Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 — lipiec 2006

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 — lipiec 2006. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest przeznaczony dla komputerów, na których jest zainstalowany pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005.Aby uzyskać dodatkowe informacje o pakiecie zbiorczym aktualizacji 2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
900325 Update Rollup 2 for Windows XP Media Center Edition 2005
Więcej informacji

Informacje dotyczące pobierania

Aby uzyskać pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 — lipiec 2006, możesz pobrać go z witryny sieci Web Microsoft Windows Update Windows — Centrum pobierania.

Witryna sieci Web Windows Update

Windows — Centrum pobierania

Poniższy plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

PobierzPobierz pakiet 919803 teraz.

Data wydania: 25 lipca 2006 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji można zainstalować tylko na komputerze z systemem Windows XP Media Center Edition 2005. Musisz zainstalować aktualizację opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
900325 Update Rollup 2 for Windows XP Media Center Edition 2005

Informacje o zastępowaniu poprawek

To jest pakiet zbiorczy aktualizacji. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zastępuje następujące aktualizacje:
914548 April 2006 Update Rollup for Windows XP Media Center Edition 2005
908250 Dostępny jest zbiorczy pakiet aktualizacji 908250 dla komputerów, na których zainstalowany jest pakiet Update Rollup 2 dla systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
912067 January 2006 Update Rollup for Windows XP Media Center Edition 2005
913437 HTML programs do not support non-English keyboard characters on a computer that is running the Korean version of Windows XP Media Center Edition 2005

Problemy rozwiązane przez tę aktualizację

Oprócz poprawek zawartych w aktualizacjach wymienionych w sekcji „Informacje o zastępowaniu poprawek” ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
 • Biała pozioma linia na ekranie
  Podczas odtwarzania wideo z dysku DVD na komputerze Media Center w niektórych ciemnych obszarach ekranu pojawia się biała pozioma linia. Jeśli na przykład naciśniesz przycisk MORE INFO na pilocie komputera Media Center, biała linia pojawi się u dołu niektórych elementów menu. Następnie, gdy zamkniesz ekran Więcej informacji, biała linia pozostanie na ekranie.
 • Oprogramowanie Media Center może się zawiesić podczas korzystania z dodatku ListMaker
  Podczas korzystania z przykładowego dodatku ListMaker, który jest dołączony do zestawu SDK do oprogramowania Media Center, i przekształceniu na komentarze wszystkich typów nośników z wyjątkiem Obrazów oprogramowanie Media Center może się zawiesić.
 • Oprogramowanie Media Center może się zawiesić podczas otwierania strony menu
  Podczas otwierania strony menu w oprogramowaniu Media Center program może się zawiesić. Jest wyświetlany komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Nazwa_programu spowodował błąd i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za kłopoty. Jeżeli jesteś w trakcie pracy, informacje, nad którymi pracujesz, mogły zostać utracone. Poinformuj firmę Microsoft o tym problemie. Został utworzony raport o błędach, który możesz wysłać, aby pomóc w ulepszeniu aplikacji Nazwa_programu. Raport ten będzie traktowany jako poufny i anonimowy. Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
 • Czarny ekran zamiast menu dysku DVD
  Podczas próby odtworzenia filmu z dysku DVD na komputerze Media Center zamiast menu dysku DVD może zostać wyświetlony czarny ekran. Ten problem może czasami wystąpić z niektórymi filmami na dyskach DVD, jeśli spełnione są następujące warunki:
  • Rozdzielczość ekranu komputera Media Center ma ustawienie 720p (High Definition) lub wyższe.
  • Film na dysku DVD jest chroniony przed kopiowaniem za pomocą technologii MacroVision.

Informacje dotyczące urządzenia Media Center Extender dla systemu Windows

Urządzenia Media Center Extender dla systemu Windows, jak na przykład konsola Microsoft Xbox 360, komunikują się przez sieć z komputerami z systemem Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, korzystając z portów sieciowych. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zawiera aktualizacje programów Media Center, które mogły wcześniej być skonfigurowane jako „zatwierdzone” lub „dozwolone” przez zaporę innej firmy. W przypadku korzystania z zapory innej firmy może być konieczne zaktualizowanie tej zapory ręcznie, aby nowe wersje tych programów mogły uzyskiwać dostęp do portów. Jeśli zapora nie zostanie zaktualizowana, mogą występować błędy podczas próby podłączenia urządzenia Media Center Extender do komputera Media Center.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak skonfigurować zaporę na potrzeby urządzenia Media Center Extender dla systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania Media Center

Ponieważ oprogramowanie Microsoft Windows XP Media Center Edition zostało dostarczone razem z urządzeniem lub systemem, pomoc techniczną dotyczącą tego oprogramowania zapewnia producent sprzętu. Być może producent komputera dostosował instalację oprogramowania przy użyciu unikatowych składników, takich jak specyficzne sterowniki urządzeń, i ustawień opcjonalnych, aby zmaksymalizować wydajność sprzętu. Jeżeli niezbędna jest pomoc techniczna związana z systemem Windows XP Media Center Edition, należy skontaktować się z bezpośrednio z producentem, który może zapewnić najlepszą pomoc techniczną w przypadku oprogramowania zainstalowanego przez niego na danym sprzęcie.

Można również odwiedzić strony sieci Web zawierające informacje dotyczące produktu Windows XP Media Center Edition w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Okno dialogowe Raportowanie błędów pojawia się wtedy, gdy wystąpi błąd powodujący zdarzenie krytyczne w programie. Okno dialogowe Raportowanie błędów zawiera opcję umożliwiającą wysłanie informacji o zdarzeniu krytycznym do firmy Microsoft. Firma Microsoft zbiera informacje o tych typach zdarzeń w celu zidentyfikowania ich przyczyn. Aby uzyskać więcej informacji o zasadach gromadzenia danych przez firmę Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 919803 — ostatni przegląd: 12/09/2015 05:53:18 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix atdownload kbqfe kberrmsg kbexpertisebeginner KB919803
Opinia