Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS06-042: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń do programu Internet Explorer

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn MS06-042 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby przejrzeć pełny biuletyn o zabezpieczeniach, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy

 • Firma Microsoft wydała nową wersję aktualizacji zabezpieczeń 918899 (MS06-042) 12 września 2006 roku. Ta nowa wersja aktualizacji eliminuje lukę w zabezpieczeniach występującą na komputerach użytkowników korzystających z programów Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1, Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 i Internet Explorer 6 dla systemu Microsoft Windows Server 2003. Klienci korzystający z tych wersji programu Internet Explorer powinni niezwłocznie zastosować tę nową aktualizację.
 • Po uruchomieniu skryptu na stronie sieci Web po zastosowaniu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 918899 (MS06-042) dla programu Internet Explorer może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie: Ten problem występuje na komputerze z systemem Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  926046Komunikat o błędzie podczas uruchamiania skryptu na stronie sieci Web po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS06-042 na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003: „Odmowa uprawnień”
 • Przeglądarka Internet Explorer 6 jest nagle zamykana podczas przeglądania witryny sieci Web korzystającej z protokołu i kompresji HTTP 1.1. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  923762Działanie programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 jest nieoczekiwanie kończone po zainstalowaniu aktualizacji 918899
  Firma Microsoft wydała nową wersję aktualizacji zabezpieczeń 918899 (MS06-042) 24 sierpnia 2006 r. Nowa wersja aktualizacji zabezpieczeń rozwiązuje problem występujący u użytkowników korzystających z przeglądarki Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1. Aktualizacja dotyczy wyłącznie użytkowników przeglądarki Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1. Wszyscy klienci powinni zainstalować aktualizację zabezpieczeń 918899.

  Aby rozwiązać ten problem, użytkownicy przeglądarki Internet Explorer 6 z dodatkiem SP 1 powinni zainstalować nową aktualizację zabezpieczeń 918899 (MS06-042), wydaną 24 sierpnia 2006 r.
 • Po przejściu na stronę, na której występują niestandardowe wyskakujące okienka, przeglądarka Internet Explorer 6 jest niespodziewanie zamykana i zgłaszany jest błąd pliku Mshtml.dll. Problem występuje po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 918899 na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Użytkownicy dotknięci tym problemem mogą skorzystać z udostępnionej poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  923996Program Internet Explorer 6 jest nieoczekiwanie zamykany po odwiedzeniu strony sieci Web, na której zastosowano niestandardowy obiekt wyskakujący
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń aplikacje sieci Web zależne od skryptów na stronach tych aplikacji mogą przestać odpowiadać. Przyczyną tego problemu jest luka w zabezpieczeniach języka JScript. Ten problem został rozwiązany. Odpowiednią poprawkę uwzględniono w najnowszej aktualizacji języka JScript. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  917344MS06-023: Luka w zabezpieczeniach w języku Microsoft JScript umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • W systemach Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 oraz Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 element Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania zawiera listę aktualizacji oprogramowania. W aplecie Dodaj lub usuń programy są one wymienione pod nazwą produktu, który aktualizują. W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 niniejsza aktualizacja znajduje się na liście w narzędziu Dodaj lub usuń programy w obszarze Windows XP – Aktualizacje oprogramowania. W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 informacje dotyczące daty zainstalowania tej aktualizacji nie są wyświetlane w narzędziu Dodaj lub usuń programy. Ta aktualizacja nie pojawia się więc w składnikach zalecanych do zainstalowania. Ta aktualizacja jest jednak widoczna na początku listy Windows XP – Aktualizacje oprogramowania.
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń próba odtworzenia scen znajdujących się na niektórych dyskach DVD typu WMV HD (Windows Media High Definition Video) w programie Microsoft Windows Media Player może zakończyć się niepowodzeniem. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  884487Kliknięcie rozdziału na niektórych dyskach DVD WMV HD w programie Windows Media Player nie powoduje jego odtworzenia
 • Formanty ActiveX mogą nie być ładowane w programie Internet Explorer zgodnie z oczekiwaniami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  909889Formanty ActiveX mogą nie być ładowane zgodnie z oczekiwaniami w programie Internet Explorer z powodu zmian kompleksowej ochrony wprowadzonych w skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń 896688 (MS05-052)
 • Strona sieci Web zawierająca formant ActiveX może nie być ładowana w programie Internet Explorer zgodnie z oczekiwaniami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  909738Strona sieci Web zawierająca niestandardowy formant ActiveX może nie być ładowana zgodnie z oczekiwaniami w pr. Internet Explorer z powodu zmian kompleksowej ochrony wprowadzonych w skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń 896688 (MS05-052)
 • Przeglądarka Internet Explorer nie obsługuje już monikerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  906294Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń dostarczonej razem ze skumulowaną aktualizacją zabezpieczeń 896727 (MS05-038)
 • Przed załadowaniem formantów wyświetlany jest monit

