może umożliwić fałszowanie zawartości(KB890046)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ponownemu oferowaniu aktualizacji w systemie Windows Small Business Server.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji 890046 (MS05-032) nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890046 MS05-032: Luka w zabezpieczeniach agenta firmy Microsoft może umożliwić fałszowanie zawartości
 • MS05-033: Luka w zabezpieczeniach klienta Telnet umożliwia ujawnienie informacji (KB896428)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ponownemu oferowaniu aktualizacji w systemie Windows Small Business Server.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji 896428 (MS05-033) nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896428 MS05-033: Luka w zabezpieczeniach klienta Telnet umożliwia ujawnienie informacji
 • MS05-030: Luka w zabezpieczeniach programu Outlook Express umożliwia zdalne wykonywanie kodu(KB897715)
  • Zmiana tytułu polegająca na usunięciu wyrazu „zbiorcza”. Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniejszej wydanej aktualizacji zbiorczej programu Outlook Express.
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapewnienia, że przed zaoferowaniem tej aktualizacji zostaną zaoferowane i zainstalowane wcześniej wydane zbiorcze aktualizacje zabezpieczeń programu Outlook Express.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji 897715 (MS05-030) nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  897715 MS05-030: Luka w zabezpieczeniach programu Outlook Express umożliwia zdalne wykonanie kodu
 • MS04-018: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express (KB823353)
  • Ta aktualizacja nie jest już zastępowana przez biuletyn zabezpieczeń MS05-030. Z tego powodu poprzednie zmiany zostały cofnięte.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji 823353 (MS05-018) nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  823353 MS04-018: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express
 • MS04-004: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer(KB832894)
  • Ten element powinien pozostać statyczny w witrynie, ponieważ jest to ostatnia zbiorcza aktualizacja dla programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 dostępna dla systemu Windows 2000.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji 832894 (MS04-004) nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  832894 MS04-004: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
 • MS03-043: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 2000 (tylko z dodatkiem SP4) — program SUS 1.0(KB828035)
  • Tę aktualizację wydano ponownie 28 czerwca 2005 w celu zapewnienia zgodności z pierwotnie wydanym pakietem zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4). Po 28 czerwca 2005 zauważono, że pliki binarne użyte w wersji aktualizacji 828035 przeznaczonej tylko dla systemów z dodatkiem SP4 były starsze niż te, które wydano pierwotnie za pośrednictwem usługi Windows Update w październiku 2003. Ponownie załadowano poprawne pliki binarne do wersji aktualizacji 828035 przeznaczonej tylko dla systemów z dodatkiem SP4 i 9 sierpnia 2005 ponownie wydano tę wersję. Pliki binarne uległy zmianie. Aktualizacja 828035 (MS03-043) może wymagać ponownego zainstalowania.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  828035 MS03-043: Przepełnienie buforu usługi Messenger może pozwolić na wykonanie kodu
 • MS03-007: Niesprawdzany bufor w składniku systemu Windows może być przyczyną złamania zabezpieczeń serwera sieci Web (KB815021)
  • Wersja aktualizacji 815021 przeznaczona dla systemu Windows XP nie jest zastępowana przez biuletyn zabezpieczeń MS04-032. Z tego powodu ten element jest zwracany do wszystkich kanałów dystrybucji.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji 815021 (MS03-007) nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  815021 MS03-007: Niesprawdzany bufor w składniku systemu Windows może być przyczyną złamania zabezpieczeń serwera sieci Web
 • MS02-050: Błąd sprawdzania certyfikatu może pozwalać na fałszowanie tożsamości(KB329115)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ponownemu oferowaniu aktualizacji, jeśli jest zainstalowany pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji 329115 (MS02-050) nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  329115 MS02-050: Błąd sprawdzania certyfikatu może pozwalać na fałszowanie tożsamości
 • MS03-044: Przekroczenie buforu w Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows może być przyczyną uszkodzenia systemu (KB825119)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ponownemu oferowaniu aktualizacji.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji 825119 (MS03-044) nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  825119 MS03-044: Przekroczenie buforu w Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows może być przyczyną uszkodzenia systemu

Nowa zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie określonych najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000 (KB890830)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Po pobraniu narzędzie jest uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia, czy komputer jest zainfekowany przez określone, powszechnie występujące złośliwe oprogramowanie. Do tego oprogramowania należą robaki Blaster, Sasser oraz Mydoom. Narzędzie pozwala usunąć wszystkie znalezione infekcje. W przypadku wykrycia infekcji narzędzie wyświetli raport o stanie po następnym uruchomieniu komputera. Nowa wersja narzędzia będzie oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny Microsoft.com. Narzędzie nie zastępuje programu antywirusowego. W celu ochrony komputera należy używać programu antywirusowego. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000
 • Po uruchomieniu komputera pojawia się komunikat o błędzie „Generic Host Process” albo w wiadomościach e-mail w formacie RTF nie są wyświetlane nazwy załączników DBCS(KB894391)

  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problem, który może powodować pojawianie się komunikatu o błędzie „Generic Host Process” po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 894391 (MS05-012). Ten problem może też powodować, że nazwy plików załączników nie są wyświetlane w wiadomościach e-mail w formacie RTF. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  894391 Po uruchomieniu komputera pojawia się komunikat o błędzie „Proces hosta rodzajowego” albo w wiadomościach e-mail w formacie RTF nie są wyświetlane nazwy załączników DBCS
 • Jest dostępna aktualizacja rozwiązująca problemy z programem Outlook Express 6.0 w systemie Windows XP (KB900930)

  Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje szereg problemów z programem Outlook Express 6.0 w systemie Windows XP. Ta aktualizacja eliminuje problem z niepoprawną obsługą wiadomości, gdy w wierszu tematu znajduje się wyraz „begin”, a także problem z wyświetlaniem dotyczący obserwowanych wątków w grupach dyskusyjnych. Ponadto ta aktualizacja eliminuje dwa problemy, w wyniku których program Outlook Express przestaje odpowiadać. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  900930 Jest dostępna aktualizacja rozwiązująca problemy z programem Outlook Express 6.0 w systemie Windows XP
 • Przeciek pamięci w systemie Windows XP Tablet PC Edition(KB895953)

  Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

  Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problem stopniowego zmniejszania się ilości dostępnej pamięci systemowej w systemie Windows XP Tablet PC Edition 2005. Utrata dostępnej pamięci powoduje pogorszenie wydajności systemu. Ta stopniowa utrata dostępnej pamięci komputera jest powodowana przez problem z usługą tcserver.exe. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  895953 Przeciek pamięci w systemie Windows XP Tablet PC Edition (j. ang.)

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Opis aktualizacji skumulowanej programu Outlook Express (KB887797)
  • Ta aktualizacja nie jest już zastępowana przez biuletyn zabezpieczeń MS05-030. Z tego powodu poprzednie zmiany zostały cofnięte.
  • Zaktualizowano wersję przeznaczoną dla systemu Windows Server 2003 w celu uwzględnienia zmiany dotyczącej wstępnego wykrywania, która została zaimplementowana w wersjach tej aktualizacji dla wszystkich innych systemów operacyjnych.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji 887797 nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887797 Opis aktualizacji skumulowanej programu Outlook Express (KB887797)
 • Aktualizacja działania poleceń skryptu URL w programie Windows Media Player (KB828026)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ponownemu oferowaniu aktualizacji.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji 828026 nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  828026 Aktualizacja działania poleceń skryptu URL w programie Windows Media Player

Czwartek, 28 lipca 2005

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS05-026: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia zdalne wykonywanie kodu(KB896358)
  • Zaktualizowano metadane. Z tego powodu zastępowane aktualizacje (MS05-011, MS04-023 i MS03-044) nie są już oferowane.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji zabezpieczeń 896358 (MS05-026) nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896358 MS05-026: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • MS03-044: Przekroczenie buforu w Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows może być przyczyną uszkodzenia systemu (KB825119)
  • Zaktualizowano mechanizm wykrywania w celu zapobieżenia ponownemu oferowaniu aktualizacji.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji zabezpieczeń 825119 (MS03-044) nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  825119 MS03-044: Przekroczenie buforu w Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows może być przyczyną uszkodzenia systemu

Zmiany w istniejącej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Jak wyłączyć obiekt ADODB.Stream w programie Internet Explorer (KB870669)

  Microsoft Windows XP
  • Zaktualizowano w celu zapewnienia oferowania aktualizacji 870669 w programie Windows Server Update Services.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji 870669 nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  870669 Jak wyłączyć obiekt ADODB.Stream w programie Internet Explorer
 • Aktualizacja Pomocy HTML ograniczająca jej funkcje w przypadku wywołania okna Pomocy za pomocą metody window.showHelp( ) (KB811630)
  • Błąd klasyfikacji wersji 6. Zmieniono klasyfikację z Aktualizacji na Aktualizację krytyczną.
  • Pliki binarne nie uległy zmianie.
  • Aktualizacji 811630 nie trzeba instalować ponownie.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  811630 Aktualizacja Pomocy HTML ograniczająca jej funkcje w przypadku wywołania okna Pomocy za pomocą metody window.showHelp( )

