Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak rozwiązywać problemy z uruchamianiem programu Excel 2007

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Problemy z uruchamianiem programu Microsoft Office Excel 2007 mogą mieć kilka przyczyn, które opisano w tym artykule. Podano również możliwe sposoby rozwiązania tych problemów.

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na wszelkie nowe instalacje lub aktualizacje oprogramowania dokonane tuż przed wystąpieniem problemu z uruchamianiem programu Excel 2007. Te nowe instalacje lub aktualizacje mogą być bezpośrednią przyczyną problemów. Ponadto te informacje będą pomocne, jeśli niniejszy artykuł nie pomoże w rozwiązaniu problemu i konieczny okaże się kontakt z Pomocą techniczną firmy Microsoft.
Więcej informacji
Podczas uruchamiania programu Excel 2007 mogą wystąpić problemy o następujących możliwych przyczynach:
 • Uszkodzony skrót do programu Excel 2007
 • Powodujący problemy plik w folderze startowym programu Excel lub innym folderze startowym
 • Konflikt z innym programem
 • Niepoprawna wersja podstawowego pliku pakietu Microsoft Office
 • Uszkodzony plik paska narzędzi programu Excel (Excel.xlb)
 • Nieprawidłowy dodatek
 • Nieprawidłowy klucz rejestru
Jeśli podczas uruchamiania programu Excel 2007 pojawia się komunikat o błędzie, należy przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, podając jego dokładną treść. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Jeśli nie jest wyświetlany komunikat o błędzie lub w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base nie można odnaleźć konkretnych informacji na temat komunikatu o błędzie, należy spróbować rozwiązać problem z uruchamianiem programu Excel 2007, korzystając z poniższych informacji.

Najpierw należy określić zakres problemu. Czy problem występuje przy uruchamianiu programu Excel 2007 przez kliknięcie pliku skoroszytu? Czy problem występuje przy uruchamianiu programu Excel 2007 z menu Start?

Jeśli problem występuje tylko podczas otwierania skoroszytu programu Excel, skorzystaj z sekcji Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów. W przeciwnym wypadku zobacz sekcję „Utworzenie nowego skrótu do programu Excel 2007”.

Tworzenie nowego skrótu do programu Excel 2007

Jeśli problem występuje tylko podczas uruchamiania programu Excel, wykonaj poniższe czynności.

Microsoft Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Excel.exe.
 3. W polu Szukaj w kliknij pozycję Mój komputer, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Po znalezieniu pliku Excel.exe kliknij go dwukrotnie, aby uruchomić program Excel 2007.

  Uwaga: Plik Excel.exe domyślnie znajduje się w następującej lokalizacji:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
System Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start.
 2. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz Excel.exe.
 3. Z listy Programy wybierz odpowiedni program. Wyszukiwanie rozpocznie się automatycznie.
 4. Po znalezieniu pliku Excel.exe kliknij go dwukrotnie, aby uruchomić program Excel 2007.

  Uwaga: Plik Excel.exe domyślnie znajduje się w następującej lokalizacji:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
Jeśli program Excel uruchamia się zgodnie z oczekiwaniami, być może przyczyną problemu jest uszkodzony skrót do programu. Aby rozwiązać ten problem, utwórz nowy skrót do programu Excel 2007. Następnie użyj tego nowego skrótu w celu uruchomienia programu Excel 2007.

Aby automatycznie utworzyć nowy skrót do programu Excel 2007, przejdź do sekcji Automatyczne tworzenie elementu.

Automatyczne tworzenie elementuAby automatycznie utworzyć nowy skrót, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, należy wypróbować procedurę opisaną w sekcji „Uruchamianie programu Excel 2007 w trybie awaryjnym”.

Uruchamianie programu Excel 2007 w trybie awaryjnym

Aby automatycznie uruchomić program Excel w trybie awaryjnym, przejdź do sekcji Automatyczne uruchamianie programu. Aby samodzielnie uruchomić program Excel w trybie awaryjnym, przejdź do sekcji Samodzielne uruchamianie programu.

Automatyczne uruchamianie programuAby automatycznie uruchomić program Excel w trybie awaryjnym, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne uruchamianie programu

Jeśli mimo zastosowania nowej ikony program Excel nie jest uruchamiany zgodnie z oczekiwaniami, wykonaj poniższe czynności w celu samodzielnego uruchomienia programu Excel w trybie awaryjnym.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie odszukaj folder, w którym jest zainstalowany program Excel 2007.

