Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie w programie Excel 2010, Excel 2007 lub Excel 2003 podczas próby otwarcia pliku, którego typ zablokowano w ustawieniach zasad w rejestrze

Symptomy
Próba otwarcia pliku, który został zapisany w formacie programu Microsoft Excel, kończy się niepowodzeniem. Ponadto zwracany jest następujący komunikat o błędzie:
Typ pliku, który próbujesz otworzyć, jest zablokowany zgodnie z ustawieniem zasad w rejestrze.

Typ pliku <<typ_pliku>>, który próbujesz otworzyć, jest zablokowany w ustawieniach blokowania plików w Centrum zaufania.
Jeśli podobny komunikat o błędzie jest zwracany podczas próby zapisania pliku, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
945797 W programie Excel 2007 lub Excel 2003 podczas próby zapisania pliku, który został zablokowany przez zasady rejestru, pojawia się komunikat o błędzie
Przyczyna
Ten problem może występować w sytuacji, gdy administrator ograniczył typy plików, które można otwierać w programie Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 lub Microsoft Office Excel 2003. W tym celu administrator może ustawić klucz rejestru, który ogranicza tę funkcję.

W programie Excel 2010 następujące typy plików są blokowane domyślnie:
 • Skoroszyty programu Excel 4
 • Arkusze programu Excel 4
 • Arkusze programu Excel 3
 • Arkusze programu Excel 2
 • Pliki dodatków i arkuszy makr programu Excel 4
 • Pliki dodatków i arkuszy makr programu Excel 3
 • Pliki dodatków i arkuszy makr programu Excel 2
Klucz rejestru dla programu Excel 2010 można ustawić w szablonach administracyjnych systemu Office 2010. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podsekcję „Excel 2010” w sekcji „Więcej informacji”.

Klucz rejestru dla programu Excel 2007 można ustawić w szablonach administracyjnych systemu Office 2007. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podsekcję „Excel 2007” w sekcji „Więcej informacji” .

W programie Excel 2003 aktualizacja 933666 umożliwia administratorowi blokowanie możliwości zapisywania lub otwierania plików w programie Excel 2003. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podsekcję „Excel 2003” w sekcji „Więcej informacji” .

W pakiecie Microsoft Office 2003 z dodatkiem Service Pack 3 następujące pliki są blokowane domyślnie:
 • Wykresy Microsoft Excel 4.0 (*.xlc)
 • DBF 2 (dBASE II) (.dbf)
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
938810 Informacje o określonych formatach plików, które są blokowane po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • W programie Excel 2010 można usunąć ograniczenie dotyczące otwierania pliku, wykonując następujące czynności.
  1. Kliknij kartę Plik.
  2. W obszarze Pomoc kliknij przycisk Opcje.
  3. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.
  4. W obszarze Centrum zaufania kliknij pozycję Ustawienia blokowania plików.
  5. Aby zezwalać na otwieranie blokowanego pliku, wyczyść kliknięciem pole wyboru odpowiadające temu typowi pliku.
  6. Kliknij przycisk OK dwa razy.
  Oprócz wykonania tej procedury ustawienia zasad rejestru można obejść, przenosząc plik do zaufanej lokalizacji.
 • Jeżeli ufasz plikowi, który chcesz otworzyć w programie Excel 2007, możesz przenieść go do zaufanej lokalizacji, aby zastąpić ustawienia zasad rejestru.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu tworzenia, usuwania lub zmiany zaufanej lokalizacji plików, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • W programie Excel 2003 nie ma zaufanych lokalizacji. Można utworzyć lokalizację zwalniającą, która zastąpi ustawienia zasad rejestru. Aby utworzyć lokalizację zwalniającą, wykonaj następujące kroki:
  1. Zakończ działanie programu Excel 2003.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Odszukaj i zaznacz kliknięciem jeden z następujących podkluczy rejestru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common


