Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie pakietu Office po zablokowaniu pliku zgodnie z ustawieniami zasad w rejestrze

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas otwierania lub zapisywania pliku w programie pakietu Microsoft Office jest on blokowany. W tej sytuacji może zostać zwrócony komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:
 • Plik, który próbujesz otworzyć, jest zablokowany zgodnie z ustawieniem zasad w rejestrze.
 • Typ pliku <typ_pliku>, który próbujesz otworzyć, jest zablokowany w ustawieniach blokowania plików w Centrum zaufania.
 • Plik, który próbujesz otworzyć, został utworzony we wcześniejszej wersji pakietu Microsoft Office. Otwieranie plików tego typu jest zablokowane w tej wersji zgodnie z ustawieniem zasad w rejestrze.
 • Typ pliku, który próbujesz zapisać, jest zablokowany zgodnie z ustawieniem zasad w rejestrze.
 • Typ pliku <typ_pliku>, który próbujesz zapisać, jest zablokowany w ustawieniach blokowania plików w Centrum zaufania.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy wypróbować poniższe rozwiązania ogólne w celu zmiany ustawień blokowania plików stosownie do zainstalowanej wersji pakietu Office:

Office 2013 i Office 2010

Zmiana ustawień blokowania plików wyłączająca ograniczenie dla określonych typów plików:
 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje. Jeśli nie możesz otworzyć pliku w pakiecie Office 2013 lub Office 2010 otwórz pusty dokument, aby uruchomić aplikację pakietu Office. Jeśli na przykład nie możesz otworzyć pliku programu Word, otwórz nowy dokument w programie Word 2013 lub Word 2010, aby wyświetlić odpowiednią opcję.
 2. W oknie Opcje programu nazwa_aplikacji kliknij pozycję Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania.
  Uwaga Zmienna nazwa_aplikacji to aplikacja pakietu Office (na przykład: Word, Excel, PowerPoint lub Visio), której dotyczy problem.
 3. W oknie Centrum zaufania kliknij pozycję Ustawienia blokowania plików, a następnie wyczyść pola wyboru Otwieranie i Zapisywanie dla typu plików, które chcesz otwierać lub zapisywać.
  Ustawienia blokowania plików
 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.
 5. Ponownie spróbuj otworzyć lub zapisać plik, który był blokowany.

Office 2007 i Office 2003

W pakietach Office 2007 i Office 2003 nie ma Centrum zaufania. Dlatego w celu wyłączenia ograniczenia dla określonych typów plików trzeba zmienić wartość podklucza rejestru FileOpenBlock.

Ważne Należy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Przed zmodyfikowaniem go należy utworzyć kopię zapasową rejestru, aby móc go przywrócić w przypadku wystąpienia problemu.
 1. Zakończ działanie pakietu Office.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz tekst regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

  W przypadku pakietu Office 2007:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\nazwa_aplikacji\Security\FileOpenBlock

  W przypadku pakietu Office 2003:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\nazwa_aplikacji\Security\FileOpenBlock

  Uwaga Zmienna nazwa_aplikacji to aplikacja pakietu Office (na przykład: Word, Excel, PowerPoint lub Visio), której dotyczy problem.

  Jeśli podklucz FileOpenBlock nie istnieje, należy go utworzyć. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Zaznacz podklucz Security.
  2. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  3. Wpisz tekst FileOpenBlock, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Po zaznaczeniu podklucza określonego w kroku 3 odszukaj wartość DWORD.

  Uwaga Jeśli ta wartość nie istnieje, należy ją utworzyć. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  2. Wpisz wartość DWORD, dla której chcesz wyłączyć ograniczenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na przykład wpisz tekst BinaryFiles, aby ograniczyć otwieranie plików typu doc i dot programu Word albo otwieranie plików typu xls, xla, xlt, xlm, xlw i xlb programu Excel.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią wartość DWORD, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zakończyć działanie Edytora rejestru.
 8. Ponownie spróbuj otworzyć lub zapisać plik, który był blokowany.
Więcej informacji
Metody rozwiązywania problemu dostosowane do konkretnych aplikacji można znaleźć w poniższych artykułach.

Word: Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia lub zapisania pliku w programie Word
Excel: Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia lub zapisania pliku w programie Excel
PowerPoint: Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia lub zapisania pliku w programie PowerPoint
Visio: Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia lub zapisania pliku w programie Visio

Ten problem może też występować w przypadku otwierania osadzonego lub połączonego pliku pakietu Office w aplikacji pakietu Office. Przykład: w dokumencie programu Word osadzono obiekt programu Visio. Podczas próby otwarcia tego obiektu programu Visio w programie Word zostaje zwrócony podobny komunikat o błędzie. Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić ustawienia blokowania plików w aplikacji, do której należy blokowany typ pliku. W tym przykładzie należy zmienić ustawienia blokowania plików w programie Visio, nie w programie Word. Jeśli w komunikacie o błędzie jest mowa o typie pliku programu Excel, należy zmienić ustawienia blokowania plików w programie Excel.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 922850 — ostatni przegląd: 03/25/2014 20:27:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Visio Professional 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Visio Standard 2013, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kbproductlink kbresolve kberrmsg kbsettings kbconversion kbsavefile kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbsmbportal kbcip KB922850
Opinia