Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych w czerwcu 2006

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane w ramach nieustającego programu firmy Microsoft polegającego na dostarczaniu narzędzi do wykrywania oraz publikowaniu zaleceń dotyczących wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Te wskazówki dotyczą korzystania z narzędzi takich jak Microsoft Windows Update, Microsoft Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool i Enterprise Scan Tool (EST).
WPROWADZENIE
W tym artykule omówiono wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 czerwca 2006.
Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 czerwca 2006 są dostępne w następujących witrynach w sieci Web: Dostępne są również listy produktów obsługiwanych przez poszczególne witryny sieci Web.
 • Microsoft Windows Update
  • Systemy Microsoft Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003
   • Aktualizacja zabezpieczeń 918547 (biuletyn MS06-026 dotyczący zabezpieczeń)
    Witryna Windows Update nie obsługuje żadnej części niniejszej aktualizacji zabezpieczeń. Ta aktualizacja zabezpieczeń dotyczy systemów Microsoft Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie (SE, Second Edition) i Windows Millennium Edition. Starsza wersja witryny Windows Update może aktualizować te systemy operacyjne.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 917336 (biuletyn MS06-027 dotyczący zabezpieczeń)
    Witryna Windows Update nie obsługuje żadnej części niniejszej aktualizacji zabezpieczeń.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 916768 (biuletyn MS06-028 dotyczący zabezpieczeń)
    Witryna Windows Update nie obsługuje żadnej części niniejszej aktualizacji zabezpieczeń.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 912442 (biuletyn MS06-029 dotyczący zabezpieczeń)
    Witryna Windows Update nie obsługuje żadnej części niniejszej aktualizacji zabezpieczeń.
 • Witryna Microsoft Update
  • Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003
  • Pakiet Microsoft Office 2002, Office XP i Office 2003
  • Programy Microsoft Exchange 2000 i Exchange 2003
  • Pakiet Microsoft Internet Security i Acceleration Server 2004
  • Program Microsoft SQL Server
   • Aktualizacja zabezpieczeń 918547 (biuletyn MS06-026 dotyczący zabezpieczeń)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Ta aktualizacja zabezpieczeń dotyczy systemów Windows 98, Windows 98 SE (Wydanie drugie) i Windows Millennium Edition. Starsza wersja witryny Windows Update może aktualizować te systemy operacyjne.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 917336 (biuletyn MS06-027 dotyczący zabezpieczeń)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Microsoft Word 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3).
   • Aktualizacja zabezpieczeń 916768 (biuletyn MS06-028 dotyczący zabezpieczeń)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Microsoft PowerPoint 2000.
 • Witryna Microsoft Office Update
  • Microsoft Office 2000, Office 2002, Office XP i Office 2003
 • Mactopia
  • Pakiet Microsoft Office 2001 dla komputerów Mac
  • Pakiet Microsoft Office w wersji X dla komputerów Mac
  • Pakiet Microsoft Office 2004 dla komputerów Mac
Uwaga: Niektóre aktualizacje nie są dostępne w powyższych witrynach sieci Web.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane za pomocą narzędzia MBSA w wersji 1.2.1 lub 2.0

Jeżeli narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 1.2.1 zawierające zintegrowaną wersję narzędzia Office Detection Tool (ODT) lub narzędzie MBSA 2.0 jest używane do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń, można wykryć większość aktualizacji wydanych 13 czerwca 2006. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące aktualizacje zabezpieczeń.

Uwaga: Część ODT narzędzia MBSA 1.2.1 wykonuje tylko skanowanie lokalne.

Uwaga: Narzędzie MBSA w wersji 1.2.1 nie obsługuje wydań systemów Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 917344 (biuletyn MS06-023 dotyczący zabezpieczeń)
  Narzędzie MBSA 1.2.1 nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie Enterprise Scan Tool z czerwca 2006 obsługuje tę część aktualizacji zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 917734 (biuletyn MS06-024 dotyczący zabezpieczeń)
  Narzędzie MBSA 1.2.1 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Windows Media Player 10. Narzędzie Enterprise Scan Tool z czerwca 2006 obsługuje tę część aktualizacji zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 918547 (biuletyn MS06-026 dotyczący zabezpieczeń)
  Narzędzia MBSA 1.2.1 i MBSA 2.0 nie obsługują żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Ta aktualizacja zabezpieczeń dotyczy tylko systemów Microsoft Windows 98, Windows 98 SE (Wydanie drugie) i Windows Millennium Edition.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 917336 (biuletyn MS06-027 dotyczący zabezpieczeń)
  Narzędzie MBSA 2.0 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Word 2000 z dodatkiem SP3.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 916768 (biuletyn MS06-028 dotyczący zabezpieczeń)
  Narzędzie MBSA 2.0 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu PowerPoint 2000.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania narzędzia Enterprise Scan Tool (EST), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
894193 Jak uzyskać narzędzie Enterprise Scan Tool i korzystać z niego

