Na komputerze z systemem Windows XP występują problemy podczas drukowania, wyświetlania ikon drukarek i dodawania drukarek, usługa buforu wydruku nie działa poprawnie i pojawiają się komunikaty o błędach dotyczące drukarki

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Na komputerze z systemem Microsoft Windows XP mogą się pojawić następujące problemy:
 • Nie można drukować i nie są widoczne ikony drukarek po kliknięciu ikony Drukarki i faksy w Panelu sterowania.
 • Podczas próby użycia Kreatora dodawania drukarki może się pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Nie można ukończyć operacji.
 • Usługa buforu wydruku jest zatrzymana i nie uruchamia się nawet po ponownym uruchomieniu komputera.
 • Podczas próby ręcznego uruchomienia usługi buforu wydruku pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Błąd 5: Odmowa dostępu
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ usługa buforu wydruku jest uszkodzona.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz %windir%\system32, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga %windir% oznacza folder, w którym jest zainstalowany system Windows.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik spoolsv, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
 3. Wpisz oldspool, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Włóż dysk z systemem Windows XP do stacji dysków CD lub DVD komputera. Wkładając dysk, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, aby zapobiec automatycznemu uruchomieniu instalacji systemu Windows XP.
 5. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz expand Dysk CD:\i386\spoolsv.ex_ %windir%\system32\spoolsv.exe, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi
  • Należy się upewnić, że między „spoolsv.ex_” a „%windir%” znajduje się znak spacji.
  • Dysk CD reprezentuje literę stacji dysków CD lub DVD zawierającej dysk z systemem Windows XP. Jeśli na przykład stacja dysków CD lub DVD ma przypisaną literę E, wpisz następujące polecenie i kliknij przycisk OK:
   expand E:\i386\spoolsv.ex_ %windir%\system32\spoolsv.exe
 6. Ponownie uruchom komputer.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 919750 — ostatni przegląd: 12/09/2015 05:52:35 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot KB919750
Opinia