  Uwaga Problem występuje w witrynach sieci Web, w których nie są stosowane zalecane techniki. Aby uzyskać informacje dotyczące zalecanych technik rozwiązywania tego problemu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Pewne formanty ładowane na stronie sieci Web nie są poprawnie maskowane przez funkcje tej aktualizacji. Przykładem mogą być formanty używane w programach Macromedia Shockwave Director, Apple QuickTime Player i Virtools Web Player. Jeśli system Windows ustali, że taki formant jest nieaktywny, to monituje użytkownika przed jego załadowaniem.
 • Opisywane problemy występują w niektórych programach Siebel, w których używane są formanty ActiveX.

  Aktualizacja zabezpieczeń 918899 dotyczy wszystkich klientów High Interactive firmy Siebel w wersji 7. Po zastosowaniu tej aktualizacji należy kliknąć kilka razy w oknie programu Siebel. Każdy formant ActiveX w programie należy kliknąć raz. Firma Siebel pracuje z firmą Microsoft nad rozwiązaniem problemu. Aktualizacja produktów firmy Siebel ma zostać opublikowana wiosną 2006. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach produktów firmy Siebel, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Siebel.
 • Niektóre formanty ActiveX korzystają z platformy Java w wersji Standard Edition 1.3 lub Standard Edition 1.4

  Po kliknięciu formantu apletu ActiveX w programie uruchamiającym formant apletu przy użyciu platformy Java w wersji Standard Edition (J2SE) 1.3 lub J2SE 1.4 fokus nie jest przekazywany do formantu. Należy ponownie kliknąć formant, aby przekazać fokus. Fokus zachowuje się poprawnie w przypadkach zastosowania języka J2SE w wersji 1.5. Aby uzyskać najnowszą wersję języka J2SE, odwiedź następującą witrynę firmy Sun Microsystems Inc. w sieci Web: Aby zapoznać się z technikami zapewniającymi działanie formantów ActiveX bez podejmowania czynności przez użytkownika, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
 • W zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 918889 uwzględniono poprawki udokumentowane w biuletynie zabezpieczeń MS06-042.

  W zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 910620 znajdują się poprawki zabezpieczeń, które udokumentowano w biuletynie o zabezpieczeniach MS06-004. Ponadto pakiet aktualizacji zawiera również poprawki dla programu Microsoft Internet Explorer, które wydano po wydaniu biuletynów o zabezpieczeniach MS04-004 i MS04-038.
 • Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 873377, pakiet zbiorczy aktualizacji 889669, poprawkę dla programu Internet Explorer wydaną po opublikowaniu biuletynu zabezpieczeń MS04-038 lub poprawkę uwzględnioną w pakiecie zbiorczym aktualizacji 896727, należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w artykule 897225 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. W przeciwnym razie wszystkie zainstalowane poprawki dla programu Internet Explorer zostaną usunięte.
  897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący program_wykorzystujący_luki rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 918899 — ostatni przegląd: 11/29/2012 14:56:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix KB918899
Opinia