Inne niewielkie zmiany

Poniższe elementy zostały zaktualizowane w celu wykorzystania zalet funkcji filtrowania ustawień regionalnych programu WSUS.
 • Microsoft .NET Framework z dodatkiem Service Pack 2

  Uwzględnione wersje zlokalizowane: koreańska (z zestawem SDK), chińska (uproszczona, z zestawem SDK), angielska, włoska (z zestawem SDK), angielska (z zestawem SDK), chińska (uproszczona), włoska, niemiecka (z zestawem SDK), chińska (tradycyjna, z zestawem SDK), chińska (tradycyjna), japońska (z zestawem SDK), francuska (z zestawem SDK), koreańska, hiszpańska, francuska, hiszpańska (z zestawem SDK), japońska, niemiecka
 • Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Windows SharePoint Services

  Aby uzyskać więcej informacji na temat tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  841876 Opis dodatku Service Pack 1 dla programu Windows SharePoint Services (j. ang.)
  Uwzględnione wersje zlokalizowane: koreańska, węgierska, holenderska, turecka, szwedzka, polska, hebrajska, angielska, niemiecka, czeska, japońska, arabska, chińska (uproszczona), hiszpańska, francuska, norweska, portugalska (Portugalia), duńska, chińska (tradycyjna), grecka, fińska, rosyjska, włoska, portugalska (Brazylia)
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework w wersji 1.0 z dodatkiem SP3

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  886906 Luka w sprawdzaniu ścieżki środowiska ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3
  Wersje zlokalizowane: włoska, chińska (tradycyjna), francuska, japońska, angielska, hiszpańska, niemiecka, koreańska, chińska (uproszczona)

Zawartość usunięta i zawartość, która wygasła

 • Aktualizacja systemu Windows XP Media Center Edition 2004 (KB836657)

Wtorek, 26 lipca 2005

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS05-018: Luki w jądrze systemu Windows mogą być przyczyną podwyższenia poziomu uprawnień i zagrożenia atakami typu „odmowa usługi” (KB890859)
  Wprowadzono niewielką zmianę metadanych w celu rozwiązania możliwego problemu z wdrażaniem programu Microsoft Systems Management Server (SMS). Nie wprowadzono żadnych zmian w plikach binarnych ani w mechanizmie wykrywania. Jeśli ta aktualizacja została już wdrożona, nie trzeba wdrażać jej ponownie. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890859 MS05-018: Luki w jądrze systemu Windows mogą być przyczyną podwyższenia poziomu uprawnień i zagrożenia atakami typu „odmowa usługi”

Zmiany w istniejącej krytycznej zawartości niezwiązanej z zabezpieczeniami

 • Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1

  Zaktualizowano funkcję określania oprogramowania docelowego, tak aby aktualizacja dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Windows Server 2003 była określana jako zainstalowana, a nie jako niepotrzebna.

Wtorek, 12 lipca 2005

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS05-036: Luka w zabezpieczeniach modułu Microsoft Color Management Module umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB901214)

  Ważność biuletynu: Krytyczne
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń związany z modułem Color Management Module, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  901214 MS05-036: Luka w zabezpieczeniach modułu Microsoft Color Management Module umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • MS05-037: Luka w zabezpieczeniach modułu JView Profiler umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB903235)

  Ważność biuletynu: Krytyczne
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows 98 Second Edition

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z uruchomionym programem Microsoft Internet Explorer i przejęcie kontroli nad systemem. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację. Ta aktualizacja ustawia klucz rejestru blokujący próby wykorzystania tego problemu dotyczącego zabezpieczeń. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  903235 MS05-037: Luka w zabezpieczeniach modułu JView Profiler umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Wtorek, 28 czerwca 2005

Nowa zawartość pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i znane problemy (KB891861)

Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

Ta aktualizacja obejmuje wcześniej wydane aktualizacje systemu Windows 2000 — zalecane, krytyczne i dotyczące zabezpieczeń — połączone w jeden, wygodny pakiet. Skutki zainstalowania tego elementu są takie same jak skutki zainstalowania poszczególnych aktualizacji. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
891861 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i znane problemy

Nowa zawartość krytyczna niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Dostępna jest poprawka umożliwiająca rozwiązanie problemu z rejestrem na serwerach Dell PowerEdge, które mają specyficzne niemacierzyste kontrolery dysków i fabrycznie instalowane wersje systemu Windows Server 2003(KB898792)

  Microsoft Windows Server 2003

  Ta aktualizacja poprawia możliwe uszkodzenie wartości rejestru dotyczące zabezpieczeń na niektórych serwerach Dell PowerEdge z fabrycznie instalowanymi wersjami systemu Windows Server 2003 i określonymi konfiguracjami kontrolerów dysków. Zainstalowanie tej aktualizacji powoduje automatyczne sprawdzenie rejestru pod kątem tych uszkodzeń i ich trwałe naprawienie w razie potrzeby. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  898792 Dostępna jest poprawka umożliwiająca rozwiązanie problemu z rejestrem na serwerach Dell PowerEdge, które mają specyficzne niemacierzyste kontrolery dysków i fabrycznie instalowane wersje systemu Windows Server 2003
 • Aktualizacja oprogramowania 898461 instaluje trwałą kopię Instalatora pakietów dla systemu Windows w wersji 6.1.22.4 (KB898461)

  Microsoft Windows XP

  Ta aktualizacja instaluje trwałą kopię Instalatora pakietów dla systemu Windows, dzięki któremu można korzystać z aktualizacji oprogramowania o znacznie mniejszych rozmiarach plików do pobrania. Instalator pakietów ułatwia instalowanie aktualizacji oprogramowania dla systemów operacyjnych Microsoft Windows i innych produktów firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  898461 Aktualizacja oprogramowania 898461 instaluje trwałą kopię programu Package Installer for Windows w wersji 6.1.22.4
 • Nie można poprawnie zainstalować poprawek zabezpieczeń w systemie Windows XP Starter Edition(KB898543)

  Microsoft Windows XP Starter Edition

  Ta aktualizacja rozwiązuje problem z systemami Windows, w wyniku którego może nie być możliwe poprawne zainstalowanie innych aktualizacji oprogramowania. Rozwiązuje również problem mogący zmniejszać maksymalną możliwą do wyświetlenia rozdzielczość ekranu. Omawiany problem dotyczy tylko komputerów, na których jest używany jeden z następujących języków: portugalski (Brazylia), indonezyjski, hindi, malajski lub tajski. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  898543 Nie można poprawnie zainstalować poprawek zabezpieczeń w systemie Windows XP Starter Edition (j. ang.)

Nowa zalecana zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami (niedostępna w programie SUS)

 • Opis nowych funkcji w dodatku Service Pack 1 dla Usług zarządzania prawami dostępu w systemie Windows 1.0 (KB839178)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Dodatek Service Pack 1 dla Usług zarządzania prawami dostępu (Rights Management Services, RMS) zawiera aktualizacje oprogramowania RMS 1.0 oraz samoaktywację i uwierzytelnianie klientów przy użyciu kart inteligentnych i certyfikatów X.509. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  839178 Opis nowych funkcji w dodatku Service Pack 1 dla Usług zarządzania prawami dostępu w systemie Windows 1.0 (j. ang.)
 • Pakiet Media Pack dla systemów Windows XP Home Edition N i Windows XP Professional N (KB886540)

  Windows XP Home Edition N i Windows XP Professional N

  Zainstalowanie pakietu Media Pack zapewni prawidłowe działanie programów i witryn sieci Web korzystających z programu Windows Media Player, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Po zainstalowaniu tego elementu nie można go usunąć. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  886540 Pakiet Media Pack dla systemów Windows XP Home Edition N i Windows XP Professional N (j. ang.)
 • Opis nowych funkcji w dodatku Service Pack 1 dla Usług zarządzania prawami dostępu w systemie Windows 1.0 (KB839178)

  Microsoft Windows Server 2003

  Dodatek Service Pack 1 dla Usług zarządzania prawami dostępu (Rights Management Services, RMS) w systemie Microsoft Windows Server 2003 zawiera aktualizacje oprogramowania RMS 1.0 oraz umożliwia korzystanie z następujących nowych funkcji:
  • Możliwość rejestracji serwera z programem RMS bez łączności serwera z Internetem
  • Integracja aplikacji serwera
  • Lepsza obsługa szablonów wielojęzycznych
  • Obsługa grup dynamicznych w usłudze katalogowej Active Directory
  Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  839178 Opis nowych funkcji w dodatku Service Pack 1 dla Usług zarządzania prawami dostępu w systemie Windows 1.0 (j. ang.)
 • Nie można przesłać plików ani ustawień z komputera z 32-bitową wersją systemu Windows XP do komputera z system Windows XP Professional x64 Edition (KB896344)

  Microsoft Windows XP

  Kreator transferu plików i ustawień dołączony do systemu Windows XP z dodatkiem SP2 nie obsługuje gromadzenia danych z 32-bitowego środowiska systemu Windows XP i stosowania ich w 64-bitowym środowisku systemu Windows XP. Zainstalowanie tej aktualizacji umożliwia obsługę gromadzenia danych w 32-bitowym środowisku systemu Windows XP i stosowanie ich w 64-bitowym środowisku systemu Windows XP. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896344 Nie można przesłać plików ani ustawień z komputera z 32-bitowym wydaniem systemu Windows XP do komputera z system Windows XP Professional x64 Edition

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

Zmiany zostały zastąpione przez pakiet zbiorczy aktualizacji i zostały usunięte z witryny Windows Update. Pozostaną jednak dostępne za pośrednictwem programu Software Update Services (SUS), Aktualizacji automatycznych i wykazu Windows Update.


