Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003: lipiec 2006

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 (KB919039). W tym artykule zawarto informacje o tej aktualizacji.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 najnowsze definicje wiadomości e-mail, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Aktualizacja ta została wydana w lipcu 2006.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Dotychczas wydane aktualizacje zastępowane przez tę aktualizację

Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003 zastępuje następującą dotychczas wydaną aktualizację:
917149 Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003: czerwiec 2006

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja jest umieszczona w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Uwaga: Dostępnych jest kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego na danym komputerze konieczne może być wykonanie kroków innych niż następujące kroki. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Znajdź.
  2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
  3. W polu Nazwa pliku lub jej część wpisz Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
  4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  5. Na karcie Wersja sprawdź wersję pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.
Aktualizacja zawiera wersje plików wymienione w następującej tabeli.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzina
Outlfltr.dat1.4.2925.03 370 30426-maj-200614:33
Outlfltr.dll1.4.3504.0307 44004-lis-200518:36
Tej aktualizacji nie trzeba instalować, jeśli na komputerze znajduje się plik Outlfltr.dat w wersji nowszej niż wersja podana w tabeli.

Informacje dotyczące plików .msp (przeznaczone dla administratorów)

Aktualizacja administracyjna zawiera pełną wersję pliku Instalatora Windows (pliku .msp). Plik .msp jest spakowany w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik .msp:
Outlfltr.msp

Funkcje służące do ponownego instalowania określonych składników, przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania programu Outlook 2003 na komputerach klienckich można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Właściwość ta określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki programu Outlook 2003 z obrazu administracyjnego. W przypadku tej aktualizacji wartość parametru REINSTALL=[lista funkcji] jest następująca:
OUTLOOKFiles
Można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Szczegółowe procedury objaśniające sposób aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Strategies for Updating Office 2003” (Strategie aktualizacji pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Strategies for Updating Office 2003 Installations”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla informatyków zajmujących się pakietem Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Office Admin Update Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Outlook Office zabezpieczenia poprawka wydajność niezawodność aktualizacja pobieranie 2003 naprawa filtr wiadomości-śmieci
Właściwości

Identyfikator artykułu: 919031 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:18:54 — zmiana: 1.4

Microsoft Office Outlook 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbexpertisebeginner KB919031
Opinia