Użytkownik jest monitowany o ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu poprawki, mimo że funkcja HotPatching jest włączona

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Informacje i rozwiązanie podane w tym dokumencie reprezentują aktualne stanowisko firmy Microsoft Corporation odnośnie do tych problemów na dzień publikacji. To rozwiązanie jest udostępniane za pośrednictwem firmy Microsoft lub innego dostawcy. Firma Microsoft nie poleca żadnego dostawcy lub rozwiązania opracowanego przez inną firmę, opisanego w tym artykule. Dostępni mogą być również inni dostawcy lub rozwiązania innych firm, które nie zostały opisane w tym artykule. Firma Microsoft musi reagować na zmiany warunków rynkowych, dlatego te informacje powinny być interpretowane jako potwierdzenie zaangażowania firmy Microsoft. Firma Microsoft nie może zagwarantować ani potwierdzić precyzji informacji lub rozwiązań przedstawionych przez firmę Microsoft lub przez innego wspomnianego dostawcę.Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji i nie formułuje żadnych oświadczeń, zapewnień i zastrzeżeń oficjalnych, domniemanych lub ustawowych. Przykładem mogą być oświadczenia, zapewnienia lub zastrzeżenia dotyczące prawa własności, ochrony praw stron trzecich, wymaganego stanu, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, formułowane w odniesieniu do jakiejkolwiek usługi, rozwiązania, produktu albo innych materiałów lub informacji. Firma Microsoft w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rozwiązanie innej firmy wspomniane w tym artykule.
Wprowadzenie
Jeżeli funkcja HotPatching jest włączona na serwerze, ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń obsługującej funkcję HotPatching nie powinno być konieczne. Firma Microsoft zidentyfikowała problemy ze zgodnością z funkcją HotPatching w kilku aplikacjach.
Więcej informacji
Firma Microsoft zidentyfikowała problemy ze zgodnością z funkcją HotPatching w następujących programach.
  • Proventia Desktop Agent
  • Bull Guard Suite v6
Te aplikacje związane z zabezpieczeniami uniemożliwiają użycie funkcji HotPatching z plikami binarnymi trybu użytkownika. Ponadto prawdopodobnie wystąpią problemy ze zgodnością z funkcją HotPatching z niektórym oprogramowaniem firmy Internet Security System (ISS).

Domyślnie w niektórych pakietach funkcja HotPatching nie jest włączona. Użytkownik może instalować te pakiety przy użyciu funkcji HotPatching zależnie od programów uruchomionych na komputerach w danej organizacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania pakietów obsługujących instalowanie poprawek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897341 Jak używać funkcji HotPatching do instalowania aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1


Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000 appcompat issues
Właściwości

Identyfikator artykułu: 922612 — ostatni przegląd: 12/09/2015 06:24:59 — zmiana: 2.6

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseadvanced kbsecurity kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbpubtypekc KB922612
Opinia