W celu oznaczenia tej zmiany jako zawartości wyłącznie dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 było konieczne zmodyfikowanie wszystkich wcześniej wydanych aktualizacji zabezpieczeń, których dotyczy zmiana, i utworzenie nowych elementów tylko dla tego systemu. Z tego powodu może być konieczne ponowne zatwierdzenie aktualizacji, jeśli nie jest planowane wdrożenie pakietu zbiorczego aktualizacji.
 • 823182 MS03-041: Luka w zabezpieczeniach weryfikacji Authenticode umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • 823559 MS03-023: Przepełnienie buforu w konwerterze HTML może umożliwić wykonanie kodu
 • 824105 MS03-034: Luka w protokole NetBIOS może spowodować wykluczanie informacji
 • 824141 MS03-045: Przekroczenie buforu w formancie pola listy i pola kombi może umożliwiać uruchomienie kodu źródłowego
 • 824151 MS04-030: Luka w obsłudze komunikatów XML protokołu WebDAV może prowadzić do odmowy usługi
 • 825119 MS03-044: Przekroczenie buforu w Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows może być przyczyną uszkodzenia systemu
 • 826232 MS03-042: Przekroczenie buforu w formancie ActiveX narzędzia do rozwiązywania problemów z systemem Windows umożliwia wykonywanie kodu
 • 828035 MS03-043: Przepełnienie buforu usługi Messenger może pozwolić na wykonanie kodu
 • 828741 MS04-012: Aktualizacja zbiorcza usługi RPC/modelu DCOM firmy Microsoft
 • 828749 MS03-049: Przekroczenie buforu w usłudze stacji roboczej umożliwia uruchamianie kodu źródłowego
 • 835732 MS04-011: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows
 • 837001 MS04-014: Luka w aparacie bazy danych Microsoft Jet może umożliwić wykonanie kodu
 • 839645 MS04-024: Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego
 • 840315 MS04-023: Luka w Pomocy HTML umożliwia wykonanie kodu
 • 840987 MS04-032: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows
 • 841356 MS04-037: Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • 841533 MS04-031: Luka w usługach NetDDE umożliwia zdalne wykonanie kodu
 • 841872 MS04-020: Luka w standardzie POSIX umożliwia wykonanie kodu
 • 841873 MS04-022: Luka w Harmonogramie zadań umożliwia wykonanie kodu
 • 842526 MS04-019: Luka w Menedżerze narzędzi umożliwia wykonanie kodu
 • 870763 MS04-045: Luka w usłudze WINS umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • 871250 MS05-003: Luka w zabezpieczeniach usługi indeksowania umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego
 • 873333 MS05-012: Luka w zabezpieczeniach OLE i COM może umożliwić zdalne wykonanie kodu
 • 873339 MS04-043: Luka w programie HyperTerminal umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • 885250 MS05-011: Luka w zabezpieczeniach bloku komunikatów serwera umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • 885834 MS05-010: Luka w usłudze rejestrowania licencji umożliwia wykonanie kodu
 • 885835 MS04-044: Luki w jądrze systemu Windows oraz usłudze LSASS powodują podniesienie uprawnień
 • 885836 MS04-041: Luka w programie WordPad umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • 888113 MS05-015: Luka w zabezpieczeniach biblioteki obiektów hiperłączy umożliwia zdalne wykonywanie kodu w systemie Windows Server 2003
 • 890047 MS05-008: Luka w powłoce systemu Windows umożliwia zdalne wykonanie kodu
 • 890175 MS05-001: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia wykonanie kodu źródłowego
 • 890859 MS05-018: Luki w jądrze systemu Windows mogą być przyczyną podwyższenia poziomu uprawnień i zagrożenia atakami typu „odmowa usługi”
 • 891711 MS05-002: Luka w zabezpieczeniach obsługi formatu ikon i kursorów umożliwia zdalne wykonanie kodu źródłowego
 • 891781 MS05-013: Luka w formancie ActiveX składnika edytowania DHTML umożliwia wykonanie kodu
 • 892944 MS05-017: Luka w usłudze MSMQ umożliwia wykonanie kodu
 • 893066 MS05-019: Luki w protokole TCP/IP umożliwiają zdalne wykonywanie kodu i odmowę usługi
 • 893086 MS05-016: Luka w powłoce systemu Windows może umożliwić zdalne wykonanie kodu
 • 839643 MS04-016: Luka w zabezpieczeniach programu DirectPlay umożliwia atak ukierunkowany na odmowę usługi
 • 814078 MS03-008: Luka w aparacie obsługi skryptów systemu Windows może pozwalać na uruchomienie kodu
 • 822343 MS03-022: Luka w rozszerzeniu ISAPI programu Windows Media Services może spowodować wykonanie kodu
 • 890923 MS05-020: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Zmiany w istniejących aktualizacjach niezwiązanych z zabezpieczeniami

Zmiany zostały zastąpione przez pakiet zbiorczy aktualizacji i zostały usunięte z witryny Windows Update. Pozostaną jednak dostępne za pośrednictwem programu Software Update Services (SUS), Aktualizacji automatycznych i wykazu Windows Update.


W celu oznaczenia tej zmiany jako zawartości wyłącznie dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 było konieczne zmodyfikowanie wszystkich wcześniej wydanych aktualizacji, których dotyczy zmiana, i utworzenie nowych elementów tylko dla tego systemu. Z tego powodu może być konieczne ponowne zatwierdzenie aktualizacji, jeśli nie jest planowane wdrożenie pakietu zbiorczego aktualizacji.
 • 820888 Komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się) podczas próby zainstalowania woluminu NTFS po ponownym uruchomieniu komputera

Wtorek, 14 czerwca 2005

Nowa zawartość dotycząca zabezpieczeń

 • MS05-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB883939)

  Ważność biuletynu: Krytyczne
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows 98 Second Edition

  Wykryto problemy dotyczące zabezpieczeń umożliwiające osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera, na którym działa program Microsoft Internet Explorer, i przejęcie kontroli nad tym komputerem. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  883939 MS05-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
 • MS05-026: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB896358)

  Ważność biuletynu: Krytyczne
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows 98 Second Edition

  W składniku Pomoc HTML wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896358 MS05-026: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • MS05-027: Luka w zabezpieczeniach bloku komunikatów serwera umożliwia zdalne wykonywanie kodu(KB896422)

  Ważność biuletynu: Krytyczne
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  W bloku komunikatów serwera wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896422 MS05-027: Luka w zabezpieczeniach bloku komunikatów serwera umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • MS05-028: Luka w zabezpieczeniach usługi Klient sieci Web umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB896426)

  Ważność biuletynu: Ważne
  Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP

  W usłudze Klient sieci Web wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896426 MS05-028: Luka w zabezpieczeniach usługi Web Client umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego
 • MS05-030: Luka w zabezpieczeniach programu Outlook Express umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB897715)

  Ważność biuletynu: Ważne
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z uruchomionym programem Microsoft Outlook Express i przejęcie kontroli nad tym komputerem. Aby było możliwe wykorzystanie tej luki, jest wymagane działanie ze strony użytkownika. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  897715 MS05-030: Luka w zabezpieczeniach programu Outlook Express umożliwia zdalne wykonanie kodu
 • MS05-031: Luka w zabezpieczeniach programu szkoleniowego Step-by-Step Interactive umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB898458)

  Ważność biuletynu: Ważne
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  W programie szkoleniowym Step-by-Step Interactive wykryto problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  898458 MS05–031: Luka w interaktywnym treningu krok po kroku umożliwia zdalne wykonanie kodu
 • MS05-032: Luka w zabezpieczeniach agenta firmy Microsoft może umożliwić fałszowanie zawartości (KB890046)

  Ważność biuletynu: Średnie
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń agenta firmy Microsoft umożliwiający osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890046 MS05-032: Luka w zabezpieczeniach agenta firmy Microsoft może umożliwić fałszowanie zawartości
 • MS05-033: Luka w zabezpieczeniach klienta Telnet umożliwia ujawnienie informacji (KB896428)

