Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas uruchamiania programu Outlook Express 6 z dodatkiem Service Pack 1 może brakować wszystkich elementów poczty e-mail

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas uruchamiania programu Microsoft Outlook Express 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) może brakować wszystkich elementów poczty e-mail.
Przyczyna
Ten problem może występować, jeżeli plik bazy danych (dbx) wiadomości i kontaktów zostanie uszkodzony podczas kompaktowania pliku dbx.

Uwaga: Według zgłoszeń, uszkodzenie pliku dbx występuje częściej wówczas, gdy spełniony jest jeden lub kilka z następujących warunków:
 • Program Outlook Express jest zamykany podczas kompaktowania pliku dbx.
 • Proces kompaktowania jest zatrzymywany.
 • Zazwyczaj program Outlook Express jest uruchomiony przez dłuższy czas bez zamykania. Na przykład program Outlook Express jest zazwyczaj uruchamiany rano. Następnie nie jest on zamykany aż do chwili, kiedy komputer zostanie wyłączony wieczorem.
 • Plik dbx jest bardzo duży. Na przykład rozmiar pliku dbx może przekraczać 1 gigabajt (GB).
Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń MS06-076. Tę aktualizację zabezpieczeń uwzględniono w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
923694 MS06-076: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express
Ponadto następujący plik umożliwiający rozwiązanie tego problemu jest dostępny do pobrania z witryny Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz pakiet KB918766.Data wydania: 20 kwietnia 2006 r.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek Service Pack
Directdb.dll6.0.2900.289281 92020-kwi-200614:23x86SP2
Msoe.dll6.0.2900.28921 311 74420-kwi-200614:23x86SP2

Po zainstalowaniu tej aktualizacji kopia zapasowa pliku dbx jest tworzona podczas każdego kompaktowania bazy danych. Po pomyślnym skompaktowaniu bazy danych kopia zapasowa pliku dbx jest przenoszona do Kosza.

Jeżeli folder poczty zostanie uszkodzony podczas kompaktowania bazy danych po zainstalowaniu tej aktualizacji, należy wykonać następujące kroki w celu przywrócenia tego folderu.

Uwaga: Ta aktualizacja nie wpływa na pliki, które były uszkodzone przed zainstalowaniem tej aktualizacji. Aby rozwiązać problemy z uszkodzeniami występujące po zainstalowaniu tej aktualizacji, wykonaj następujące kroki.
 1. Zamknij program Outlook Express.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Kosz na pulpicie.
 3. Zlokalizuj plik kopii zapasowej. Nazwa pliku powinna być podobna do następującej: nazwa_folderu_poczty.bak.

  Uwaga: W tej nazwie pliku nazwa_folderu_poczty jest zgodna z brakującym folderem poczty w programie Outlook Express. Jeżeli uszkodzonych jest kilka plików, konieczne może być przywrócenie kilku plików. W takim wypadku Kosz zawiera kilka plików nazwa_folderu_poczty.bak.
 4. Kliknij prawym przyciskiem każdy plik kopii zapasowej programu Outlook Express, a następnie kliknij polecenie Przywróć. Plik zostanie przywrócony w folderze %profil_użytkownika%\local settings\application data\identities\identyfikator_GUID_użytkownika\microsoft\outlook express\.

  Uwagi
  • Składnik %profil_użytkownika% tej ścieżki jest zazwyczaj folderem C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika.
  • Składnik identyfikator_GUID_użytkownika tej ścieżki jest podobny do następującego: {05A26C0D-1173-4013-84A0-EAC2A1FE40F6}.
  • Jeżeli z programem Outlook Express używanych jest kilka profilów tożsamości, może występować kilka identyfikatorów_GUID_użytkownika. Każdy unikatowy identyfikator_GUID_użytkownika odpowiada oddzielnemu profilowi.
 5. Zlokalizuj folder %profil_użytkownika%\local settings\application data\identities\identyfikator_GUID_użytkownika\microsoft\outlook express\.

  Uwaga: Ta ścieżka zawiera foldery ukryte. Jeżeli konieczne jest przeglądanie tego folderu, należy włączyć opcję Pokaż ukryte pliki i foldery w oknie Opcje folderów.

  Jeżeli folder %profil_użytkownika%\local settings\application data\identities\identyfikator_GUID_użytkownika\microsoft\outlook express\ zawiera plik nazwa_folderu_poczty.dbx taki sam, jak plik, który chcesz przywrócić, przenieś istniejący plik nazwa_folderu_poczty.dbx do innego folderu. Można usunąć ten plik po pomyślnym przywróceniu elementów poczty e-mail.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik nazwa_folderu_poczty.bak, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
 7. Zmień rozszerzenie nazwy pliku bak na .dbx.
 8. Uruchom program Outlook Express. Elementy poczty e-mail użytkownika powinny zostać przywrócone.
W przypadku braku wiadomości e-mail w kilku folderach konieczne może być wykonanie tych kroków dla kilku plików kopii zapasowej. Jeżeli nie można uruchomić programu Outlook Express, konieczne może być wykonanie następujących kroków w celu przywrócenia pliku Folders.dbx. Pliki bak można usunąć z Kosza po upewnieniu się, że baza danych została pomyślnie skompaktowana.

Jak ręcznie skompaktować foldery poczty

Po zainstalowaniu tej aktualizacji licznik w programie Outlook Express jest resetowany podczas ręcznego kompaktowania folderów poczty użytkownika. Foldery poczty nie będą kompaktowane automatycznie aż do chwili, kiedy program Outlook Express zostanie zamknięty 100 razy. Jeżeli istnieje wiele elementów e-mail użytkownika, należy regularnie ręcznie kompaktować bazę danych, aby ułatwić zapobieganie utracie danych.

Aby ręcznie kompaktować foldery poczty, skorzystaj z jednej z następujących metod:
 • W menu Plik wskaż polecenie Folder, a następnie kliknij polecenie Kompaktuj lub Kompaktuj wszystkie foldery.
 • W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Kliknij kartę Konserwacja, kliknij przycisk Oczyść teraz, a następnie kliknij przycisk Kompaktuj.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
dbx, .dbx, database compaction, database corruption, compaction
Właściwości

Identyfikator artykułu: 918069 — ostatni przegląd: 12/09/2015 05:32:19 — zmiana: 2.0

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbexpertisebeginner kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB918069
Opinia