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń za pomocą programu Software Update Services (SUS) lub Windows Server Update Services (WSUS)

Jeżeli programy SUS lub WSUS są używane do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń, można wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 czerwca 2006. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące aktualizacje zabezpieczeń:
 • Aktualizacja zabezpieczeń 918547 (biuletyn MS06-026 dotyczący zabezpieczeń)
  Programy SUS i WSUS nie obsługują żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Ta aktualizacja zabezpieczeń dotyczy tylko systemów Windows 98, Windows 98 SE (Wydanie drugie) i Windows Millennium Edition.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 917336 (biuletyn MS06-027 dotyczący zabezpieczeń)
  dla programu SUS nie obsługuje żadnej części niniejszej aktualizacji zabezpieczeń. Program WSUS nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Word 2000 z dodatkiem SP3.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 916768 (biuletyn MS06-028 dotyczący zabezpieczeń)
  Program SUS nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Program WSUS nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu PowerPoint 2000.

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu programu SMS 2.0 z narzędziem SUIT (Security Update Inventory Tool) lub programu SMS 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)

Jeżeli program SMS 2.0 z narzędziem SUIT lub program SMS 2003 z narzędziem ITMU jest używany do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń, można wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 czerwca 2006. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące aktualizacje zabezpieczeń:
 • Aktualizacja zabezpieczeń 918547 (biuletyn MS06-026 dotyczący zabezpieczeń)
  Programy SMS 2.0 i SMS 2003 nie obsługują żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Ta aktualizacja zabezpieczeń dotyczy tylko systemów Windows 98, Windows 98 SE (Wydanie drugie) i Windows Millennium Edition.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 917336 (biuletyn MS06-027 dotyczący zabezpieczeń)
  Program SMS 2003 z narzędziem ITMU nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Word 2000 z dodatkiem SP3.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 916768 (biuletyn MS06-028 dotyczący zabezpieczeń)
  Program SMS 2003 z narzędziem ITMU nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu PowerPoint 2000.
Niektóre aktualizacje zabezpieczeń można w pełni wykryć za pomocą programu SMS 2.0 z narzędziem SUIT tylko po użyciu najnowszej zbiorczej wersji narzędzia Extended Security Update Inventory Tool. Aby uzyskać to narzędzie, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podsumowanie na temat wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania

Następująca tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania dla każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacja zabezpieczeńBiuletynSkładnikWitryna Office UpdateWitryna Windows UpdateWitryna Microsoft UpdateNarzędzia MBSA 1.2 i Office Detection ToolNarzędzie MBSA 2.0Usługi SUSUsługi WSUSAutonomiczne narzędzie Enterprise Scan ToolSMS Security Update Inventory ToolSMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Wykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieTylko wykrywanieTylko wykrywanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieTylko wykrywanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanie
916281MS06-021Internet ExplorerNie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak
918439MS06-022Plik ARTNie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak
917344MS06-023JScriptNie dotyczyTakTakNieTakTakTakTakTakTak
917734MS06-024Media PlayerNie dotyczyTakTakCzęściowo. Zobacz sekcję „MBSA”.TakTakTakTakTakTak
911280MS06-025Usługa Routing i dostęp zdalnyNie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak
918547MS06-026GDINie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
917336MS06-027WordTakNie dotyczyCzęściowo. Zobacz sekcję „Microsoft Update”.Tak. Tylko skanowanie lokalne.Częściowo. Zobacz sekcję „MBSA”.Nie dotyczyCzęściowo. Zobacz sekcję „WSUS”.Nie dotyczyTakCzęściowo. Zobacz sekcję „SMS”.
916768MS06-028PowerPointTakNie dotyczyCzęściowo. Zobacz sekcję „Microsoft Update”.Tak. Tylko skanowanie lokalne.TakNie dotyczyCzęściowo. Zobacz sekcję „WSUS”.Nie dotyczyTakCzęściowo. Zobacz sekcję „SMS”.
912442MS06-029OWANie dotyczyNie dotyczyTakTakTakNie dotyczyTakNie dotyczyTakTak
914389MS06-030SMBNie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak
917736MS06-031RPCNie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak
917953MS06-032Protokół TCP/IPNie dotyczyTakTakTakTakTakTakNie dotyczyTakTak