  Ważność biuletynu: Średnie
  Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń w usłudze Telnet, który umożliwia osobie atakującej uzyskiwanie informacji o komputerze z systemem Windows. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896428 MS05-033: Luka w zabezpieczeniach klienta Telnet umożliwia ujawnienie informacji

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

Nowe pliki binarne
 • Luka w zabezpieczeniach funkcji sprawdzania poprawności ścieżek ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3 w systemach Windows XP Media Center Edition i Windows XP Tablet PC Edition (KB887998)

  Microsoft Windows XP Tablet PC Edition i Microsoft Windows XP Media Center Edition

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu Windows z programem Microsoft .NET Framework i uzyskanie dostępu do danych o ograniczonym dostępie. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887998 Luka w sprawdzaniu poprawności ścieżki programu ASP.NET w systemie Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3 uruchamianym w systemie Windows XP Media Center lub Tablet PC Edition
 • MS05-019: Luki w protokole TCP/IP umożliwiają zdalne wykonywanie kodu i ataki typu „odmowa usługi” (KB893066)

  Ważność biuletynu: Krytyczne
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń systemu Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można zapewnić ochronę komputera, instalując tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  893066 MS05-019: Luki w protokole TCP/IP umożliwiają zdalne wykonywanie kodu i odmowę usługi
Zaktualizowane w celu zastąpienia
 • 890923 MS05-020: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
 • 817606 MS03-024: Przepełnienie buforu w systemie Windows może być przyczyną uszkodzenia danych
 • 823353 MS04-018: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express
 • 825119 MS03-044: Przekroczenie buforu w Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows może być przyczyną uszkodzenia systemu
 • 840315 MS04-023: Luka w Pomocy HTML umożliwia wykonanie kodu
 • 890175 MS05-001: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia wykonanie kodu źródłowego
Zmiany w metadanych lub mechanizmie wykrywania
 • MS03-022: Luka w rozszerzeniu ISAPI programu Windows Media Services może spowodować wykonanie kodu (KB822343)

  Ta aktualizacja zawiera nieznaczne zmiany dotyczące wykrywania, które blokują oferowanie tego elementu, gdy nie jest zainstalowana usługa Media Service. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  822343 MS03-022: Luka w rozszerzeniu ISAPI programu Windows Media Services może spowodować wykonanie kodu

Nowa zawartość krytyczna niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Jest dostępna aktualizacja Instalatora systemu Windows 3.1 dla systemu Windows Server 2003 (S898715) i dla 64-bitowych wersji systemu Windows XP (KB898715)

  Tylko portugalski (Brazylia) i hiszpański
  Microsoft Windows Server 2003

  Ta aktualizacja rozwiązuje problemy ze zgodnością niektórych programów z Instalatorem systemu Microsoft Windows 3.1. Opisano je w artykule 898715 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  898715 Dostępna jest aktualizacja Instalatora Windows 3.1 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i dla 64-bitowych wersji systemu Windows XP
 • Dostępny jest Instalator Windows 3.1 w wersji 2(KB893803)

  Tylko japoński (NEC)
  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Instalator Windows 3.1 jest usługą systemu Windows umożliwiającą instalowanie i konfigurowanie programów. Dodatkowe funkcje wersji 3.1 upraszczają oraz przyspieszają tworzenie i dystrybucję aktualizacji programów oraz zarządzanie nimi. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  893803 Dostępny jest Instalator Windows 3.1 v2 (3.1.4000.2435)

Zmiany w istniejącej zawartości krytycznej niezwiązanej z zabezpieczeniami

Zaktualizowane w celu zastąpienia
 • 887797 Opis aktualizacji skumulowanej programu Outlook Express (KB887797)
Zmiany w metadanych lub mechanizmie wykrywania
 • 870669 Jak wyłączyć obiekt ADODB.Stream w programie Internet Explorer
  Ten element jest teraz oznaczony dla programu Windows Server Update Services (WSUS).

Nowa zalecana zawartość niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Aktualizacja certyfikatów głównych
  Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 i Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

  Ten element aktualizuje listę certyfikatów głównych komputera do najnowszej listy, zaakceptowanej przez firmę Microsoft jako część programu certyfikatów głównych dla produktów Microsoft. Dodanie certyfikatów głównych na komputerze umożliwia bezproblemowe współdziałanie większej liczby programów do bezpiecznego przeglądania sieci Web, zabezpieczania wiadomości e-mail i bezpiecznego dostarczania kodu. Ta aktualizacja obejmuje certyfikaty główne firm Verisign, Thawte i Post.Trust (Irlandia).

Wtorek, 24 maja 2005

Nowa zawartość krytyczna niezwiązana z zabezpieczeniami

Software Update Services (SUS) 1.0
 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Microsoft Windows Server 2003
  Wersje regionalne wydane do tej pory: portugalski, węgierski (wydane 24 maja 2005), holenderski, szwedzki, czeski, polski, turecki (wydane 10 maja 2005), chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), portugalski (Brazylia), rosyjski (wydane 26 kwietnia 2005), hiszpański, włoski, koreański (wydane 21 kwietnia 2005), francuski, japoński (wydane 18 kwietnia 2005), angielski i niemiecki (wydane 28 marca 2005)

  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2003 ułatwia zarządzanie i sterowanie systemem oraz ulepsza infrastrukturę zabezpieczeń, oferując nowe narzędzia zabezpieczeń, takie jak Kreator konfiguracji zabezpieczeń. Dzięki tym narzędziom można lepiej zabezpieczyć serwer podczas działania opartego na rolach. Dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003 ulepsza kompleksową ochronę (zapobiegawcze mechanizmy ochrony) dzięki funkcji zapobiegania wykonywaniu danych (DEP), a także umożliwia użycie bezpiecznego scenariusza pierwszego rozruchu z zastosowaniem uruchamianego po instalacji Kreatora aktualizacji zabezpieczeń.
Witryna wykazu Windows Update i witryna dla klientów usługi Windows Update
 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003
  Wersje regionalne wydane do tej pory: portugalski, węgierski (wydane 24 maja 2005), holenderski, szwedzki, czeski, polski, turecki (wydane 10 maja 2005), chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), chiński (Hongkong) (tylko wykaz), portugalski (Brazylia), rosyjski (wydane 26 kwietnia 2005), francuski, włoski, hiszpański, japoński, koreański (wydane 18 kwietnia 2005), angielski i niemiecki (wydane 28 marca 2005)

  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition i Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2003 ułatwia zarządzanie i sterowanie systemem oraz ulepsza infrastrukturę zabezpieczeń, oferując nowe narzędzia zabezpieczeń, takie jak Kreator konfiguracji zabezpieczeń. Dzięki tym narzędziom można lepiej zabezpieczyć serwer podczas działania opartego na rolach. Dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003 ulepsza kompleksową ochronę dzięki funkcji zapobiegania wykonywaniu danych (DEP), a także umożliwia użycie bezpiecznego scenariusza pierwszego rozruchu z zastosowaniem uruchamianego po instalacji Kreatora aktualizacji zabezpieczeń.

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

 • MS05-002: Luka w zabezpieczeniach obsługi formatu ikon i kursorów umożliwia zdalne wykonanie kodu (KB891711)

  Microsoft Windows Millennium Edition

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń umożliwiający osobie atakującej złamanie zabezpieczeń systemu i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  891711 MS05-002: Luka w zabezpieczeniach obsługi formatu ikon i kursorów umożliwia zdalne wykonanie kodu źródłowego

Wtorek, 17 maja 2005

Nowa zawartość krytyczna niezwiązana z zabezpieczeniami

Software Update Services (SUS) 1.0 i wykaz Windows Update
 • Jest dostępna aktualizacja Instalatora systemu Windows 3.1 dla systemu Windows Server 2003 (S898715) i dla 64-bitowych wersji systemu Windows XP (KB898715)

  Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1

  Ta aktualizacja rozwiązuje problemy ze zgodnością programu Instalator Windows 3.1 i niektórych aplikacji, zgodnie z opisem w artykule 898715 z bazy wiedzy Knowledge Base. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  898715 Dostępna jest aktualizacja Instalatora Windows 3.1 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i dla 64-bitowych wersji systemu Windows XP

Zmiany w istniejących aktualizacjach niezwiązanych z zabezpieczeniami

SUS 1.0, witryna dla klientów usługi Windows Update, wykaz Windows Update i Aktualizacje automatyczne
 • Dostępny jest Instalator Windows 3.1 w wersji 2 (KB893803)

  Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003 (pierwotna wersja), Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (pierwotna wersja), Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1, Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

  Instalator systemu Microsoft Windows 3.1 jest usługą systemu Windows umożliwiającą instalowanie i konfigurowanie aplikacji. Dodatkowe funkcje wersji 3.1 upraszczają oraz przyspieszają tworzenie i dystrybucję aktualizacji aplikacji oraz zarządzanie nimi. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  893803 Dostępny jest Instalator Windows 3.1 v2 (3.1.4000.2435)

Wtorek, 10 maja 2005

Nowe aktualizacje zabezpieczeń

 • MS05-024: Luka w widoku sieci Web umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB894320)

  Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 i Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