  Uwaga: Plik Excel.exe domyślnie znajduje się w następującej lokalizacji:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
 2. Po znalezieniu pliku Excel.exe kliknij go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 3. W polu Otwórz wpisz spację na końcu ścieżki, a następnie wpisz przełącznik /s. Ścieżka powinna mieć postać podobną do następującej:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Excel.exe" /s
 4. W oknie dialogowym Uruchamianie kliknij przycisk OK, aby uruchomić program Excel 2007.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy program Excel został uruchomiony w trybie awaryjnym. Jeśli program Excel został uruchomiony w trybie awaryjnym, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli program Excel nie został uruchomiony w trybie awaryjnym, można skontaktować się z pomocą techniczną. Jeśli program Excel został uruchomiony zgodnie z oczekiwaniami, aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów” w dalszej części tego artykułu.

Uruchamianie systemu Windows w trybie awaryjnym

Jeśli program Excel 2007 nadal nie jest uruchamiany zgodnie z oczekiwaniami, może to oznaczać, że istnieje konflikt z innym programem. Spróbuj uruchomić system Microsoft Windows w trybie awaryjnym. Następnie wykonaj kroki opisane w sekcji „Uruchomienie programu Excel 2007 w trybie awaryjnym”, aby uruchomić program Excel w trybie awaryjnym. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uruchamiania systemu Windows w trybie awaryjnym, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315222 Opis opcji rozruchu w trybie awaryjnym w systemie Windows XP
Jeśli program Excel 2007 nie uruchamia się w przypadku użycia przełącznika /s i jeśli system Windows jest uruchomiony w trybie awaryjnym, usuń system 2007 Microsoft Office (lub autonomiczny program Excel 2007) za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu dodawania lub usuwania programów, zajrzyj do dokumentacji systemu Windows.

Ten krok procedury rozwiązywania problemów może być konieczny, ponieważ w przypadku, gdy zarówno system Windows, jak i program Excel działają w trybie awaryjnym, program Excel znajduje się w najbardziej podstawowym trybie wymaganym do jego uruchomienia. Oznacza to, że żadne inne programy ani pliki nie zakłócają procesu uruchamiania programu Excel. Problem z uruchomieniem programu Excel może występować z powodu uszkodzonego pliku pakietu Office używanego przez program Excel podczas uruchamiania. Dlatego usunięcie i ponowne zainstalowanie systemu Microsoft Office (lub autonomicznego programu Excel 2007) powinno rozwiązać ten problem.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów

Program Excel jest uruchamiany po użyciu przełącznika /s

Jeśli w przypadku użycia przełącznika /s program Excel 2007 jest uruchamiany zgodnie z oczekiwaniami, na pasku tytułu programu Excel jest wyświetlany tekst Tryb awaryjny. Wskazuje on, że program Excel 2007 działa w taki sposób, jakby było to pierwsze jego uruchomienie po zainstalowaniu.

W trybie awaryjnym program Excel 2007 pomija poniższe obszary. Po uruchomieniu programu Excel 2007 należy przeprowadzić rozwiązywanie problemów drogą eliminacji w następujących obszarach do momentu skorygowania problemu.
Foldery startowe programu Excel
Typową przyczyną problemów podczas uruchamiania programu Excel 2007 jest ładowanie w programie Excel plików powodujących problemy z jednego z kilku różnych folderów startowych.

Jeśli program Excel 2007 jest zainstalowany w lokalizacji domyślnej, otwierane są pliki z następujących ścieżek:
 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Excel\Xlstart, gdzie nazwa_użytkownika jest nazwą logowania użytkownika.
 • Folder określony w polu Przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w. Pole Przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w znajduje się w sekcji Ogólne w obszarze Zaawansowane opcje pracy z programem Excel. Aby zlokalizować sekcję Ogólne, kliknij Przycisk pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.
Jeśli podejrzewasz, że te pliki powodują problem, usuń je z tych folderów. Następnie spróbuj uruchomić program Excel 2007. Jeśli program Excel uruchamia się zgodnie z oczekiwaniami, przyczyną problemu jest jeden z tych plików. Aby ustalić, który, dodawaj te pliki pojedynczo do folderów startowych. Po każdym dodaniu pliku próbuj uruchomić program Excel. Powtarzaj tę procedurę, dopóki nie ustalisz, który plik powoduje problem.
Plik paska narzędzi programu Excel i plik paska narzędzi Szybki dostęp
Czasami plik paska narzędzi (Excel.xlb) lub plik paska narzędzi Szybki dostęp (Excel.qat) programu Excel 2007 może ulec uszkodzeniu. W takim przypadku mogą występować problemy podczas uruchamiania programu Excel. W tej sytuacji odszukaj plik paska narzędzi, a następnie zmień jego nazwę. Zmiana nazwy pliku paska narzędzi powoduje, że program Excel przy następnym uruchomieniu tworzy nowy plik paska narzędzi.

