Komunikat o błędzie podczas instalowania aktualizacji Service Pack 1 dla systemu.NET Framework 1.1 z witryny Windows Update na komputerze z systemem Windows XP: „Nie można poprawnie zainstalować aktualizacji”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Podczas instalowania aktualizacji Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft .NET Framework 1.1 z witryny Microsoft Windows Update na komputerze z systemem Microsoft Windows XP w oknie dialogowym Aktualizacje automatyczne może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można poprawnie zainstalować aktualizacji

Następujące aktualizacje nie zostały zainstalowane:
Dodatek Service Pack 1 dla systemu Microsoft .NET Framework 1.1
Ponadto plik WindowsUpdate.log może zawierać wpisy podobne do następującego:

2006-07-18 14:21:50 908 3b0 Handler : WARNING: Command line install completed. Return code = 0x80131700, Result = Failed, Reboot required = false
2006-07-18 14:21:50 908 3b0 Handler : WARNING: Exit code = 0x8024200B
2006-07-18 14:21:50 908 3b0 Handler :::::::::
2006-07-18 14:21:50 908 3b0 Handler :: END :: Handler: Command Line Install
2006-07-18 14:21:50 908 3b0 Handler :::::::::::::
2006-07-18 14:21:50 848 43c Agent *********
2006-07-18 14:21:50 848 43c Agent ** END ** Agent: Installing updates [CallerId = WindowsUpdate]
2006-07-18 14:21:50 848 43c Agent *************
2006-07-18 14:21:50 984 124 COMAPI >>-- RESUMED -- COMAPI: Install [ClientId = WindowsUpdate]
2006-07-18 14:21:50 984 124 COMAPI - Install call complete (succeeded = 0, succeeded with errors = 0, failed = 1, unaccounted = 0)
2006-07-18 14:21:50 984 124 COMAPI - Reboot required = No
2006-07-18 14:21:50 984 124 COMAPI - WARNING: Exit code = 0x00000000; Call error code = 0x80240022

Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następujących metod. Wypróbuj poszczególne metody po kolei. Jeśli jedna metoda nie rozwiąże problemu, przejdź do następnej.

Metoda 1. Ręczne usunięcie systemu .NET Framework, a następnie zainstalowanie go ponownie

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Na komputerze, na którym występuje problem, usuń system .NET Framework przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Na liście zainstalowanych programów kliknij pozycję Microsoft .NET Framework 1.1, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.
  3. Kliknij przycisk Tak, aby usunąć system .NET Framework 1.1.
  4. Na liście zainstalowanych programów kliknij pozycję Microsoft .NET Framework 2.0, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.

   Uwaga Jeśli system NET Framework 2.0 nie jest zainstalowany na komputerze, pomiń ten krok, a następnie przejdź do kroku 2.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze instalacji systemu Microsoft .NET Framework 2.0, aby usunąć system .NET Framework 2.0 z komputera.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i usuń następujące podklucze rejestru:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz System32, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Usuń następujące pliki lub foldery:
  • URTTemp
  • Mscoree.dll
 6. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz Microsoft.NET, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Usuń folder Framework.
 8. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msiexec /unregister, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msiexec /regserver, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Ponownie uruchom komputer.
 11. Zainstaluj oprogramowanie .NET Framework 1.1. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie sieci Web, aby pobrać i zainstalować system .NET Framework 1.1.
 12. Jeśli na komputerze jest używany system .NET Framework w wersji 2.0, zainstaluj tę wersję. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie sieci Web, aby pobrać i zainstalować system .NET Framework 2.0.
 13. Zainstaluj aktualizację SP1 dla systemu .NET Framework 1.1 i wszystkie inne aktualizacje systemu .NET Framework. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  2. Kliknij opcję Ekspresowa.
  3. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany tą metodą, przejdź do Metody 2.

Metoda 2. Usunięcie systemu .NET Framework przy użyciu narzędzia Installation Cleanup Utility, a następnie zainstalowanie go ponownie

 1. Na komputerze, na którym występuje problem, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie sieci Web, aby pobrać narzędzie Installation Cleanup Utility.
 3. Zapisz narzędzie Installation Cleanup Utility na komputerze.
 4. W folderze, gdzie zostało zapisane narzędzie Installation Cleanup Utility, otwórz plik Cleanup_tool.exe.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby uruchomić narzędzie Installation Cleanup Utility.
 6. Przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania firmy Microsoft dotyczącą niewydanego oprogramowania firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Tak.
 7. Kliknij pozycję .NET Framework - All Versions, a następnie kliknij przycisk Cleanup Now.

  Uwaga Przycisk Cleanup Now (Wyczyść teraz) będzie dostępny dopiero po usunięciu z komputera systemu .NET Framework.
 8. Ponownie uruchom komputer.
 9. Zainstaluj oprogramowanie .NET Framework 1.1. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie sieci Web, aby pobrać i zainstalować system .NET Framework 1.1.
 10. Jeśli na komputerze jest używany system .NET Framework w wersji 2.0, zainstaluj tę wersję. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie sieci Web, aby pobrać i zainstalować system .NET Framework 2.0.
 11. Zainstaluj aktualizację dodatku SP1 dla systemu .NET Framework 1.1 i wszystkie inne aktualizacje systemu .NET Framework. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  2. Kliknij przycisk Ekspresowa.
  3. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu Microsoft .NET Framework, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Installation Cleanup Utility, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 922377 — ostatni przegląd: 05/14/2011 22:31:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Update

 • kbwindowsupdate kbtshoot kbprb KB922377
Opinia