  Wykryto problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Windows i przejęcie nad nim kontroli. Można ochronić komputer przed tym zagrożeniem, instalując tę aktualizację firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  894320 MS05-024: Luka w widoku sieci Web umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Nowa zawartość krytyczna niezwiązana z zabezpieczeniami

Software Update Services (SUS) 1.0
 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Microsoft Windows Server 2003
  Wersje regionalne wydane do tej pory: holenderski, szwedzki, czeski, polski, turecki (wydane 10 maja 2005), chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), portugalski (Brazylia), rosyjski (wydane 26 kwietnia 2005), hiszpański, włoski, koreański (wydane 21 kwietnia 2005), francuski, japoński (wydane 18 kwietnia 2005), angielski i niemiecki (wydane 28 marca 2005)

  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition i Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2003 ułatwia zarządzanie i sterowanie systemem oraz ulepsza infrastrukturę zabezpieczeń, oferując nowe narzędzia zabezpieczeń, takie jak Kreator konfiguracji zabezpieczeń. Dzięki tym narzędziom można lepiej zabezpieczyć serwer podczas działania opartego na rolach. Dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003 ulepsza kompleksową ochronę dzięki funkcji zapobiegania wykonywaniu danych (DEP), a także umożliwia użycie bezpiecznego scenariusza pierwszego rozruchu z zastosowaniem uruchamianego po instalacji Kreatora aktualizacji zabezpieczeń.
Witryna wykazu Windows Update i witryna dla klientów usługi Windows Update
 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003
  Wersje regionalne wydane do tej pory: holenderski, szwedzki, czeski, polski, turecki (wydane 10 maja 2005), chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), chiński (Hongkong) (tylko wykaz), portugalski (Brazylia), rosyjski (wydane 26 kwietnia 2005), francuski, włoski, hiszpański, japoński, koreański (wydane 18 kwietnia 2005), angielski i niemiecki (wydane 28 marca 2005)

  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition i Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2003 ułatwia zarządzanie i sterowanie systemem oraz ulepsza infrastrukturę zabezpieczeń, oferując nowe narzędzia zabezpieczeń umożliwiające ochronę serwera podczas działania opartego na rolach, takie jak Kreator konfiguracji zabezpieczeń. Dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003 ulepsza kompleksową ochronę dzięki funkcji zapobiegania wykonywaniu danych (DEP), a także umożliwia użycie bezpiecznego scenariusza pierwszego rozruchu z zastosowaniem uruchamianego po instalacji Kreatora aktualizacji zabezpieczeń.

Wtorek, 3 maja 2005

Zmiany w istniejących aktualizacjach niezwiązanych z zabezpieczeniami

Usunięcie zawartości
 • Dostępny jest Instalator Windows 3.1 w wersji 2(KB893803)
  Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003 (pierwotna wersja), Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (pierwotna wersja), Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 i Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

  Usunięto aktualizację Instalatora Windows 3.1, ponieważ wystąpiły nieoczekiwane problemy ze zgodnością z niektórymi aplikacjami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  893803 Dostępny jest Instalator Windows 3.1 v2 (3.1.4000.2435)
  898628 Po zaktualizowaniu Instalatora Windows do wersji 3.1 jego działanie kończy się niepowodzeniem bez sygnalizowania błędu

Wtorek, 26 kwietnia 2005

Nowa zawartość krytyczna niezwiązana z zabezpieczeniami

Software Update Services (SUS) 1.0
 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Microsoft Windows Server 2003
  Wersje regionalne wydane do tej pory: chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), portugalski, brazylijski, rosyjski (wydane 26 kwietnia 2005), hiszpański, włoski, koreański (wydane 21 kwietnia 2005), francuski, japoński (wydane 18 kwietnia 2005), angielski i niemiecki (wydane 28 marca 2005)

  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition i Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Ponowne opublikowanie wszystkich wersji językowych w zaktualizowania mechanizmu wykrywania

  Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2003 ułatwia zarządzanie i sterowanie systemem oraz ulepsza infrastrukturę zabezpieczeń, oferując nowe narzędzia zabezpieczeń, takie jak Kreator konfiguracji zabezpieczeń. Dzięki Kreatorowi konfiguracji zabezpieczeń można lepiej zabezpieczyć serwer podczas działania opartego na rolach. Dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003 ulepsza kompleksową ochronę dzięki funkcji zapobiegania wykonywaniu danych (DEP). Udostępnia także bezpieczny scenariusz pierwszego rozruchu z zastosowaniem uruchamianego po instalacji Kreatora aktualizacji zabezpieczeń.
Witryna wykazu Windows Update i witryna dla klientów usługi Windows Update
 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Microsoft Windows Server 2003
  Wersje regionalne wydane do tej pory: chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), chiński (Hongkong) (tylko wykaz), portugalski, brazylijski, rosyjski (wydane 26 kwietnia 2005), francuski, włoski, hiszpański, japoński, koreański (wydane 18 kwietnia 2005), angielski i niemiecki (wydane 28 marca 2005)
  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition i Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Ponowne opublikowanie wszystkich wersji językowych w zaktualizowania mechanizmu wykrywania

  Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2003 ułatwia zarządzanie i sterowanie systemem oraz ulepsza infrastrukturę zabezpieczeń, oferując nowe narzędzia zabezpieczeń, takie jak Kreator konfiguracji zabezpieczeń. Dzięki Kreatorowi konfiguracji zabezpieczeń można lepiej zabezpieczyć serwer podczas działania opartego na rolach. Dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003 ulepsza kompleksową ochronę dzięki funkcji zapobiegania wykonywaniu danych (DEP). Udostępnia także bezpieczny scenariusz pierwszego rozruchu z zastosowaniem uruchamianego po instalacji Kreatora aktualizacji zabezpieczeń.

Zmiany w istniejących aktualizacjach zabezpieczeń

Zmiana metadanych/zachowania
 • MS05-003: Luka w zabezpieczeniach usługi indeksowania umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB871250)

  (Ta zmiana dotyczy tylko holenderskiej wersji językowej i jest związana tylko z witryną. Nie ma wpływu na programy SUS i WSUS).

  Microsoft Windows Server 2003

  Polecenie ekspresowej instalacji pakietu dla wersji holenderskiej zawierało literówkę, przez którą pakiet nie był instalowany. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  871250 MS05-003: Luka w zabezpieczeniach usługi indeksowania umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego
 • MS03-045: Przekroczenie buforu w formancie pola listy i pola kombi może umożliwiać uruchomienie kodu (KB824141)

  Microsoft Windows Server 2003

  Starsza funkcja określania oprogramowania docelowego wymagała zmiany, aby zapobiec oferowaniu tej aktualizacji użytkownikom systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  824141 MS03-045: Przekroczenie buforu w formancie pola listy i pola kombi może umożliwiać uruchomienie kodu źródłowego
 • Aktualizacja Pomocy HTML ograniczająca jej funkcje w przypadku wywołania okna Pomocy za pomocą metody window.showHelp( ) (KB811630)

  Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3

  Poprawiono klasyfikację w wykazie Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  811630 Aktualizacja Pomocy HTML ograniczająca jej funkcje w przypadku wywołania okna Pomocy za pomocą metody window.showHelp( )

Zmiany w istniejących aktualizacjach niezwiązanych z zabezpieczeniami

Niewielka aktualizacja oprogramowania
 • Zalecana aktualizacja dla programu DirectX 9.0 — składnik Managed DirectX
  Wprowadzono niewielkie zmiany w tekście i zaktualizowano pliki binarne, aby zapobiec wyświetlaniu okien dialogowych.

Poniedziałek, 18 kwietnia 2005

Nowa zawartość krytyczna niezwiązana z zabezpieczeniami

Software Update Services (SUS) 1.0
 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Microsoft Windows Server 2003
  Wersje regionalne wydane do tej pory: francuski, japoński (wydane 18 kwietnia 2005), angielski, niemiecki (wydane 28 marca 2005), hiszpański, włoski, koreański (zostaną wydane 21 kwietnia)
  Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 Standard Edition i Windows Server 2003 Web Edition

  Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2003 ułatwia zarządzanie i sterowanie systemem oraz ulepsza infrastrukturę zabezpieczeń, oferując nowe narzędzia zabezpieczeń, takie jak Kreator konfiguracji zabezpieczeń. Dzięki Kreatorowi konfiguracji zabezpieczeń można lepiej zabezpieczyć serwer podczas działania opartego na rolach. Dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003 ulepsza kompleksową ochronę dzięki funkcji zapobiegania wykonywaniu danych (DEP). Udostępnia także bezpieczny scenariusz pierwszego rozruchu z zastosowaniem uruchamianego po instalacji Kreatora aktualizacji zabezpieczeń.
Witryna wykazu Windows Update i witryna dla klientów usługi Windows Update
 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003
  Wersje regionalne wydane do tej pory: francuski, włoski, hiszpański, japoński, koreański (wydane 18 kwietnia 2005), angielski, niemiecki (wydane 28 marca 2005)
  Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 Standard Edition i Windows Server 2003 Web Edition

  Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2003 ułatwia zarządzanie i sterowanie systemem oraz ulepsza infrastrukturę zabezpieczeń, oferując nowe narzędzia zabezpieczeń, takie jak Kreator konfiguracji zabezpieczeń. Dzięki Kreatorowi konfiguracji zabezpieczeń można lepiej zabezpieczyć serwer podczas działania opartego na rolach. Dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003 ulepsza kompleksową ochronę dzięki funkcji zapobiegania wykonywaniu danych (DEP). Udostępnia także bezpieczny scenariusz pierwszego rozruchu z zastosowaniem uruchamianego po instalacji Kreatora aktualizacji zabezpieczeń.