   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. Wskaż polecenie Nowy w menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  5. Wpisz tekst OICEExemptions jako nazwę klucza.
  6. Wskaż polecenie Nowy w menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu.
  7. Wpisz nazwę ciągu, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na przykład wpisz ExemptDirectory.
  8. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę ciągu wpisaną w kroku 7, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  9. W polu Dane wartości wpisz ścieżkę katalogu zawierającego plik, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga: Musisz utworzyć folder. Żadne podfoldery nie są automatycznie zwalniane. Aby zwolnić dodatkowe foldery, powtórz kroki 6-9.
  10. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć program Edytor rejestru.
 • Skontaktuj się z administratorem systemu, aby zmienić ustawienie zasad grupy.
Więcej informacji

Excel 2010

Aby ograniczyć typy plików, które można otwierać lub zapisywać w programie Excel 2010, administrator może użyć szablonów administracyjnych pakietu Office System 2010 do skonfigurowania rejestru na komputerze klienckim. Uwagi

Excel 2007

Aby ograniczyć typy plików, które można otwierać w programie Excel 2007, administrator może użyć szablonów administracyjnych pakietu Office System 2007 do skonfigurowania rejestru na komputerze klienckim.

Następująca tabela zawiera nazwy DWORD, które administrator może dodać do rejestru w celu ograniczenia określonych typów plików przy użyciu podklucza FileOpenBlock. Ponadto tabela zawiera odpowiednie ograniczane typy plików.
Nazwa DWORDOgraniczone typy plików
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll (.dll)
Uwagi

Excel 2003

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Administrator może ograniczyć typy plików otwieranych w programie Excel 2003. W oryginalnym wydaniu pakietu Microsoft Office 2003 nie było takiej możliwości. Aby ograniczyć typy plików, które można otwierać w programie Excel 2003, zainstaluj aktualizację zabezpieczeń 933666.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 933666, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
933666 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2003: 8 maja 2007

Aby ograniczyć typy plików otwieranych w programie Excel 2003, administrator może użyć jednej z następujących metod:
 • Użycie zaktualizowanych szablonów administracyjnych pakietu Office 2003 do skonfigurowania rejestru na komputerze klienckim.
 • Modyfikacja rejestru polegająca na dodaniu ustawienia klucza rejestru na komputerze klienckim. Aby pobrać szablon administracyjny (ADM) pakietu Office 2003 z dodatkiem Service Pack 3, pakiety OPA i aktualizację usługi Wyjaśniania Tekstu (Explain Text Update), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Następująca tabela zawiera nazwy DWORD, które administrator może dodać do rejestru w celu ograniczenia określonych typów plików przy użyciu podklucza FileOpenBlock. Ponadto tabela zawiera odpowiednie ograniczane typy plików.
Nazwa DWORDOgraniczone typy plików
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll
KonwerteryWszystkie formaty plików dostępne przy użyciu konwertera tekstu (w tym pakietu zgodności pakietu Office)
DatabaseandDatasourceFiles.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesPliki wykresów Microsoft Excel 4.0 (*.xlc) (Office 2003 z dodatkiem SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesPliki DBF 2 (dBASE II) (.dbf) (Office 2003 z dodatkiem SP3)
Aby włączyć ustawienia podklucza FileOpenBlock, wykonaj następujące kroki:
 1. Zakończ działanie programu Excel.
 2. Jeżeli korzystasz z programu Excel 2003, zainstaluj aktualizację zabezpieczeń 933666 (jeżeli nie została zainstalowana), a następnie przejdź do kroku 3. Jeżeli korzystasz z programu Excel 2007, przejdź do kroku 3.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zlokalizuj jeden z następujących podkluczy rejestru, a następnie kliknij, aby go zaznaczyć:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Jeśli podklucz FileOpenBlock nie istnieje, wykonaj następujące czynności, aby go utworzyć:
  1. Kliknij, aby zaznaczyć podklucz Security.
  2. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  3. Wpisz tekst FileOpenBlock, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz nazwę DWORD, którą chcesz ograniczyć, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na przykład wpisz BinaryFiles.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę DWORD wpisaną w kroku 6, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć program Edytor rejestru.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
945797 W programie Excel 2007 lub Excel 2003 podczas próby zapisania pliku, który został zablokowany przez zasady rejestru, pojawia się komunikat o błędzie
excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11
Właściwości

Identyfikator artykułu: 922848 — ostatni przegląd: 09/18/2011 23:44:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB922848
Opinia