Komputery, na których jest uruchomiony system Windows XP, nie są wyświetlane na mapie sieciowej w systemie Windows Vista

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po uruchomieniu mapy sieciowej na komputerze z systemem Windows Vista komputery, na których jest uruchomiony system Windows XP, nie pojawiają się w diagramie sieci.

Uwaga: W tym artykule opisano aktualizację umożliwiającą wyświetlenie komputerów z 32-bitowymi systemami Windows XP na mapie sieciowej na komputerach z systemem Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania sieci lub rozwiązywania problemów z siecią między systemem Windows Vista i Windows XP, zobacz sekcję „Więcej informacji”.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy na komputerze z systemem Windows XP nie jest zainstalowany składnik Obiekt odpowiadający odnajdywania topologii warstwy łącza (LLTD, Link-Layer Topology Discovery).

Program Mapa sieciowa w systemie Windows Vista tworzy diagramy połączeń między urządzeniami sieciowymi, których można używać do rozwiązywania problemów z łącznością. Program Mapa sieciowa używa protokołu LLTD (Link-Layer Topology Discovery), który odpytuje inne urządzenia w sieci, aby ustalić, jak jest zorganizowana sieć.

System Windows Vista zawiera składniki oprogramowania implementujące protokół LLTD. Aby inne urządzenia w sieci były wyświetlane na mapie, muszą mieć włączony protokół odnajdowania odpowiadający na zapytania mapowania z komputera z systemem Windows Vista.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

PobierzPobierz teraz pakiet obiektu odpowiadającego odnajdywania topologii warstwy łącza (LLTD).

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online (j. ang.)
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Poprawka dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę opisaną w niniejszej sekcji. Ta poprawka instaluje składnik Obiekt odpowiadający LLTD na komputerach z systemem Windows XP.

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na 32-bitowym komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP3.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Rspndr.exe5.1.2600.561110,75229-May-200812:04x86SP3
Rspndr.sys5.1.2600.561162,84829-May-200812:04x86SP3
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania sieci lub rozwiązywania problemów z siecią między systemami Windows Vista i Windows XP, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web.

Jak rozwiązywać problemy z połączeniami sieciowymi

Sieć systemu Windows Vista

Udostępnianie plików i drukarek w systemie Windows Vista

Jak udostępniać foldery i pliki oraz ustawiać uprawnienia do nich przy użyciu systemu Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Jeśli wymienione tu materiały nie pomagają w rozwiązaniu problemu lub występują symptomy inne niż opisane w tym artykule, więcej informacji można uzyskać, przeszukując bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby wyszukiwać w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Następnie w polu wyszukiwania wpisz tekst wyświetlonego komunikatu o błędzie lub opis problemu.

Uwaga: Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, ten artykuł niestety nie zawiera żadnych dodatkowych użytecznych informacji. Konieczne może więc okazać się poproszenie innej osoby o pomoc lub odwiedzenie następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 922120 — ostatni przegląd: 12/09/2015 06:16:19 — zmiana: 6.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbresolve kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB922120
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)