Wygasłe aktualizacje

Te elementy zostały wcześniej usunięte z witryny i obecnie wygasają w programie Software Update Services (SUS).

Aktualizacje zbiorcze programu Internet Explorer
 • 828750 MS03-040: Październik 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
 • 824145 MS03-048: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer: listopad 2003
 • 832894 MS04-004: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
 • 834707 MS04-038: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Wtorek, 12 kwietnia 2005

Nowe aktualizacje zabezpieczeń

 • MS05-016: Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB893086)

  Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, oryginalna wersja systemu Microsoft Windows Server 2003, oryginalna wersja systemu Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1, Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition dla 64-bitowych systemów opartych na procesorach Itanium, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition dla 64-bitowych systemów opartych na procesorach Itanium, Microsoft Windows XP Professional, wersja 64-bitowa (Itanium) 2003

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Windows i przejęcie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  893086 MS05-016: Luka w powłoce systemu Windows może umożliwić zdalne wykonanie kodu
 • MS05-017: Luka w zabezpieczeniach usługi MSMQ umożliwia wykonywanie kodu (KB892944)

  Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, Microsoft Windows XP, wersja 64-bitowa z dodatkiem Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 1

  W usłudze kolejkowania wiadomości firmy Microsoft (MSMQ, Microsoft Message Queuing) zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Windows i przejęcie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  892944 MS05-017: Luka w usłudze MSMQ umożliwia wykonanie kodu
 • MS05-018: Luki w zabezpieczeniach jądra systemu Windows umożliwiają podwyższenie poziomu uprawnień i ataki typu „odmowa usługi” (KB890859)

  Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1, Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition dla 64-bitowych systemów opartych na procesorach Itanium, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition dla 64-bitowych systemów opartych na procesorach Itanium, Microsoft Windows XP Professional, wersja 64-bitowa (Itanium) 2003

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Windows i przejęcie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890859 MS05-018: Luki w jądrze systemu Windows mogą być przyczyną podwyższenia poziomu uprawnień i zagrożenia atakami typu „odmowa usługi”
 • MS05-019: Luki w zabezpieczeniach protokołu TCP/IP umożliwiają zdalne wykonywanie kodu i ataki typu „odmowa usługi” (KB893066)

  Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1, Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition dla 64-bitowych systemów opartych na procesorach Itanium, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition dla 64-bitowych systemów opartych na procesorach Itanium, Microsoft Windows XP Professional, wersja 64-bitowa (Itanium) 2003

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej zdalne złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Windows i przejęcie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  893066 MS05-019: Luki w protokole TCP/IP umożliwiają zdalne wykonywanie kodu i odmowę usługi
 • MS05-020: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB890923)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z uruchomionym programem Microsoft Internet Explorer i przejęcie kontroli nad systemem. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890923 MS05-020: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Nowa zawartość krytyczna niezwiązana z zabezpieczeniami

 • Dostępny jest pakiet aktualizacji usługi inteligentnego transferu w tle (BITS) w wersji 2.0 oraz usługi WinHTTP 5.1 dla systemów Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000 (KB842773)

  Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition

  To oprogramowanie aktualizuje usługę inteligentnego transferu w tle (BITS) do wersji 2.0, a także aktualizuje usługę WinHTTP. Te aktualizacje zapewniają optymalny przebieg procesu pobierania. Korzystają one z nowych wersji funkcji Aktualizacje automatyczne, usługi Windows Update oraz innych programów, które transferują pliki przy użyciu usługi inteligentnego transferu w tle (BITS) z wykorzystaniem nieużywanej przepustowości sieci. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  842773 Dostępny jest pakiet aktualizacji usług inteligentnego transferu w tle (BITS) w wersji 2.0 i WinHTTP 5.1 dla systemów Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000
 • Dostępny jest Instalator Windows 3.1 w wersji 2 (KB893803)

  Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1, Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

  Instalator systemu Microsoft Windows 3.1 jest usługą systemu Windows umożliwiającą instalowanie i konfigurowanie aplikacji. Dodatkowe funkcje wersji 3.1 upraszczają oraz przyspieszają tworzenie i dystrybucję aktualizacji aplikacji oraz zarządzanie nimi. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  893803 Dostępny jest Instalator Windows 3.1 v2 (3.1.4000.2435)
 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003
  Wersje regionalne wydane do tej pory: angielska, niemiecka (wydana 28 marca 2005), japońska, koreańska, francuska, hiszpańska, włoska (pojawi się 18 kwietnia 2005 r. w programie SUS).
  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2003 ułatwia zarządzanie i sterowanie systemem oraz ulepsza infrastrukturę zabezpieczeń, oferując nowe narzędzia zabezpieczeń, takie jak Kreator konfiguracji zabezpieczeń. Dzięki temu kreatorowi można lepiej zabezpieczyć serwer podczas działania opartego na rolach. Dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003 ulepsza kompleksową ochronę dzięki funkcji zapobiegania wykonywaniu danych (DEP). Udostępnia także bezpieczny scenariusz pierwszego rozruchu z zastosowaniem uruchamianego po instalacji Kreatora aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie określonych najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000 (KB890830)

  Microsoft Windows XP

  Po pobraniu narzędzia Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania jest ono uruchamiane jednokrotnie w celu sprawdzenia, czy komputer jest zainfekowany przez określone powszechnie znane złośliwe oprogramowanie (w tym przez wirusy Blaster, Sasser i Mydoom). Narzędzie usuwa automatycznie wszystkie znalezione odmiany. Po uruchomieniu narzędzia jest ono usuwane z komputera. Nowa wersja narzędzia jest oferowana co miesiąc. Aby uruchomić narzędzie ręcznie, należy pobrać jego kopię z witryny Centrum pobierania Microsoft lub uruchomić wersję online z witryny Microsoft.com. Oprócz tego narzędzia należy też używać aktualnego programu antywirusowego, aby chronić komputer przed innymi typami złośliwego oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000

Zmiany w istniejącej zawartości dotyczącej zabezpieczeń

Nowe pliki binarne:
 • MS05-009: Firma Microsoft wydała aktualizację zabezpieczeń dla programu Microsoft Windows Messenger (KB887472)

  Microsoft Windows XP z dodatkiem SP1

  Ta aktualizacja będzie oferowana użytkownikom wersji 4.7.0.2009. Aktualizacja zmienia wstępne wykrywanie dla bieżącego aktywnego elementu z 4.7.0.2009 na 4.7.0.0041 dla pliku Msmsgs.exe. Oryginalny element umożliwiał aktualizację tylko użytkownikom wersji 4.7.0.2009. To jest ponowne wydanie tego samego elementu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887472 Firma Microsoft wydała aktualizację zabezpieczeń programu Microsoft Windows Messenger
 • MS05-002: Luka w sposobie obsługi formatów kursora i ikony umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB891711)

  Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Windows i przejęcie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  891711 MS05-002: Luka w zabezpieczeniach obsługi formatu ikon i kursorów umożliwia zdalne wykonanie kodu źródłowego
Zaktualizowane w celu zastąpienia:
 • 890047 MS05-008: Luka w powłoce systemu Windows umożliwia zdalne wykonanie kodu
 • 867282 MS05-014: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
 • 891711 MS05-002: Luka w zabezpieczeniach obsługi formatu ikon i kursorów umożliwia zdalne wykonanie kodu źródłowego
  Microsoft Windows 2000 | Microsoft Windows XP

Wygasłe aktualizacje zabezpieczeń

Te elementy zostały wcześniej usunięte z witryny i obecnie wygasają w programie SUS. Możliwość zachowania zawartości w programie SUS przez dodatkowy rok zależy od warunków umowy.
 • 811493 MS03-013: Przepełnienie buforu w obsłudze komunikatów jądra systemu Windows może prowadzić do podwyższenia poziomu uprawnień
  Uwaga Ten element został usunięty dla systemu Windows XP tylko w programie Windows Update Services (WUS). Ten problem nie dotyczy programu SUS (Software Update Services) 1.0.

Wtorek, 8 marca 2005

Nowe aktualizacje zabezpieczeń

Brak nowych aktualizacji zabezpieczeń dla tej wersji.

Nowe aktualizacje krytyczne niezwiązane z zabezpieczeniami

Brak nowych aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami dla tej wersji.

