Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie przy próbie przejścia do trybu offline na komputerze z klientem przenośnym aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Błąd przenoszenia danych dla obiektu”

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Poprawka omówiona w tym artykule jest niedostępna dla chińskiej i japońskiej wersji językowej programu Microsoft Dynamics CRM.
Symptomy
Próba przejścia do trybu offline na komputerze z klientem przenośnym aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3.0 kończy się niepomyślnie. Pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Błąd przenoszenia danych dla obiektu "nazwa_obiektu" podczas akcji salnsert, numer wiersza = 1. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc, i spróbuj ponownie przejść do trybu offline.
Ponadto w dzienniku aplikacji na komputerze z klientem przenośnym jest rejestrowany następujący komunikat o błędzie:

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: MSCRMOfflineSync
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 6000
Data: data
Godzina: godzina
Użytkownik: nazwa_użytkownika
Komputer: nazwa_komputera

Opis:

An error occurred during Offline Synchronization. Try going offline again, or restart Microsoft Outlook. saInsert failed for entity 'Account', batchRows=0 with exception System.Data.SqlClient.SqlException: Bulk Insert fails. Column is too long in the data file for row 1, column 71. Make sure the field terminator and row terminator are specified correctly.

OLE DB provider 'STREAM' reported an error. The provider did not give any information about the error.
OLE DB error trace [OLE/DB Provider 'STREAM' IRowset::GetNextRows returned 0x80004005: The provider did not give any information about the error.].
The statement has been terminated.
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.Utility.ExecuteSql(String strCommand, CrmDbConnection dbConnection)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.PopulateTempTable(String tempTableName, String fileName, CrmDbConnection dbConnection, Int32 count, String formatFile)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.DoInsertTable(EntityMetadata entity, String fileName, Int32 count, Boolean extension, String attributes)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.DoInsert(EntityMetadata entity, String fileName, Int32 count)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.ExecuteInsert(String entityName, Int32 count)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.SyncData.DoBatchStep(ITransferDataProvider transferDataProvider, String entityName, SyncAction action, Int32 batchRows).

Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Do głównego formularza obiektu dodano pole atrybutu niestandardowego, które wykorzystuje typ NTEXT.
 • Pole atrybutu niestandardowego powiązanego rekordu zawiera więcej niż 4000 znaków.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Zainstaluj poprawkę opisaną w tym artykule.
 2. Zainstaluj poprawkę dla programu Microsoft SQL Server opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  923327 FIX: You may receive an access violation error message when you import data by using the "Bulk Insert" command in SQL Server 2000
  Uwagi:
  • Poprawkę opisaną w tym artykule należy zainstalować na każdej klienckiej stacji roboczej dla wystąpienia MachineName\CRM programu SQL Server.
  • Poprawka ujawnia usterkę programu Microsoft SQL Server w procesie wstawiania zbiorczego. Tę usterkę można usunąć podczas instalacji poprawki.
 3. Po zainstalowaniu tych dwóch poprawek użytkownik powinien usunąć zawartość następującego folderu, zanim się wyloguje:
  C:\Documents and Settings\<użytkownik komputera z klientem przenośnym programu crm>\Application Data\Microsoft\MSCRM\BCP\FMT\
Uwaga: Symbol zastępczy <użytkownik komputera z klientem przenośnym programu CRM> reprezentuje rzeczywistego użytkownika komputera z klientem przenośnym programu CRM.

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest już dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Klient Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers dla programu Microsoft Office Outlook

Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzina
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5745.103083.30419-sty-200711:06

Klient Microsoft Dynamics CRM 3.0 dla programu Microsoft Office Outlook

Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzina
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5300.127880.76028-sie-200613:42

Informacje o instalacji

Tę poprawkę należy zainstalować na komputerach z klientami przenośnymi, na których są uruchamiane składniki klienckie programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 lub Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers.

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalacji tej poprawki.

Informacje o usuwaniu

Aby odinstalować tę poprawkę na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

W celu usunięcia tej poprawki z komputera z systemem Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003 administratorzy systemu mogą użyć narzędzia Spuninst.exe. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w następującym folderze:
%Windir%\$NTUninstallKB918108$\Spuninst
Aby uzyskać dodatkowe informacje o parametrach instalatora pakietu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
832475 Opis nowych funkcji instalatora pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli pojawi się odpowiedni monit, należy ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu poprawki.
Stan
Ten problem został usunięty w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0. Jednak pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microosft Dynamics CRM 3.0 nie jest jeszcze dostępny dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers. Dlatego w przypadku korzystania z programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers trzeba zainstalować tę poprawkę.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
922815 Update Rollup 1 is available for Microsoft Dynamics CRM 3.0
Więcej informacji
Jeśli po zainstalowaniu tej poprawki nadal występuje problem opisany w sekcji „Symptomy” niniejszego artykułu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
916165 Błąd przy przejściu do trybu offline w kliencie Microsoft Dynamics CRM for Outlook: „Failed move data for entity <NazwaJednostki> during action saInsert, countRows=<LiczbaWierszy>. Contact your system administrator for assistance”
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia ich z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
887283 Microsoft Business Solutions CRM software hotfix and update package naming standards
crm3 crm30 crm3.0
Właściwości

Identyfikator artykułu: 918108 — ostatni przegląd: 12/09/2015 05:33:07 — zmiana: 7.3

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers, Microsoft Dynamics CRM 3.0, Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook

 • kbnosurvey kbarchive kbcrmv3cno kberrmsg kbbug kbmbscustomization kbhotfixserver kbqfe kbmbsmigrate kbpubtypekc KB918108
Opinia