Opis aktualizacji przeznaczonej dla pakietu Office 2003: 14 listopada 2006 r.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację przeznaczoną dla pakietu Microsoft Office 2003. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskania tej aktualizacji oraz ustalenia, czy została ona zainstalowana. Ponadto artykuł zawiera listę problemów rozwiązywanych przez aktualizację.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała aktualizację dla pakietu Microsoft Office 2003 rozwiązującą problem w dodatku plug-in Kreator oczyszczania lokalnej pamięci podręcznej dla Kreatora oczyszczania dysku. Niektóre pliki Instalatora pakietu Office 2003 Setup są usuwane z lokalnego źródła instalacji bez wskazówek użytkownika.
Więcej informacji

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003. Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

Aktualizacja pakietu Office 2003 (KB919029) umożliwia rozwiązanie problemów opisanych w następującym pakiecie poprawek:
920355 Opis pakietu poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu Publisher 2003: 17 lipca 2006

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja pakietu Office 2003 (KB919029) znajduje się w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać tę aktualizację i przejrzeć instrukcje dotyczące instalacji oraz strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak określić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera wersję pliku podaną w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzina
Lccwiz.dll11.0.8013.057,54411-lut-200621:00
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby ustalić, która wersja pliku jest zainstalowana na danym komputerze, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania w okienku Pomocnik wyszukiwania kliknij łącze Pliki i foldery.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Lccwiz.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Lccwiz.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja ustal wersję zainstalowanego pliku Lccwiz.dll.

Informacje dla administratorów dotyczące plików MSP

Aktualizacja administracyjna składa się z pełnego pliku Instalatora Windows (plik .msp) firmy Microsoft. Plik .msp jest spakowany w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik .msp:
LCCWIZ.msp

Funkcje związane z ponowną instalacją określonych składników przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania pakietu Office 2003 na komputerach klienckich zalecane jest wykonanie polecenia zawierającego właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Właściwość ta określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki pakietu Office 2003 z obrazu administracyjnego. W przypadku aktualizacji pakietu Office 2003 (KB919029) wartość [listy funkcji] jest następująca:
AlwaysInstalled
Można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Szczegółowe procedury objaśniające sposób aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Strategies for Updating Office 2003” (Strategie aktualizacji pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Strategies for Updating Office 2003”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Witryna Office Admin Update Center przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie technologii informacyjnej (IT) i pakietu Office zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących witryny Office Admin Update Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
office2003 office2k3 office11 off2003 off2k3 off11 access2003 access2k3 access11 acc2003 acc2k3 acc11 excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11 excelviewer2003 excelviewer2k3 excelviewer11 xlviewer2003 xlviewer2k3 xlviewer11 frontpage2003 frontpage2k3 frontpage11 fp2003 fp2k3 fp11 infopath2003 infopath2k3 infopath11 inf2003 inf2k3 inf11 onenote2003 onenote2k3 onenote11 on2003 on2k3 on11 outlook2003 outlook2k3 outlook11 ol2003 ol2k3 ol11 powerpoint2003 powerpoint2k3 powerpoint11 ppt2003 ppt2k3 ppt11 project2003 project2k3 project11 prj2003 prj2k3 prj11 publisher2003 publisher2k3 publisher11 pub2003 pub2k3 pub11 visio2003 visio2k3 visio11 vso2003 vso2k3 vso11 word2003 word2k3 word11 wd2003 wd2k3 wd11 wordviewer2003 wordviewer2k3 wordviewer11 wdviewer2003 wdviewer2k3 wdviewer11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 919029 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:13:36 — zmiana: 2.6

 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office 2003 Editions Resource Kit
 • Microsoft Office 2003 Web Components
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel Viewer 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word Viewer 2003
 • kbnosurvey kbarchive kboffice2003sp3fix kboffice2003presp3fix kbexpertisebeginner kbbug kbpubtypekc kbqfe kbfix kbupdate atdownload KB919029
Opinia