Zmiany w istniejących aktualizacjach zabezpieczeń

Zmiany funkcji określania oprogramowania docelowego:


Systemy operacyjne w zidentyfikowanych elementach zostały zmienione z „Rodzina systemów Windows Server 2003” na „Windows Server 2003 RTM”. Ma to na celu zapobieganie oferowaniu zidentyfikowanych elementów użytkownikom systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).
839643 MS04-016: Luka w zabezpieczeniach programu DirectPlay umożliwia atak ukierunkowany na odmowę usługi
823353 MS04-018: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express
832483 MS04-003: Przekroczenie buforu w pewnej funkcji składników MDAC może umożliwiać wykonanie kodu
819696 MS03-030: Niesprawdzany bufor w programie DirectX może być przyczyną luki w zabezpieczeniach systemu
823182 MS03-041: Luka w zabezpieczeniach weryfikacji Authenticode umożliwia zdalne wykonywanie kodu
823559 MS03-023: Przepełnienie buforu w konwerterze HTML może umożliwić wykonanie kodu
824105 MS03-034: Luka w protokole NetBIOS może spowodować wykluczanie informacji
825119 MS03-044: Przekroczenie buforu w Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows może być przyczyną uszkodzenia systemu
828035 MS03-043: Przepełnienie buforu usługi Messenger może pozwolić na wykonanie kodu
828741 MS04-012: Aktualizacja zbiorcza usługi RPC/modelu DCOM firmy Microsoft
833987 MS04-028: Przepełnienie buforu podczas przetwarzania pliku JPEG (GDI+) umożliwia wykonanie kodu
835732 MS04-011: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows
837001 MS04-014: Luka w aparacie bazy danych Microsoft Jet może umożliwić wykonanie kodu
839645 MS04-024: Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego
840315 MS04-023: Luka w Pomocy HTML umożliwia wykonanie kodu
819639 MS03-021: Luka w zabezpieczeniach programu Windows Media Player może umożliwiać uzyskanie dostępu do biblioteki multimediów
840374 MS04-015: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows
Zmiana w mechanizmie wykrywania:

824105 MS03-034: Luka w protokole NetBIOS może spowodować wykluczanie informacji
Wprowadzono nieznaczną zmianę w mechanizmie wykrywania, aby zapobiec ponownemu oferowaniu aktualizacji.

Zmiany w istniejących aktualizacjach krytycznych niezwiązanych z zabezpieczeniami

Zmiany funkcji określania oprogramowania docelowego:
Systemy operacyjne w zidentyfikowanych elementach zostały zmienione z „Rodzina systemów Windows Server 2003” na „Windows Server 2003 RTM” w wersji 4. Ma to na celu zapobieganie oferowaniu zidentyfikowanych elementów przez wykaz w wersji 4 i witrynę klientów indywidualnych użytkownikom systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).
872769 Nie można skonfigurować ustawień Zapory systemu Windows lub ustawień Centrum zabezpieczeń na komputerze klienckim z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, znajdującym się w sieci opartej na systemie Windows Small Business Server 2003
870669 Jak wyłączyć obiekt ADODB.Stream w programie Internet Explorer
837272 Czas kopiowania wydłuża się wraz ze wzrostem liczby elementów biblioteki multimediów programu Windows Media Player seria 9
843496 Opis pakietu aktualizacji oprogramowania Windows Media Services seria 9: 13 lipca 2004 (j. ang.)
828026 Aktualizacja działania poleceń skryptu URL w programie Windows Media Player

Wygasłe aktualizacje zabezpieczeń

Następujące elementy zostały wcześniej usunięte z witryny i obecnie wygasają w programie SUS. Możliwość zachowania zawartości w programie SUS przez dodatkowy rok zależy od warunków umowy.
324380 MS02-051: Luka kryptograficzna w protokole RDP może spowodować ujawnienie informacji
328310 MS02-071: Luka związana z obsługą komunikatu WM_TIMER w systemie Windows może zezwolić na zwiększenie uprawnień
330994 MS03-014: kwiecień 2003, poprawka zbiorcza dla programu Outlook Express
811493 MS03-013: Przepełnienie buforu w obsłudze komunikatów jądra systemu Windows może prowadzić do podwyższenia poziomu uprawnień
822679 MS03-025: Luka w obsłudze komunikatów systemu Windows za pośrednictwem Menedżera narzędzi może umożliwić zwiększenie przywilejów
824146 MS03-039: Przepełnienie buforu w usłudze RPCSS może pozwolić atakującemu na uruchamianie szkodliwych programów
828028 MS04-007: Luka w technologii ASN.1 umożliwia wykonanie kodu

Wtorek, 22 lutego 2005

Nowe aktualizacje zabezpieczeń

Brak nowych aktualizacji zabezpieczeń dla tej wersji.

Nowe aktualizacje krytyczne niezwiązane z zabezpieczeniami

 • Podczas przeglądania witryny używającej kodowania znaków Shift-JIS znaki dwubajtowe (DBCS) mogą wyglądać na uszkodzone w programie Internet Explorer w systemie Windows XP(KB886677)

  Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) (tylko japoński, chiński [tradycyjny], chiński [uproszczony])

  Ta aktualizacja rozwiązuje problem, w wyniku którego znaki dwubajtowe (DBCS) mogą wyglądać na uszkodzone w programie Microsoft Internet Explorer na komputerze z systemem Windows XP. Ten problem występuje podczas przeglądania witryny używającej kodowania znaków Shift-JIS. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować tę aktualizację. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  886677 Podczas przeglądania witryny używającej kodowania znaków Shift-JIS znaki dwubajtowe (DBCS) mogą wyglądać na uszkodzone w programie Internet Explorer w systemie Windows XP (j. ang.)
 • Błąd zatrzymania „Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)” wyświetlany w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub w systemie Windows Server 2003 (KB887742)

  Windows XP SP2 (wszystkie języki)

  Ta aktualizacja rozwiązuje problem, w wyniku którego komputer może przestać odpowiadać, jeśli jest na nim zainstalowane określone oprogramowanie zapory lub program antywirusowy. W celu rozwiązania tego problemu należy zainstalować tę aktualizację sterownika HTTP.sys udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887742 Błąd zatrzymania „Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)” w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub w systemie Windows Server 2003
 • Dostępny jest pakiet aktualizacji usług inteligentnego transferu w tle (BITS) w wersji 2.0 i WinHTTP 5.1 dla systemów Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000 (KB842773)

  Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 oraz oryginalna wersja systemu Microsoft Windows Server 2003 (wszystkie języki)

  To oprogramowanie aktualizuje usługę inteligentnego transferu w tle (BITS) do wersji 2.0, a także aktualizuje usługę WinHTTP. Te aktualizacje zapewniają optymalny przebieg procesu pobierania, korzystając z nowych wersji funkcji Aktualizacje automatyczne, usługi Windows Update oraz innych programów, które transferują pliki przy użyciu usługi inteligentnego transferu w tle (BITS) z wykorzystaniem nieużywanej przepustowości sieci. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  842773 Dostępny jest pakiet aktualizacji usług inteligentnego transferu w tle (BITS) w wersji 2.0 i WinHTTP 5.1 dla systemów Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

Zmiany w istniejących aktualizacjach oprogramowania

Zmiany w tekście dla aktualizacji oprogramowania:


Zalecana aktualizacja dla programu Microsoft DirectX 9.0 — składnik Managed DirectX
 • Aktualizacja składnika Managed DirectX programu DirectX 9.0a: Poprawiono łącze „przeczytaj więcej” w wersji koreańskiej.

Zmiany w istniejących aktualizacjach zabezpieczeń

Zmiany wymienione na poniższej liście zostały wprowadzone między 9 lutego 2005 r. a 15 lutego 2005 r. Te zmiany nie wymagają ponownej instalacji aktualizacji oprogramowania. Jednak użytkownicy wersji beta programu Windows Update Services mogą zauważyć, że te aktualizacje oprogramowania wyglądają na zmienione. Te zmiany nie reprezentują przypadków, gdy aktualizacja oprogramowania została zaoferowana na komputerze, który tego nie wymaga, ani przypadków, gdy aktualizacja oprogramowania nie została zaoferowana na komputerze, który tego wymaga.
 • W zawartości związanej z następującymi aktualizacjami oprogramowania brakowało poziomu zabezpieczeń oraz numeru biuletynu zabezpieczeń:
  324380 MS02-051: Luka kryptograficzna w protokole RDP może spowodować ujawnienie informacji

  811114 MS03-018: Maj 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internetowe usługi informacyjne (IIS)

  828028 MS04-007: Luka w technologii ASN.1 umożliwia wykonanie kodu

  828741 MS04-012: Aktualizacja zbiorcza usługi RPC/modelu DCOM firmy Microsoft

  830352 MS04-006: Luka w usłudze Windows Internet Name Service (WINS) umożliwia wykonanie kodu

  832359 MS04-008: Luka w programie Windows Media Services umożliwia atak typu „odmowa usługi”

  832483 MS04-003: Przekroczenie buforu w pewnej funkcji składników MDAC może umożliwiać wykonanie kodu

  832894 MS04-004: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

  835732 MS04-011: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows

  837001 MS04-014: Luka w aparacie bazy danych Microsoft Jet może umożliwić wykonanie kodu

  837009 MS04-013: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń programu Outlook Express

  840374 MS04-015: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows
 • Następujące aktualizacje oprogramowania zostały niepoprawnie zarejestrowane jako wymagające interfejsu użytkownika podczas instalowania ich przez program SUS:
  867801 MS04-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

