Dostępna jest poprawka umożliwiająca zmianę czasu letniego dla strefy czasowej (GMT+02:00) Kair w roku 2006 dla systemów Windows XP oraz Windows Server 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Rząd Egiptu ogłosił, że w roku 2006 zima rozpocznie się o tydzień wcześniej. To jest specjalna zmiana dotycząca jedynie roku 2006. Zmiana dotyczy początku świętego miesiąca Ramadan w dniu 22 września 2006. Zgodnie z tym poprawka zmienia daty początku i końca czasu letniego dla strefy czasowej (GMT+02:00) Kair na następujące:
 • Czas letni rozpoczyna się o godzinie 23:59:59 w ostatni czwartek kwietnia.
 • Czas letni kończy się o godzinie 23:59:59 w trzeci czwartek września.
Ta poprawka wprowadza zmianę na drodze modyfikacji rejestru. Jest ona dostępna dla komputerów, na których działa system Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 2003.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące poprawki dla systemu Microsoft Windows XP

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Egypt06.dll5.1.2600.29786,65621-Aug-200611:56x86
Egypt06.dll5.1.2600.29786,65621-Aug-200611:56x86

Informacje dotyczące dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce dla systemu Microsoft Windows Server 2003

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowane oryginalna wersja systemu Windows Server 2003.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Server 2003, wersje 32-bitowe
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Egypt06.dll5.2.3790.27746,65621-Aug-200612:39x86
Egypt06.dll5.2.3790.27746,65621-Aug-200612:39x86
System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Egypt06.dll5.2.3790.277410,24021-Aug-200600:47x64
Egypt06.dll5.2.3790.277410,24021-Aug-200600:47x64
System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Egypt06.dll5.2.3790.277414,33621-Aug-200600:47IA-64
Egypt06.dll5.2.3790.277414,33621-Aug-200600:47IA-64
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:
 1. Ustaw datę początkową i datę końcową czasu letniego dla strefy czasowej (GMT+02:00) Kair za pomocą narzędzia Time Zone Editor (Tzedit.exe).

  Uwaga Narzędzie Tzedit.exe jest dołączone do zestawu Windows Resource Kit.
 2. Skopiuj zmiany rejestru wprowadzone przez narzędzie Tzedit.exe na wiele komputerów klienckich, używając skryptu lub korzystając z innego narzędzia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Tzedit.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
317211 How to configure daylight saving time dates for Brazil (j. ang.)
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.
Więcej informacji
Aby ustawić na komputerze automatyczne dostosowywanie czasu letniego, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz timedate.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Strefa czasowa, a następnie użyj jednej z poniższych metod:
  • Aby komputer zmieniał ustawienie zegara systemowego na czas letni, kliknij, zaznacz pole wyboru Automatycznie uwzględnij zmiany czasu, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Aby komputer nie zmieniał ustawienia zegara systemowego na czas letni, wyczyść pole wyboru Automatycznie uwzględnij zmiany czasu, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej w tym artykule, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824995 System Windows nieprawidłowo rozpoczyna i kończy czas letni, jeśli ustawiono strefę czasową (GMT+02:00) Kair (j. ang.)
Kair Egipt Czas letni
Właściwości

Identyfikator artykułu: 921028 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:21:07 — zmiana: 5.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB921028
Opinia