Jak używać Kontrola konta użytkownika (UAC) w systemie Windows Vista

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:922708

Pomocy technicznej dla systemu Windows Vista bez żadnych zainstalowanych dodatków service pack zakończył się dnia 13 kwietnia 2010. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, upewnij się, że jest uruchomiony system Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z tej strony sieci web firmy Microsoft: Obsługa kończące się w niektórych wersjach systemu Windows

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano funkcję Kontrola konta użytkownika (UAC) w systemie Windows Vista. W tym artykule opisano również sposób uruchomić program jako administrator w systemie Windows Vista.
Więcej informacji
Kontrola konta użytkownika (UAC) to nowa funkcja, która pomaga zapobiec uszkodzeniu systemu przez złośliwe programy, znany także jako "malware". Kontrola konta użytkownika zapobiega automatycznej instalacji nieautoryzowanych aplikacji. Kontrola konta użytkownika uniemożliwia także niezamierzone zmiany ustawień systemowych.

Zostanie wyświetlony monit funkcji Kontrola konta użytkownika, gdy wykonaj dowolną z następujących czynności:
 • Zainstalować lub odinstalować program.
 • Zainstaluj sterownik dla urządzenia. (Na przykład zainstalować sterownik cyfrowego aparatu fotograficznego.)
 • Zainstaluj aktualizacje za pomocą konsoli usługi Windows Update.
 • Konfigurowanie kontroli rodzicielskiej.
 • Zainstaluj formant ActiveX. (Formanty ActiveX są używane do wyświetlenia niektórych stron sieci Web).
 • Otwórz lub zmień ustawienia sterowania Zapory systemu Windows.
 • Zmiana typu konta użytkownika.
 • Modyfikowanie ustawień zabezpieczeń przy użyciu przystawki Edytor zasad zabezpieczeń (Secpol.msc).
 • Przeglądaj katalog innego użytkownika.
 • Konfigurowanie aktualizacji automatycznych.
 • Przywracanie plików systemowych, które zostały kopie zapasowe.
 • Planowanie zadań automatycznych.
 • Skopiuj lub Przenieś pliki do katalogu Program Files lub katalogu systemu Windows.
 • Dodawanie lub usuwanie konta użytkownika.
 • Konfigurowanie pulpitu zdalnego dostępu.

Jak uruchomić program jako administrator

Po uruchomieniu funkcji programu lub funkcji systemu może zostać wyświetlony monit kontroli konta użytkownika. Większość z tych programów są starsze programy. Nowsze wersje tych samych programów nie wyzwala funkcji Kontrola konta użytkownika. Nie można ustawić funkcji Kontrola konta użytkownika, aby automatycznie uruchomić program jako administrator bez użytkownika monitowania.

W systemie Windows Vista niektóre programy tylko działać poprawnie po Uruchom jako administrator. Mogą być uruchamiane nowsze wersje tych samych programów bez konieczności ich Uruchom jako administrator.

Uwaga Przy użyciu poświadczeń administracyjnych do uruchomienia nieznanego programu może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Uruchamiać tylko zaufanych programów jako administrator.

Ważne Ta procedura może zwiększyć zagrożenie bezpieczeństwa. Te kroki mogą spowodować komputer lub sieć będą bardziej narażone na ataki złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Zaleca się proces, w tym artykule, aby umożliwić programom działanie zgodne z przeznaczeniem lub wdrożenia określonych funkcji programów. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się dokonanie oceny zagrożenia, które są skojarzone z wdrożeniem tego procesu w danym środowisku. Jeżeli do wykonania tego procesu, należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe celem zabezpieczenia systemu. Zaleca się stosowanie tego procesu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Aby uruchomić program jako administrator, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, która służy do uruchamiania programu, a następnie kliknij przycisk Uruchom jako administrator.
 2. Po wyświetleniu monitu o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło administratora lub kliknij przycisk W dalszym ciągu.

Dla niektórych ikon programów Uruchom jako administrator opcja nie jest dostępna w menu skrótów. Dla tych ikon programów wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, która służy do uruchamiania programu, a następnie kliknij przycisk Właściwości. Na Skrót karty, Docelowa pole zawiera lokalizację i nazwę pliku programu.
 2. Otwórz folder zawierający plik programu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik programu, a następnie kliknij przycisk Uruchom jako administrator. Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk W dalszym ciągu.
Należy uruchomić program jako administrator, można tak skonfigurować program, aby automatycznie uruchomić za pomocą konta administratora. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, która służy do uruchamiania programu, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 2. Na Zgodność Karta, kliknij, aby zaznaczyć Uruchom ten program jako administrator Zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij przycisk OK.
W Zgodność Karta nie jest dostępna dla niektórych ikon programów. Dla tych ikon programów wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, która służy do uruchamiania programu, a następnie kliknij przycisk Właściwości. Na Skrót karty, Docelowa pole zawiera lokalizację i nazwę pliku programu.
 2. Otwórz folder zawierający plik programu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik programu, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 4. Na Zgodność Karta, kliknij, aby zaznaczyć Uruchom ten program jako administrator Zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
969417Sposób włączania kontroli konta użytkownika w systemie Windows Vista?
Materiały referencyjne
Aby uzyskać pomoc dotyczącą typowych zadań konserwacji systemu w systemie Windows Vista odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 922708 — ostatni przegląd: 09/27/2011 06:14:00 — zmiana: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB922708 KbMtpl
Opinia