  888162 Komunikat o błędzie „Explorer.EXE — Nie znaleziono punktu wejścia — Nie znaleziono punktu wejścia procedury SHCreateThreadRef w bibliotece Shlwapi.dll” jest wyświetlany po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS04-038

  816093 MS03-011: Luka w programie Microsoft VM może umożliwić atak na system
 • Ocena ważności została zmieniona z Ważne na Krytyczne:
  835732 MS04-011: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows

Wtorek, 8 lutego 2005

Nowe aktualizacje zabezpieczeń

 • Luka w sprawdzaniu ścieżki środowiska ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3(KB886906)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Windows, na którym jest uruchomiony program Microsoft .NET Framework, i uzyskanie dostępu do zastrzeżonych danych. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  886906 Luka w sprawdzaniu ścieżki środowiska ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3
 • Luka w sprawdzaniu ścieżki środowiska ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1,1 z dodatkiem Service Pack 1 (KB886903)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Windows, na którym jest uruchomiony program Microsoft .NET Framework, i uzyskanie dostępu do zastrzeżonych danych. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  886903 Luka w sprawdzaniu ścieżki środowiska ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1
 • Luka w zabezpieczeniach funkcji sprawdzania poprawności ścieżek ASP.NET w programie Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3 w systemach Windows XP Media Center Edition i Windows XP Tablet PC Edition (KB887998)

  Microsoft Windows XP Tablet Edition, Microsoft Windows Media Center Edition

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Windows, na którym jest uruchomiony program Microsoft .NET Framework, i uzyskanie dostępu do zastrzeżonych danych. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887998 Luka w sprawdzaniu poprawności ścieżki programu ASP.NET w systemie Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3 uruchamianym w systemie Windows XP Media Center lub Tablet PC Edition
 • MS05-006: Luka w zabezpieczeniach programów Windows SharePoint Services i SharePoint Team Services umożliwia ataki sieciowe oparte na skryptach międzywitrynowych i fałszowaniu informacji (KB887981)

  Microsoft Windows Server 2003

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887981 MS05-006: Luka w programie Windows SharePoint Services i SharePoint Team Services umożliwia ataki sieciowe oparte na skryptach międzywitrynowych i fałszowaniu informacji
 • MS05-007: Luka w zabezpieczeniach systemu Windows umożliwia ujawnienie informacji (KB888302)

  Microsoft Windows XP

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej zdalne odczytywanie informacji o komputerze z systemem Microsoft Windows. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  888302 MS05-007: Luka w systemie Windows umożliwia ujawnienie informacji
 • MS05-008: Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB890047)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890047 MS05-008: Luka w powłoce systemu Windows umożliwia zdalne wykonanie kodu
 • Firma Microsoft wydała aktualizację zabezpieczeń dla programu Microsoft Windows Media Player 9 (KB885492)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  885492 Firma Microsoft wydała aktualizację zabezpieczeń programu Microsoft Windows Media Player 9
 • Firma Microsoft wydała aktualizację zabezpieczeń dla programu Microsoft Windows Messenger (KB887472)

  Microsoft Windows XP

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887472 Firma Microsoft wydała aktualizację zabezpieczeń programu Microsoft Windows Messenger
 • MS05-010: Luka w zabezpieczeniach usługi rejestrowania licencji umożliwia zdalne wykonywanie kodu(KB885834)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  885834 MS05-010: Luka w usłudze rejestrowania licencji umożliwia wykonanie kodu
 • MS05-011: Luka w zabezpieczeniach bloku komunikatów serwera umożliwia zdalne wykonywanie kodu(KB885250)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  885250 MS05-011: Luka w zabezpieczeniach bloku komunikatów serwera umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • MS05-012: Luka w zabezpieczeniach mechanizmu OLE i modelu COM umożliwia zdalne wykonywanie kodu(KB873333)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  873333 MS05-012: Luka w zabezpieczeniach OLE i COM może umożliwić zdalne wykonanie kodu
 • MS05-013: Luka w formancie ActiveX składnika edytowania DHTML umożliwia wykonywanie kodu (KB891781)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  891781 MS05-013: Luka w formancie ActiveX składnika edytowania DHTML umożliwia wykonanie kodu
 • MS05-014: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB867282)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z uruchomionym programem Microsoft Internet Explorer i przejęcie kontroli nad systemem. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  867282 MS05-014: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
 • MS05-015: Luka w zabezpieczeniach biblioteki obiektów hiperłączy umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB888113)

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000

  Zidentyfikowano problem dotyczący zabezpieczeń, który umożliwia osobie atakującej złamanie zabezpieczeń komputera z systemem Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. W celu zapewnienia ochrony komputera należy zainstalować tę aktualizację udostępnioną przez firmę Microsoft. Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  888113 MS05-015: Luka w zabezpieczeniach biblioteki obiektów hiperłączy umożliwia zdalne wykonywanie kodu w systemie Windows Server 2003

Nowe aktualizacje krytyczne

Brak nowych aktualizacji krytycznych.

Zmiany w istniejącej zawartości

We wtorek, 8 lutego 2005 r., wprowadzono następujące zmiany w istniejącej zawartości i aktualizacjach oprogramowania.

Zmiany w mechanizmie wykrywania aktualizacji oprogramowania:
 • MS02-050: Błąd sprawdzania certyfikatu może pozwalać na fałszowanie tożsamości (KB329115)

  Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 2000. Mechanizm wykrywania tego pakietu wymaga zmiany, tak aby pakiet był ponownie oferowany po zmianie pliku na starszą wersję. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  329115 MS02-050: Błąd sprawdzania certyfikatu może pozwalać na fałszowanie tożsamości
 • MS04-024: Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu (KB839645)

  Mechanizm wykrywania bieżącego pakietu zawiera ogólny klucz rejestru. Mechanizm wykrywania tego pakietu wymaga zmiany w celu usunięcia tego klucza rejestru i użycia mechanizmu wykrywania wersji pliku. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  839645 MS04-024: Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego
Zamienione aktualizacje oprogramowania:
 • MS03-021: Luka w zabezpieczeniach programu Windows Media Player umożliwia uzyskanie dostępu do biblioteki multimediów (KB819639)

  Ten pakiet został zastąpiony przez biuletyn zabezpieczeń MS05-009 (885492). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  819639 MS03-021: Luka w zabezpieczeniach programu Windows Media Player może umożliwiać uzyskanie dostępu do biblioteki multimediów
 • MS04-038: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB834707)

  Ten pakiet został zastąpiony przez biuletyn zabezpieczeń MS05-014 (867282) we wszystkich obsługiwanych połączeniach systemu operacyjnego bez programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)/programu Internet Explorer 6. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  834707 MS04-038: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
 • MS04-040: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (KB889293)

  Ten pakiet został zastąpiony przez biuletyn zabezpieczeń MS05-014 (867282) dla wersji programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  889293 MS04-040: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
 • Program Windows Messenger w wersji 4.7.2009 nie będzie już dostępny do pobrania. Został zastąpiony przez program Windows Messenger w wersji 4.7.2010.
Wygasłe aktualizacje oprogramowania:


Następujące elementy zostały wcześniej usunięte z witryny i obecnie wygasają w programie SUS. Możliwość zachowania zawartości w programie SUS przez dodatkowy rok zależy od warunków umowy.
 • MS03-010: Luka w programie mapowania punktów końcowych wywołań RPC umożliwia ataki typu „odmowa usługi”(KB331953)

  Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  331953 MS03-010: Luka w programie mapowania punktów końcowych wywołań RPC umożliwia ataki typu „odmowa usługi” (DoS)
Zmiany w tekście dla aktualizacji oprogramowania:


W następujących aktualizacjach wprowadzono zmiany w tekście tytułu lub opisu. Nie ma jednak zmian w samym pakiecie ani używanej logice wykrywania.
 • Niemiecki pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework w wersji 1.1 Wprowadzono zmianę w opisie tej aktualizacji oprogramowania.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian opisu programów Software Update Services i Windows Server Update Services w materiałach z 2007 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
894199 Opis zmian w zawartości dla programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) z roku 2009
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmian opisu programów Software Update Services i Windows Server Update Services w materiałach z 2006 roku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
930858 Opis programów SUS (Software Update Services) i WSUS (Windows Server Update Services) zmienia się w materiałach z roku 2006


Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 918043 — ostatni przegląd: 04/16/2009 15:49:45 — zmiana: 2.6

 • Microsoft Software Update Services 1.0
 • Microsoft Software Update Services 1.0
 • kbsecurity kbinfo KB918043
Opinia