Wydane ponownie aktualizacje zabezpieczeń

Aktualizacja zabezpieczeń 914798 (biuletyn MS06-011 dotyczący zabezpieczeń) została wydana ponownie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący biuletyn dotyczący zabezpieczeń:Informacje dotyczące wykrywania i wdrażania nie zostały zmienione od marca 2006, ponieważ aktualizacja została wydana ponownie. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
916557 Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych w marcu 2006 roku

Często zadawane pytania

P1: Jakie wysiłki podejmuje firma Microsoft, aby zapewnić wskazówki dotyczące wdrażania tych aktualizacji?

O1: Firma Microsoft zachęca administratorów systemów do udziału w comiesięcznej emisji technicznej w sieci Web, z której można dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisja w sieci Web dotycząca tych aktualizacji zabezpieczeń odbędzie się 14 czerwca 2006 roku o godzinie 11:00 czasu pacyficznego. Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P2: Czy narzędzie Enterprise Scan Tool jest kumulatywne, podobnie jak narzędzie Extended Security Update Inventory Tool dla programu SMS?

O2: Nie, nie istnieje wersja zbiorcza narzędzia Enterprise Scan Tool. Nie jest planowane utworzenie zbiorczej wersji narzędzia Enterprise Scan Tool.

P3: Czy za pomocą narzędzia MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) mogę ustalić, czy wymagane jest zainstalowanie tych aktualizacji?

O3: Tak. Korzystając z narzędzia MBSA w wersji 1.2.1 i 2.0, można w pełnym zakresie wykrywać następujące wymagane aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 czerwca 2006 z wyjątkiem aktualizacji wymienionych w następującej tabeli.
Numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge BaseNumer identyfikacyjny biuletynuSkładnikUwaga dotycząca wykrywania
917344MS06-023JScriptZobacz sekcję „MBSA”.
917734MS06-024Media PlayerZobacz sekcję „MBSA”.
918547MS06-026GDIZobacz sekcję „MBSA”.
917336MS06-027WordZobacz sekcję „MBSA”.
916768MS06-028PowerPointZobacz sekcję „MBSA”.
Aby uzyskać więcej informacji o programach, których obecnie nie wykrywa narzędzie MBSA, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 is available
P4: Które aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia narzędzia Enterprise Scan Tool w połączeniu z narzędziem MBSA w celu zidentyfikowania zagrożonych systemów w sieci?

O4: Aby uzyskać informacje na temat, które aktualizacje zabezpieczeń wymagają korzystania z narzędzia Enterprise Scan Tool z narzędziem MBSA do zidentyfikowania w sieci systemów z lukami, zapoznaj się z następującą tabelą.
Numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge BaseNumer identyfikacyjny biuletynuSkładnik
917344MS06-023JScript
917734MS06-024Media Player
Jeżeli na danym komputerze jest zainstalowany program, który znajduje się na liście w sekcji „Oprogramowanie objęte tym problemem” biuletynu dotyczącego zabezpieczeń, wspomnianego w pokrewnym artykule, konieczne może być ręczne ustalenie, czy należy zainstalować wymaganą aktualizację zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P5: Czy mogę użyć programu Systems Management Server (SMS) w celu stwierdzenia, czy aktualizacje są wymagane?

O5: Tak. Program SMS pomaga wykryć i wdrożyć te aktualizacje zabezpieczeń. Zarówno program SMS 2.0, jak i program SMS 2003 z narzędziem Software Updates Inventory Tool wykrywają aktualizacje za pomocą technologii MBSA 1.2.1. Programy te podlegają ograniczeniom podobnym do ograniczeń programu MBSA 1.2.1. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Narzędzia Security Update Inventory Tool i Extended Security Update Inventory Tool są wymagane do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Microsoft Windows oraz innych produktach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących narzędzia Security Update Inventory Tool, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
Programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem Software Updates Inventory Tool używają narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania wymaganych aktualizacji zabezpieczeń dla programów pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word.

Użytkownicy programu SMS 2003 do wykrywania i wdrażania aktualizacji mogą również używać narzędzia ITMU. To narzędzie korzysta z technologii zastosowanej w aktualizacji firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia ITMU, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Detection deployment security update June MS06
Właściwości

Identyfikator artykułu: 920351 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:59:27 — zmiana: 2.4

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office X for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2001 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc kbmsccsearch KB920351
Opinia