Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W konfiguracji uruchamiania jednego z kilku systemów operacyjnych nie można uruchomić systemu Windows XP po sformatowaniu lub usunięciu partycji, na której jest zainstalowany system Windows Vista

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
System Microsoft Windows XP nie uruchamia się, jeśli spełnione są następujące warunki:
 • Systemy Windows XP i Windows Vista są zainstalowane w konfiguracji uruchamiania jednego z kilku systemów operacyjnych.
 • System Windows Vista jest zainstalowany na aktywnej partycji.
 • Partycja, na której jest zainstalowany system Windows Vista, zostanie następnie sformatowana lub usunięta.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ sformatowanie lub usunięcie partycji aktywnej powoduje usunięcie informacji startowych.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy przywrócić informacje startowe, uruchamiając program instalacyjny systemu Windows XP z dysku CD z systemem Windows XP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji CD komputera, a następnie uruchom komputer.
 2. Gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD”, naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD z systemem Windows XP.

  Uwaga Komputer musi być skonfigurowany w sposób umożliwiający jego uruchomienie ze stacji CD. Więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania komputera, aby można go było uruchamiać ze stacji CD, można znaleźć w dokumentacji komputera lub kontaktując się z jego producentem.
 3. Zostanie wyświetlona strona kreatora Instalator systemu Windows — Zapraszamy! z następującym komunikatem:

  Ta część pracy Instalatora przygotuje system Microsoft Windows XP do uruchomienia na tym komputerze.
  Aby rozpocząć instalację systemu Windows XP, naciśnij klawisz ENTER.
  Aby naprawić istniejącą instalację systemu Windows przy użyciu Konsoli odzyskiwania, naciśnij klawisz R.
  Aby zakończyć pracę instalatora bez instalowania systemu Windows XP, naciśnij klawisz F3.

  Naciśnij klawisz ENTER, aby zainstalować system Windows XP.
 4. Na stronie Umowa Licencyjna naciśnij klawisz F8, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 5. Wybierz instalację systemu Windows XP, którą chcesz naprawić, a następnie naciśnij klawisz R.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami naprawiania systemu Windows XP. Po naprawieniu systemu Windows XP może być konieczna ponowna aktywacja posiadanej kopii systemu Windows XP.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podobnego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
919529 Po zainstalowaniu starszej wersji systemu operacyjnego Windows w konfiguracji uruchamiania jednego z kilku systemów operacyjnych nie można uruchomić systemu Windows Vista
Właściwości

Identyfikator artykułu: 922809 — ostatni przegląd: 12/09/2015 06:30:24 — zmiana: 2.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb KB922809
Opinia