Aby zmienić nazwę pliku paska narzędzi programu Excel 2007, wykonaj następujące kroki:
 1. Odszukaj plik Excel.xlb lub Excel.qat.

  Uwagi
  • Domyślnie plik Excel.xlb znajduje się w następującym folderze:
   C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Excel
  • Domyślnie plik Excel.qat znajduje się w następującym folderze:

   Windows Vista
   C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Local\Microsoft\Office
   Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000
   C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Office
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Excel.xlb lub Excel.qat, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
 3. Wpisz nazwę Excel.xlb.old lub Excel.qat.old, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Uwaga: W pliku Excel.xlb przechowywane są zmiany wstążki. Obejmują one przyciski dodawane przez dodatki. W pliku Excel.qat są przechowywane zmiany dotyczące paska narzędzi Szybki dostęp.

Jeśli program Excel 2007 jest uruchamiany, gdy system Windows jest w trybie awaryjnym

Jeśli problem z uruchamianiem programu Excel 2007 nie występuje, gdy system Windows jest w trybie awaryjnym, oznacza to, że problem z procesem uruchamiania programu Excel jest powodowany przez inny program.

Aby ustalić, który to program, zastosuj proces eliminacji. Jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, skontaktuj się z dostawcą systemu Windows, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu eliminacji każdego programu, który ładuje się podczas uruchamiania systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemu z uruchamianiem systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310353 Jak skonfigurować system Windows XP do uruchamiania w stanie „czystego rozruchu”

Nieprawidłowy dodatek

Aby ustalić, czy problem jest powodowany przez nieprawidłowy dodatek, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij Przycisk pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.
 2. Kliknij przycisk Dodatki.
 3. W polu Zarządzaj kliknij typ dodatku, który chcesz wyłączyć, na przykład Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
 4. Kliknij wszelkie zaznaczone pola wyboru dodatków, aby je wyczyścić, a następnie kliknij przycisk OK.

Nieprawidłowy klucz rejestru

Aby ustalić, czy problem jest powodowany przez nieprawidłowy klucz rejestru, usuń podane niżej klucze rejestru. Te klucze rejestru są tworzone po ponownym uruchomieniu programu Excel, a następnie jego zamknięciu.

Uwaga: usunięcie tych kluczy rejestru może spowodować zresetowanie dostosowanych ustawień użytkownika.
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0

Problemy powoduje dodatek COM

Dodatki COM mogą być zainstalowane w dowolnej lokalizacji. Dodatki COM są instalowane przez programy współpracujące z programem Excel. Aby rozwiązać problemy dotyczące programu Excel, usuń klucze rejestru związane z dodatkami COM, a następnie uruchom ponownie program Excel.

Aby zrobić to automatycznie, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby zrobić to samodzielnie, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu


Aby zrobić to automatycznie, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Aby automatycznie zamienić klucze rejestru dodatków COM, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Kliknij podklucz Addins, a następnie kliknij polecenie Eksportuj w menu Plik.
 5. Nadaj plikowi nazwę „XLaddinHKCU.reg”, a następnie zapisz go na pulpicie.
 6. Zaznacz podklucz AddIns, kliknij polecenie Usuń w menu Edycja, a następnie kliknij przycisk Tak.
 7. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Kliknij podklucz Addins, a następnie kliknij polecenie Eksportuj w menu Plik.
 9. Nadaj plikowi nazwę „XLaddinHKLM.reg”, a następnie zapisz go na pulpicie.
 10. Zaznacz podklucz AddIns, kliknij polecenie Usuń w menu Edycja, a następnie kliknij przycisk Tak.
 11. Zamknij Edytor rejestru.
 12. Uruchom program Excel.
Jeśli problem został rozwiązany, oznacza to, że jego przyczyną był program dodatku COM. Można przejrzeć klucze rejestru w obszarze Addins w Edytorze rejestru w celu ustalenia producenta dodatku. Następnie można skontaktować się z producentem w celu uzyskania aktualizacji.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
Podziękowania dla specjalisty MVP Jana Karela Pieterse'a za wkład w opracowanie rozwiązań zawartych w tym artykule.
excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12
Właściwości

Identyfikator artykułu: 919196 — ostatni przegląd: 09/20/2011 05:27:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbinfo kbstartprogram kbexpertisebeginner kbtshoot kbhowto KB919196
Opinia