Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie w programie PowerPoint 2010, PowerPoint 2007 lub PowerPoint 2003 podczas próby otwarcia pliku, którego typ zablokowano w ustawieniach zasad w rejestrze

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Próba otwarcia prezentacji, która została zapisana w formacie programu Microsoft PowerPoint, kończy się niepowodzeniem. Ponadto wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Typ pliku, który próbujesz otworzyć, jest zablokowany zgodnie z ustawieniem zasad w rejestrze.
Jeśli podobny komunikat o błędzie jest zwracany podczas próby zapisania pliku, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
945799 Komunikat o błędzie podczas próby zapisania pliku w programie PowerPoint 2007 lub PowerPoint 2003: „Typ pliku, który próbujesz zapisać, jest zablokowany zgodnie z ustawieniem zasad w rejestrze”
Przyczyna
Ten problem może występować w sytuacji, gdy administrator ograniczył typy prezentacji, które można otwierać w programie Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007 lub Microsoft Office PowerPoint 2003. Administrator może nałożyć ograniczenia na tę funkcję, ustawiając klucz rejestru.

Klucz rejestru dla programu PowerPoint 2010 można ustawić w szablonach administracyjnych pakietu Office System 2010. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podsekcję PowerPoint 2010 w sekcji „Więcej informacji”.

Klucz rejestru dla programu PowerPoint 2007 można ustawić w szablonach administracyjnych systemu Office 2007. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podsekcję PowerPoint 2007 w sekcji „Więcej informacji”.

W przypadku programu PowerPoint 2003 aktualizacja 933669 umożliwia administratorowi blokowanie możliwości zapisywania lub otwierania plików w programie PowerPoint 2003. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podsekcję PowerPoint 2003 w sekcji „Więcej informacji”.
Rozwiązanie
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
Aby otwierać pliki zablokowane w rejestrze, można wyłączyć ograniczenie dotyczące otwierania prezentacji blokowanych przez ustawienia rejestru dla programu PowerPoint. W tym celu należy rozwinąć kliknięciem sekcję odpowiadającą wersji używanego programu PowerPoint.

Powerpoint 2010

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

PowerPoint 2007 i PowerPoint 2003

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe Uwaga Ponadto można skontaktować się z administratorem systemu, aby zmienić ustawienia rejestru, zmieniając zasady.
Więcej informacji

Jak ograniczyć obsługę plików w programie Microsoft Excel

PowerPoint 2010


Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe
&t=">