Domyślne ustawienia interlinii i odstępów między akapitami w programie Word 2007 są inne niż w starszych wersjach programu Word

Opis problemu
Pracując w dokumencie programu Microsoft Office Word 2007, można zauważyć, że odstępy między wierszami akapitu i odstępy między akapitami są większe niż w starszych wersjach programu Microsoft Word.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Ten kreator nie działa w systemie Windows Server 2008 R2.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?


Samodzielne rozwiązywanie problemu
Aby naprawić odstępy między wierszami i akapitami w programie Word 2007, tak aby były takie same jak we wcześniejszych wersjach programu Word, należy zmienić opcję Zestaw stylów.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij kartę Narzędzia główne.
  2. Kliknij polecenie Zmień style w grupie Style, wskaż polecenie Zestaw stylów, a następnie kliknij zestaw stylów, którego chcesz użyć.

    Aby zmienić domyślne formatowanie dokumentu, na przykład interlinię i odstępy między akapitami, na formatowanie domyślne, które jest używane w starszych wersjach programu, kliknij pozycję Word 2003.
  3. Aby ustawić ten zestaw stylów jako domyślny w programie Word 2007, kliknij polecenie Zmień style w grupie Style, a następnie kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.


Czy problem został rozwiązany?
Należy ustalić, czy problem został rozwiązany, przez sprawdzenie odstępów między wierszami i między akapitami. Jeśli odstępy są naprawione, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
Więcej informacji
W poniższej tabeli podano domyślne ustawienia interlinii i odstępów między akapitami w programie Word 2007 i w starszych wersjach programu Word.

Uwaga: W niektórych wersjach językowych programu Word 2007 domyślne ustawienia interlinii i odstępów między akapitami mogą być takie same jak w starszych wersjach programu Word.
Opcja odstępuWord 2007Word 2003 i starsze wersje programu Word
Po14 pikseli0 punktów
InterliniaWielokrotnePojedyncze
Dokładnie1.15puste
Uwaga: Aby wyświetlić opcje interlinii i odstępów między akapitami, kliknij akapit prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Akapit.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu dostosowania interlinii w programie Word 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12 automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 921174 — ostatni przegląd: 09/18/2011 10:33:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Office Word 2007

  • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbformat kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB921174
Opinia