Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie w programie Word 2010, Word 2007 lub Word 2003 podczas próby otwarcia pliku, którego typ zablokowano w ustawieniach zasad w rejestrze

Symptomy
Użytkownik próbuje otworzyć w programie Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007 lub Microsoft Office Word 2003 plik zapisany w formacie programu Microsoft Word. Plik nie jest otwierany.

Ponadto jest wyświetlany jeden z następujących komunikatów o błędach:
Typ pliku, który próbujesz otworzyć, jest zablokowany zgodnie z ustawieniem zasad w rejestrze.
Próbujesz otworzyć plik, który został utworzony we wcześniejszej wersji pakietu Microsoft Office. Otwieranie plików tego typu jest zablokowane w tej wersji zgodnie z ustawieniem zasad w rejestrze.
Typ pliku typ_pliku, który próbujesz otworzyć, jest zablokowany w ustawieniach blokowania plików w Centrum zaufania.
Uwaga Podobny komunikat o błędzie może zostać zwrócony w wyniku próby zapisania pliku. W takim przypadku kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
945800 Komunikat o błędzie podczas próby zapisania dokumentu w programie Word 2007 lub Word 2003: „Typ pliku, który próbujesz zapisać, jest zablokowany zgodnie z ustawieniem zasad w rejestrze”
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Próbowano otworzyć plik zapisany w jednym z następujących starszych formatów programu Word. Program Word 2010 nie obsługuje już dokumentów zapisanych w następujących formatach programu Word:
  • Microsoft Word dla Windows 1.x
  • Microsoft Word dla Windows 2.x
  • Microsoft Word dla komputerów Macintosh 4.x
  • Microsoft Word dla komputerów Macintosh 5.x
  • Dokumenty i szablony binarne programu Microsoft Word 6.0
  • Dokumenty i szablony binarne programu Microsoft Word 95
 • Próbowano otworzyć plik zapisany w jednym z następujących starszych formatów programu Word. Program Word 2007 nie obsługuje już dokumentów zapisanych w następujących formatach programu Word:
  • Microsoft Word dla Windows 1.x
  • Microsoft Word dla Windows 2.x
  • Microsoft Word dla komputerów Macintosh 4.x
  • Microsoft Word dla komputerów Macintosh 5.x
 • Administrator ograniczył typy dokumentów, które można otwierać lub zapisywać w programie Word 2007 lub Word 2003. Administrator może nałożyć ograniczenia na tę funkcję, ustawiając klucz rejestru.

  Klucz rejestru dla programu Word 2007 można ustawić w szablonach administracyjnych pakietu Office System 2007. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podsekcję „Word 2007” w sekcji „Więcej informacji”.

  W przypadku programu Word 2003 aktualizacja zabezpieczeń 934181 umożliwia administratorowi blokowanie możliwości zapisywania lub otwierania plików w programie Word 2003. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podsekcję „Word 2003” w sekcji „Więcej informacji”.
Rozwiązanie
Aby otwierać pliki zablokowane w rejestrze, można wyłączyć ograniczenie dotyczące otwierania prezentacji blokowanych przez ustawienia rejestru dla programu Word. Aby to zrobić, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Metoda 1. Wyłączenie ograniczenia dotyczącego otwierania określonych typów dokumentów

Word 2010

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Word 2007

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Metoda 3. Skontaktowanie się z administratorem systemu

Office 2010

Pliki szablonów administracyjnych (ADM, ADMX/ADML) pakietu Office 2010 i narzędzie do dostosowywania pakietu Office można pobrać w Centrum pobierania Microsoft pod adresem: Ta aktualizacja udostępnia zaktualizowane pliki szablonów zasad grupy na potrzeby zastąpienia działania domyślnego blokowania plików lub blokowania dodatkowych typów plików.

Otwieraniem wymienionych poniżej typów plików można sterować za pomocą Ustawień blokowania plików.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe
Więcej informacji

Jak ograniczyć obsługę plików w programie Microsoft Word

Word 2010


Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe
tml>